Program Frøkengården, sommeren 2022

Arbeidet med å sette i stand Frøkengården i Korshavn fortsetter med full styrke. I sommersesongen ønsker den driftige dugnadsgruppa, i tillegg til å presentere gårdens historie, å fortelle om andre sider ved Hvalers kultur og historie. Her følger programmet for kommende sommer: