Velkommen til oppgradert kyststitraé til Stolen på Vesterøy

I forbindelse med arbeidet med Hvaler kommunes kulturminneplan i 2017 – 2018, så foreslo Hvaler Kulturvernforening bl.a. å merke traséen fra parkeringsplassen i Kuvauen til Stolen der fregatten Lossen forliste julaften i 1717. Med støtte fra Hvaler kommune, og i nært samarbeid med ildsjeler i Papperhavn velforening v/Gunn Hedberg, har dette prosjektet nå blitt realisert med tre informasjonsplater. Det siste med hjelp av Petter Olsen, en mann ikke helt ukjent med å jobbe med sten.

Ny informasjonstavle som viser stitraséen er satt opp på Oslofjordens Friluftsråds parkeringsplass i Kuvauen.

Den andre informasjonstavlen, som forteller om Kuvauen med de fredede sjøbuene og stenindustriens historie i området, blir plassert ut førstkommende mandag (12.04) på stativ laget av Lande Mek og Sveis. Plata vil stå der den gamle smia i sin sto. På høyre side kan du se “hestetrappa” i fjellet som ble laget for at hestene skulle få feste.

“Montørene” Petter Olsen og Arne Sissener som fortsetter arbeidet på mandag.
Ny infoplate er montert i bukta Stolen på Vesterøy

Den andre av de tre informasjonstavlene kom på plass i dag. Denne er festet i fjellet i bukta Stolen der et større søk og påfølgende marin arkeologisk utgraving på 60- og 70-tallet fant gjenstander fra Lossen. Tavla forteller denne historien og om gjenstander som ble funnet og nå bevart på Norsk Maritimt Museum i Oslo.

All ære til Petter, Arne og Gunn for jobben som nå blir sluttført.

Paul Henriksen