Arnt Otto Arntsen har gått bort 70 år gammel.

Arnt Otto Arntsen døde i dag. En god og varm sommerdag skulle brått vendes til gråt, savn og vemod da meldingen kom om at medmennesket, vår gode venn og store ressurs både for Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler brått døde i dag tidlig, 70 år gammel.

Med Arnt Ottos bortgang har Gunn Karin mistet sin gode mann, familien for øvrig et kjært og omsorgsfullt midtpunkt. For oss som har hatt Arnt Otto som nær venn og samarbeidspartner gjennom mange år, så betyr dette at en av de store ressursene i det kultur- og kulturhistoriske arbeidet på Hvaler har gått bort. Vi har svært mye å takke Arnt Otto for og skal vite å ta hans mange gode løsninger og forslag med oss i arbeidet i dagene og månedene som ligger foran oss.

Arnt Otto var en lederskikkelse ikke minst i dugnadsarbeidet rundt Kystmuseet Hvaler. I dag skulle gruppa samles til den siste dugnaden og holde sommeravslutning. Dagen skulle dessverre få et annet innhold. Vondt å miste en svært god venn. Godt å gråte i et fellesskap der mange vil samle Arnt Otto Arntsen

På vegne av gode venner i Hvaler Kulturvenforening og Kystmuseet Hvaler

Paul Henriksen