Samarbeidavtaler

Hvaler kulturvernforening har klare ambisjoner om å være en aktør for formidling av Hvalers kultur og historie, og samtidig en aktør som legger til rette for kulturarrangementer og lavterskelturisme. Skal vi kunne oppnå dette er det viktig å samarbeide med andre instanser, både private og det offentlige.

FORVALTNINGSAVTALE INNGÅTT MED HVALER KOMMUNE 10.12.2017

https://1drv.ms/b/s!AvTIhG2p9yqngdVHKGVfH9vDizRcNQ?e=UvBxoZ

ØSTFOLDMUSEENE

samarbeidsavt. Østfoldmuseene – Hkvf

Avtale med Hvaler Sjøspeidergruppe

https://1drv.ms/b/s!AvTIhG2p9yqngdVEMlLEJ0iC1R7Nrw?e=zGbf9l

Samarbeidsavtale med Isegran Fartøyvern AS

https://1drv.ms/b/s!AvTIhG2p9yqngcx-ehMH8xxRAxse6Q?e=JDXNPW