Historiske kart og bøker for salg

Historiske kart fra seks av Hvalers øyer – kr 350 pr kart

Av medlemmer i “Børsen” båtforening på Brattestø ble det på slutten av 90-tallet startet et arbeid med å lage et kart med lokale historiske navn på Asmaløy. Etter hvert ble dette arbeidet overtatt av Hvaler kulturvernforening. I dag har vi for salg slike kart i størrelsen 70×100 over Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy, Søndre Sandøy og Herføl. Går det som vi håper, har vi også et kart over Nordre Sandøy klart i løpet av inneværende år, eller tidlig i 2025.

Ønsker du å se kartene, er det å finne på veggen i Båtbyggeriet i Brottet. Pris pr januar 2024 er kr 350,- (med forbehold om justering). Kartene kan du få kjøpt ved henvendelse til Paul Henriksen 41463771 eller på mail til paulh@online.no . Servicetorget på rådhuset, Skjærhalden har også kartene til salgs.

Vipps 15948 – Hvaler kulturvernforening eller til foreningens konto 5010.06.92187

Fortellingen om det historiske arbeidet på Hvaler med vekt på 50 år med Hvaler kulturvernforenig – kr 150

I forbindelse med at Hvaler kulturvernforening kunne markere sin 50-årige historie i 2022, ble det laget en bok vi valgte å kalle “Fra bygdesamling til kystkultursenter”. Boka som er på 112 sider, forteller gjennom intervjuer og ulike kilder samt et stort antall bilder, om en spennende reise til glede for alle dem med interesse for Hvalers- og kystens historie. I tillegg til fortellingen om de 50 år, tar boka for seg det historiske arbeidet helt til bake til Hvaler historielag som ble stiftet i 1928.

Bokkomiteen besto av: Gunn Hedberg, Kirsti Knudsen (redaktør), Paul Henriksen, Kjell Brobakken og Heidi Opsahl Olsen.

Betalingsanvisning – se under oppslaget om kartene.

“Hvaler – fra en skole til en skole”, heftet på 25 sider forteller på en enkel måte Hvalers skolehistorie – kr 150,-

Under restaureringsarbeidet på gamle Brekke skole, Hvalers første faste skole fra 1849, ble ideen om et hefte om skolehistorien på Hvaler født da avslutningen på Brekke falt sammen med etableringen av en felles skole på Hvaler i 2021. Tittelen på heftet “Fra en skole til en skole”, henspeiler nettopp på den lange “reisen” fra Brekke skole til den nye skolen på Asmaløy via rundt 25 skoler grendeskoler, og etter hvert sentraliserte skoler. De utbrettbare midtsidene i heftet illustrerer på en enkel måte tidslinjene i denne historien.

Bokkomiteen besto av : Birgitte Kolbeinsen Reff, Anne-Lill Adamsen Reff, Ivar Larsen, Espen Wagerlie Kjell Vassdal og Paul Henriksen.

Med utgangspunkt i arbeidet med boka ble det samtidig reist en ide om å få denne historien illustrert på den nye skolen. Siden vi hadde Birgitte Reff Kolbeinsen, med eget designbyrå (Melkeveien AS) i Oslo med oss, var arbeidet i beste hender ble de samfunnsmessige og skolehistoriske linjene festet på en sju meter lang vegg på Hvaler barne- og ungdomsskole. Se bildet under.

Betalingsanvisning – se under oppslaget om kartene.