Link deg til mer kunnskap

Organisasjoner, institusjoner,  media, kommunen, forskere og enkeltpersoner sitter på et mangesidig bilde- og kildemateriale om Hvalers og kystens historie og kultur .Vår ambisjon er å løfte noe av denne kunnskapen ut til medlemmer og andre som er interessert i kysthistorien generelt og Hvalers historie og kultur spesielt. God reise!

LINK DEG TIL MER KUNNSKAP

Lokale, regionale og nasjonale organisasjoner

Bilder og filmer

Nasjonale organisasjoner og institusjoner

  • Digitalarkivet – Folketellinger fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder.

Slektsgranskning

Historisk statistikk og  dokumentasjon

Forskning, masteroppgaver, artikler og prosjekter

  • Leander Olsen – «En skötsam stenhoggerformann i grenseland» – masteroppgave Ida-Anette Holm Hansen
  • Gunilla – Roar Julsens artikkel om Gunilla Taraldsdatter som ble henrettet på Singløya høsten 1713
  • Lønnsaken – kronologi over sakens behandling i skolestyret 1951 – 1967. Paul Henriksens gjennomgang av skolestyrets protokoller 2007 (bygdeboka).

Øvrige ikke nettbaserte kilder

  • Bygdebøker Havet var leveveien – 1800 – 1940. Inger Jensen, 1993 – se Nasjonalbiblioteket
  •  Hvaler – en samtidshistorie 1945 – 2000. Åsmund Svendsen

Bøker utgitt av Ulf Hjardar – flere av disse ligger nå (2020) tilgjengelig under link til NASJONALBIBLIOTEKET

Hvalerskøyta Mjølner – en viktig del av vår kystkulturelle arv.Hvaler skøyta Mjølner ( Lauer), sammen med Maia (Herføl), fotografert på 50-tallet i Egersund. Mjølner ligger  i dag under tak på Kystmuseet på Dypedal, men Maia er flott restaurert av Pål Eriksen. Hvalerøene Motorværnforening har jobbet i mange år for å sette i stand og bevare motoren på Mjølner, en av de siste ekte Hvaler-skøytene. På bygdedagen i 2017 fikk vi høre lyden av det som var en revolusjon i fiskernes hverdag på 1930-tallet.