Bli med oss!

Hvaler Kulturvernforening er avhengig av et aktivt samspill med medlemmene både når det gjelder synspunkter på virksomheten, som aktive deltagere og i form av økonomisk støtte. Med andre ord; her er det plass for alle – de som kun ønsker å støtte oss økonomisk og de som vil delta mer aktivt. Her er våre alternativer alternativer pr februar 2024.:

Medlemskap i Hvaler Kulturvernforening

  • Enkelt medlemskap 350,-
  • Familie medlemskap 450,-
  • Foreninger med mer enn 1000 medlemmer kr 1250,
  • Foreninger med under 1000 medlemmer kr 500,-

Dugnadsarbeid
Vi har en fast gruppe som jobber dugnad hver mandag fra kl 09:00 til ca kl 14:00. Arbeidet består i vedlikehold og utbygging av Brottet og området rundt og tilsvarende på gamle Brekke skole. Her er det arbeid etter behov og mao ikke til faste tider.  I tillegg er det en gruppe dugnadsarbeidere som hver onsdag formiddag jobber med å holde Nordgården (kystmuseet) i orden. Totalt er nærmere 30 personer engasjert i dugnadsarbidet.

Frivillige til arrangementene
Vi trenger frivillige både til kulturvenforeningens faste arrangementer Bygdedagen og Julemarkedet, og i forbindelsene med oppsettingene i Brottet. I forhold til det siste kan du melde deg til tjeneste både med salg av programmer og billetter og som parkeringsvakt eller som ordensvakt i anlegget.

Sponsorer
I de ti årene Brottet har bestått har vi fått verdifull støtte fra en rekke næringsbedrifter, noe vi er svært glad for. Med de mange aktivitetene vi nå er involvert i, har vi imidlertid behov ytterligere støtte. Så om du eller ditt firma  kan gi oss støtte enten i form av penger, materiell, eller praktisk hjelp, er vi svært takknemlig for det.

Tipper du eller spiller lotto – støtt foreningen gjennom grasrotandelen!

Kontakt oss på:

Mobil: 41 46 37 71 – Paul Henriksen
Epost:  paulh@online.no
Facebook: https://www.facebook.com/hvalerkulturvernforening?fref=ts

Kontonummer  Hvaler Kulturvernforening: 5010.06.92187