Styremedlemmer og daglig leder

Styre- og varamedlemmer valgt på årsmøtet 14.02.2023
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Arnt-Martin.jpeg

 

Arnt Martin Brynildsen

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kirsti-Knudsen-827x1024.jpg

Kirsti Knudsen, pensjonist, er bosatt på Asmaløy. Kirsti har journalistbakgrunn og har i mange år jobbet som redaktør av Fagbladet, medlemsbladet til Fagforbundet. Kirsti har tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og Gyldendal Norsk Forlag. Hun er styremedlem i Kulturvernforeningen og var redaktør for foreningens 50-årsjubileumsbok. I 2017 ble hun engasjert i Hvaler Hagelag med koordineringsansvar for Eplefestivalen. Fra 2019 har hun også vært nestleder i Hagelaget.

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kjell-1016x1024.jpg

Kjell Ole Brobakken bor på Skjærhalden. Han er utdannet Cand real med hovedfag i fysikk ved UiO. Kjell er pensjonist og arbeidet i Telenor i 30 år på IT- og salgsavdelingen som avdelingsleder, prosjektleder og oppfølging av kontrakter mot store kunder. Kjell ble valgt inn i styret i kulturvernforeningen i 2016 og er i tillegg leder av venneforeningen for gamle Brekke skole. Han har også vært medlem av menighetsrådet på Hvaler.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Ellen.jpg

Ellen Enger

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Gunn-2.jpg

Gunn Hedberg har bodd på Hvaler siden 1973. Hun er utdannet cand.mag. på Universitetet i Oslo, i fagene fransk, norsk og historie. Jobbet som lærer i 20 år, deretter journalist og daglig leder for Human-Etisk Forbund i Østfold. Som pensjonist har hun skrevet boka «Tur på Hvalerøyene», i tillegg til å være vigsler og gravferdstaler for Human-Etisk Forbund. Hun ble valgt inn i styret i 2019.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Lisbeth.jpg

Lisbeth Magnussen

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Espen.jpgEspen Wagelie

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Anne-Lill.jpg

Anne-Lill Adamsen Reff (varamedlem)

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Olav-1024x1024.jpg

Olav Aaraas (varamedlem)

Daglig leder Paul Henriksen

Paul Bernhard Henriksen

Paul har en yrkesbakgrunn fra videregående skole i 15 år og var i 13 år ansatt i kommunikasjonsavdelingen i Kirkens Nødhjelp med kulturkontakter nord – sør som spesialfelt. Senere jobbet han som leder av asylmottak i Fredrikstad og var i flere år ansatt i Hvaler kommune med flyktninger og som folkehelsekoordinator. Paul var politisk aktiv både i Fredrikstad (1983 – 1994) og på Hvaler (2003 – 2011) hvorav en periode også som ordfører. Han ledet arbeidet med Hvalers etterkrigshistorie og var med å skrive Hvalers skolehistorie og foreningens 50-års historie. Paul har vært leder av Hvaler kunstforening og fra 2010 leder av Hvalerkulturvernforening som styreleder. I 2023 gikk han over i stillingen som daglig leder i kulturvernforeningen.