Styremedlemmer og daglig leder

Styre- og varamedlemmer valgt på årsmøtet 14.02.2023
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Arnt-Martin.jpeg

Arnt Martin Brynildsen er født i 1968 og oppvokste opp på øya Veierland i Tønsbergfjorden. Han har bodd på Hvaler siden høsten 2020 og jobber til daglig som lærer på musikklinja på Greåker videregående skole. Han har også et aktivt yrkesliv som musiker, komponist og produsent. Han har et aktivt engasjement og interesse for lokalhistorie og gamle trebåter. Arnt Martin ble valgt som styreleder i 2023.

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kirsti-Knudsen-827x1024.jpg

Kirsti Knudsen, pensjonist, er bosatt på Asmaløy. Kirsti har journalistbakgrunn og har i mange år jobbet som redaktør av Fagbladet, medlemsbladet til Fagforbundet. Kirsti har tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og Gyldendal Norsk Forlag. Hun er styremedlem i Kulturvernforeningen og var redaktør for foreningens 50-årsjubileumsbok. I 2017 ble hun engasjert i Hvaler Hagelag med koordineringsansvar for Eplefestivalen. Fra 2019 har hun også vært nestleder i Hagelaget.

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kjell-1016x1024.jpg

Kjell Ole Brobakken bor på Skjærhalden. Han er utdannet Cand real med hovedfag i fysikk ved UiO. Kjell er pensjonist og arbeidet i Telenor i 30 år på IT- og salgsavdelingen som avdelingsleder, prosjektleder og oppfølging av kontrakter mot store kunder. Kjell ble valgt inn i styret i kulturvernforeningen i 2016 og er i tillegg leder av venneforeningen for gamle Brekke skole. Han har også vært medlem av menighetsrådet på Hvaler.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Ellen.jpg

Ellen Enger

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Gunn-2.jpg

Gunn Hedberg har bodd på Hvaler siden 1973. Hun er utdannet cand.mag. på Universitetet i Oslo, i fagene fransk, norsk og historie. Jobbet som lærer i 20 år, deretter journalist og daglig leder for Human-Etisk Forbund i Østfold der hun også er vigsler og gravferdstaler. Som pensjonist har hun skrevet bøkene «Tur på Hvalerøyene», “Sykkel på Hvalerøyene”, “Heia – den ytterste, nakne holme” og “Øyhopping”. Gunn  ble innvalgt i styret i 2019 og er kulturvernforeningens representant i styret for Østfold historielag og en av to  representanter for foreningen i Østfoldmuseenes eierforum.

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Lisbeth.jpg

Lisbeth Magnussen

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Espen.jpgEspen Wagelie

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Anne-Lill.jpg

Anne-Lill Adamsen Reff (varamedlem)

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Olav-1024x1024.jpg

Olav Aaraas (varamedlem)

Daglig leder Paul Henriksen

Paul Bernhard Henriksen

Paul har en yrkesbakgrunn fra videregående skole i 15 år og var i 13 år ansatt i kommunikasjonsavdelingen i Kirkens Nødhjelp med kulturkontakter nord – sør som spesialfelt. Senere jobbet han som leder av asylmottak i Fredrikstad og var i flere år ansatt i Hvaler kommune med flyktninger og som folkehelsekoordinator. Paul var politisk aktiv både i Fredrikstad (1983 – 1994) og på Hvaler (2003 – 2011) hvorav en periode også som ordfører. Han ledet arbeidet med Hvalers etterkrigshistorie og var med å skrive Hvalers skolehistorie og foreningens 50-års historie. Paul har vært leder av Hvaler kunstforening og fra 2010 leder av Hvalerkulturvernforening som styreleder. I 2023 gikk han over i stillingen som daglig leder i kulturvernforeningen.