Dugnadsstart med restefest

Ny dugnads-sesong ble i dag åpnet med restefest på Gøberpølser og Ritas pizzasnurrer fra året sesong i Byssa strandkafé. Vi starter mao på samme måte som da vi gikk på ferie, da ved å prøvesmake det som skulle bli populære retter på åres meny.

Fyrtårnet på scenen i Brottet har gjort tjeneste i fire år nå gjennom to sesonger med oppsettingen “Fyret” (historien om fyrfamiliene) og to sesonger med “Lysglimt i mørke (tilsvarende om losfamilienes liv og utfordringer. Nå må dette majestetiske byggverket, i sin tid bygget av foreldrene til Brottungane, vike for historien om 2. verdenskrig som skal på plakaten i 2023. I dag startet et heller utfordrende arbeid med å rive det rundt sju meter høye fyret.

Fyret blir imidlertid ikke helt borte. Store deler av dette byggverket skal gjenreises på kystlekeplassen, om enn i en mindre utgave ved kystledhyttene. Her håper vi den populære lekeplassen få et nytt og spennende element hentet fra kystens liv og historie.

Små og store gjøre mål som maling av “maskinhuset”, fjerning av ugress ved den nyrestaurerte smia, oppmontering av informasjonsplater, arbeid med ventiler på toalettene og fjerning av busker og kratt fra det vi kaller “Museumsbrottet” ble det også tid til i dag. Vi er mao i gang med en ny og mangfoldig sesong – godt i gang!

Paul Henriksen