Et årsmøte med applaus

Vi skal noen år tilbake for å finne et så godt besøkt årsmøte som det kulturvernforeningen opplevde i går. De rundt 30 som hadde møtt opp ga konstruktive og hyggelige tilbakemeldinger på det styret la fram både av regnskap og en fyldig årsmelding . Til årsmeldingen ga forsamlingen applaus som svar, noe som varmer de av oss som har arbeidet fram denne og ikke minst det den store frivilligheten representerer. Her snakker vi om arbeidet med prosjektet i Arekilen, lystårn i Brottet, restaurering av smia og maskinhuset og i arbeidet med et nytt båtbyggeri og losskøyta Arnt Otto. I tillegg hører med arbeidet på diverse områder rundt kystmuseet Hvaler. Sist nå den nye gangstien mellom kystmuseet og Brottet kystkultursenter

Rolf Utgård ledet møtet som ble referert av avtroppende sekretær Anne-Lise Eriksen. Anne-Lise ble avslutningsvis takket av etter hele 12 år i styret.

Når det gjelder økonomien i foreningen så er den rimelig god selv etter et år med økning i de faste kostnadene og stigende priser på materialer både trematerialer og stål. Det har derfor vært nødvendig å bruke mer enn planlagt av egne midler. Det som redder situasjonen er den gode inntekten vi har gjennom utleie av fire kystledhytter. At vi registrerer et overskudd på over 170.000,- må vi være meget godt fornøyd med, noe også medlemmer understreket.

Det var også mange fra dugnadsgruppene med på årsmøtet i går. De fikk som fortjent – mange gode ord bl.a. fra ordfører Mona Vauger som deltok på møtet. Mona har også tidligere sittet i styret i foreningen
Carsten Henriksen som har ledet valgkomiteen presenterte innstillingen til nytt styre som nå består av Paul Henriksen (leder), Gunn Hedberg, Kirsti Knudsen, Ellen Enger, Kjell Brobakken, Lisbeth Magnussen og Espen Wagelie med Olav Aaaraas og Anne-Lill Adamsen Reff som varamedlemmer.
Paul Henriksen går nå inn i sitt tolvte år som leder, men vil fra 2022 ha med seg to debutanter i styret , men med verdifull kompetanse fra annet yrkles og organisasjonsliv; Espen Wagelie og Lisbeth Magnussen, her i det nye båtbyggeriet.

Paul Henriksen