Forsvunne navn på gårder og steder

Som omtalt tidligere, har professor Tom Schmidt ved Lingvistisk  Institutt på Blindern besøkt Hvaler i forbindelse med arbeidet på boka «Bustadnavn på Hvaler, det 12 bindet i en serie med slike bøker fra kommuner både i og utenfor Østfold. I dette arbeidet har Schmidt støtt på flere navn det er vanskelig å finne ut hvor stammer fra. Han stiller derfor  spørsmålet om det er noen av Kulturvernforeningens medlemmer som kan hjelpe til med å lokalisere navnene listet opp under. Schmidt er takknemlig for all hjelp. Enkelte av navnene kan gjelde plasser utenfor Hvaler, Borge, Skjeberg, Berg. Han legger til følgende; «Jeg oppgir eldste og yngste kilde, og i noen tilfeller det jeg måtte ha av opplysninger».

Gård og stedsnavn

Om det er noen som kan gi forklaringer til eller gi stedsangivelse til navnene listet opp under, ber vi om at dette blir formidlet til paul@online.no  eller på mobil 41 46 37 71.

«kb» = kirkebok
«BB» = bygdeboka.

Aspelund (under gnr. 22?) – Aspelund 1742 kb 78b. BB 1: 541, 1980.

Personene som nevnes med etternavnet (adressen) Aspelund i 1752, bodde i 1746 på en plass under Ørdal (gnr. 22). I 1742 nevnes både «Jøran Aspelund» og «Jøran Aspelycken», som formodentlig er samme person.

Aspeløkka (22?) – Aspelycke 1741 kb 77a. Aspelykke(n) BB 1: 545, 1980.

Et alternativt (eldre?) navn på Aspelund?

Fjelldal (?) – Fieldal 1719 kb 55.

Hale (?) – j Hala RB 513, 1397. BB 1: 70, 1980.

Heia (?) – Heijen 1803 kb 141.

Helgesund (?) – Helge sund 1748 kornforstrekning.

Karsund (?) –Karsundt Akreg nr 128, 1585 (trolig feil for 1485 eller 1385; avskrift 1622).

Eiendommen nevnes sammen med Øvre og Nedre Ørdal og ødegården Stakkalen.

Kilen (?) – Kilen 1749 kb 119.

«Laagerødtt» (?) – 1615 jb. ødegård under Hauge (gnr. 49)= Langero på Papper?

Lia (?) – Lien 1830 kb 95. 1840 kb 335.

Marka (?) – Marken 1853 kb 35.

Mevik (?) – Meviig 1707 kb 51.

Sept.4 – Blev begraven Ingeborre Biornsdaatter Sl. Ole Thomæsøns fød paa Bøe i Skie Sogn paa Wiigsiden aar 1627 – gift i sit 33te Aar, og kom da til Meviig at boe- – – – (hun døde på Rønningen).

Mævig og Movig nevnes i Glemmen (Kråkerøy) i 1796 og 1797

Midtsand (?) – Misan 1773 kb 80b, 100b. Mitsan 1773 kornf. 1777 kb 102a.

Mossevika (?) – Mossevigen 1851 kb 24.

Fadd. til b. fra Norderhoug u Skjelsboe. Andre fadd. fra Bankerød, Skjelsboe, Udgaard og Udgaardstangen.

Olseng (?) – Olseng 1812 kb 206.

Gravl. 10/5 Drengebarn Lars – 12 Der druknede ved at gaae over Isen fra Olseng til Fastlandet 30/12 1811 < Lars Olsen Singuloe. Stemmer dårlig med topografien, men kan neppe være annet enn Olseng i Ullerøy sn.

«Ornedhe» (?) NRJ III 19, 1519 (avskrift 1551)

Pinås (?) – Pinaas 1841 kb 447.

Ringdalen (?) – Ringdalen 1721 kb 55.

Dom. XXIII kast Jord paa Karj Ringdalen fra Lamenæs.

Rybergtangen (?) – Rybergtangen 1859 kb 212.

Begr. 9. jan. 1859 Anders Caspersen – Fisker – 79 Rybergtangen

Enken Helene Andersdatter Rybergtangen og Johan Paalsen Rybergtangen; blant faddere til et uekte barn døpt 8. jan. 1860. Mor: svensk jente. Fødte barnet i Bølingshavn. Andre fadd. fra Haslevika og Kasa.

Rød (?) – Rudt som ligger vidt Langkil St 32, 1575.

= Bankerød?

Skår (?) – Schoer 1806 kb 4. Skar 1812 kb 22.

Lars Schoer, bl. fadd. til et b. fra Tisler, født på Ødgaarden;

Gnr. 137 Skar i Skjeberg?

Sollia (?) –  Solipladtzen 1740 kb 76a. Solien 1771 kb 99a.

Svedjateig (?) – Swediateigher Røde bok s. 513, 1397.

Torp (?) –  j Þorpe Røde bok s. 513, 1597 (NG: Þorp).

Tresvika (?) – Tresvigen 1828 kb 132. (Tresvika 2012 NK).

Trolldalen (?) – Troldalen 1836 kb 558. Troldalen 1847 kb 5.

= Trolldalen på Kråkerøy ?