Gi en julegave til Hvaler Kulturvernforening – bli medlem!

Er du av dem som følger oss i restaureringen av Brekke skole, i oppsettingene i Brottet eller i arbeidet med den nye Nordgårdsbrygga, da ønsker vi deg som medlem. om du da ikke allerede er det.

Vi som til daglig jobber med Hvaler Kulturvernforening vet at vi har mange støttespillere og “følgere”. Vi vet også at vi har en god stamme med medlemmer, rundt 280 både  fastboende og hyttegjester. Med tanke på den oppmerksomhet og støtte vi mottar, så håper og tror vi at dette tallet kan økes.

Hvert år arrangerer vi bygdedag (pinseaften) og julemarked i desember i samarbeid med kystmuseet

Om du opplever at det vi jobber med er meningsfullt både for deg personlig, for samfunnet Hvaler, ja kanskje for hele regionen, da håper vi at du kan tegne deg som medlem (om du ikke allerede er på lista), eller kanskje til og med inspirere andre til medlemskap.  Det å ha en større gruppe støttemedlemmer er nemlig svært viktig for oss. Dette gir selvsagt verdifulle inntekter for en frivillig forening, men støttemedlemmene er også viktig av andre grunner:

  • Medlemmene gir inspirasjon til arbeidet gjennom forslag og spørsmål til oss
  • Medlemmene er en viktig kanal for å spre kunnskap om prosjekter og arrangementer
  • Selv om det ikke ligger noen forpliktelse i medlemskapet er det likevel mange  som stiller opp på dugnader, for eksempel under forestillingene i Brottet eller på de faste dugnadskveldene – men som sagt her ligger det ingen forventning.
  • I visse sammenhenger skaffer vi rabatterte billetter

Vi har to kategorier medlemskap:

  1. Individuelt  – kr 300,- pr år gir en stemme på årsmøtet
  2. Familiemedlemskap – kr 400,- pr år gir to stemmer på årsmøtet.

Medlemskap tegner du ved å kontakte undertegnede på mail (paulh@online.no), ringe (41463771), sende sms eller melding på facebook. Det vi trenger av opplysninger er: navn og postadresse, mailadresse (om du har) og mobilnummer.

Faktura på medlemskontingenten blir sendt deg etter årsmøtet i mars.

Med hilsen

Paul Henriksen