Kan du være en av dem som har glemt oss?

Spørsmålet vi stiller har sin bakgrunn i at vi i mars sendte ut fakturaer på medlemskontingenten til rundt 280 medlemmer. Normalt er det slik at vi må gå en runde til med purring, så også i år. Dette til tross viser innbetalt medlemskontingent pr 12.05. at kr 49600,- fortsatt er utestående, m.a.o. langt over 100 av våre medlemmer har, av ulike grunner, fortsatt ikke betalt sin kontingent for 2019.

Her hører det så avgjort med å si takk til alle dere som har fulgt opp og betalt til forfall. Vi håper imidlertid  at det er mange av våre medlemmer som fortsatt ønsker å støtte oss, og velger å tro at det ikke er mangel på resultater som gjør at kontingenten uteblir. Den mest nærliggende forklaringen kan være at vårt første år med kontingent tilsendt på epost er det som vanskeliggjør og forsinker innbetalingen.

Er du usikker på om du har betalt kontingenten, sjekk dette i nettbanken.

Med håp om at du og familien fortsatt er med oss som støttemedlem.

Paul Henriksen

Leder i Hvaler Kulturvernforening