Løft og landfrakt av lavetter, alt annet enn lett arbeid

Både i fjor og i  inneværende år har Hvaler kulturvernforening samarbeidet med Hvaler kommune om flere oppgaver knyttet til kulturminnevern. Dette arbeidet  har bestått i:

  • registrering av kulturminner
  • informasjon og markedsføring spesielt knyttet til kulturminnedagene nå i september
  • produksjon av en forvaltningsplan, herunder en skjøtselsplan (Arnt Otto Arntsen)
  • ansvar for istandsetting av lavettene (underlaget for kanonene) på festningsholmen på Akerøya.

Det siste er ikke minst en utfordrende oppgave som krever både mannekraft og motorkraft, først for å få de tunge kanonene ned av lavettene, dernest å få disse ( i denne omgang bare en) om bord i Skjærgårdstjenestens båt. Godt er det da å ha ressurser  tilgjengelig slik tilfellet var i går da Skjærgårdstjenesten og Hvaler kommune stilte opp med jernhest og mannskap. På bildene over tatt av Eivind Børresen, er Frode Lund og Tom Eilertsen i gang med det kraftkrevende arbeidet. Planen er nå å bygge nye lavetter i impregnert materiale, et arbeid vi håper å komme i gang med i høst, slik at både sikkerhet og estetikk er ivaretatt når friluftsfolket igjen inntar skjærgården og festningsholmen. Gjennom dette arbeidet sikres også at det blir kanoner på festningsholmen også i årene som kommer.  Om dette arbeidet nå ikke hadde blitt gjennomført, ville de statlige Festningsverkene som låner ut kanonene til Hvaler kommune, krevd disse tilbakeført.

Paul Henriksen