Områdets historie

Her kommer en beskrivelse av det som var et av Hvalers mest betydningsfulle steder for produksjon blant annet av sten til gater og sentrale plasser i mange deler av verden.