Styrets forslag til årsmelding 2017 for Hvaler Kulturvernforening.

Styrets forslag til årsmelding for 2017 legges fram for foreningens årsmøte tirsdag 6.3. til endelig vedtak. Som orientering til de mange som følger oss, men som ennå ikke har tatt skrittet å tegne støttemedlemskap, legges dette forslaget ut på link under.

Fire viktige fokusområder i 2017 som videreføres i 2018: videre utvikling av området med Brottet og Museumhavna (Nordgårdsbrygga), restaurering av Gamle Brekke skole, informasjons- og formidlingsarbeid og kulturhistorisk samarbeid bl.a. med Hvaler kommune og frivillige lag og foreninger.

Les forslaget til årsmelding i sin helhet her og gjør deg kjent med bredden i arbeidet til Hvaler kulturvernforening:Årsmelding 2017

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                 Leder av styret i Hvaler kulturvernforening