Sverre Johnsens tegninger

Her har vi gleden av å presentere 8 tegninger laget av Kirkøykunstneren Sverre Johnsen (gift med maleren Alfhild Børsum Johnsen).

Inger Jensen, forfatter av bygdeboka “Havet var leveveien” forteller at tegningene ble laget på bestilling av Hvaler kommune i forbindelse med planer om å lage en bygdebok for Hvaler på 1930-tallet, et prosjekt Ingers far Aslak Jensen hadde ansvaret for. Formannskapssekretær Andreas Madsen var engasjert for å beskrive bygdeboka det aldri ble noe av.

Sverre Johnsen henter sine motiver fra Vikerhavna, Akerøy, Bølingshavn, Gravningsund Nordre, Løkkeberg skole på Søndre Sandøy, Skjærhalden, Utgårdskilen og Vesterøy skole (nå samfunnshuset på Hauge).

Tegningene vises etter avtale med Hvaler kommune som eier.

Trykk på bildene for å vise full størrelse.