Velkommen til Nordgårdsbrygga “dronning Elisabeth”!

Ja høytidelig skal det sies når vi nå kan ønske velkommen det som antatt er det første vernede skip i Hvaler kommune. Det er Knut Sørensen og kona Anne, med to skøyter i Nordgårdsbrygga, som kan fortelle at den ene av disse, losskøyta Elisabeth har fått vernestatus gjennom vedtak av Riksantikvaren. Dette er ikke hverdagskost. Vi gratulerer og føler oss beæret som vertskap. I Knut Sørensens beskrivelse og formål med skøyta er følgende understreket; “Elisabeth vil ha stasjonsplass ved Nordgårdsbrygga på Hvaler og ved Isegran og vil eksponeres mot publikum i undervisning og til formidlingsformål“. Dette er en beskrivelse helt i tråd med det formål og de føringer som gjelder for aktiviteten i området vi nå kaller Brottet Kystkultursenter.

Losskøyta “Elisabeth” til høyre, godt fortøyd i Nordgårdsbrygga ved Brottet

I tillegg til at det er spesielt hyggelig å ha en vernet historisk skøyte ved kulturvernforeningens brygge, er at losskøyta Elisabeth, bygget ved Porsgrunds Baat og Skipsbyggeri i 1902, har en historie som også knytter båten til Hvaler. “Elisabeth” var nemlig stasjonert ved losstasjonen på Herføl fra 1958 til 1968 da hun ble gitt til Sjøheimevernet i Fredrikstad. Her ble båten brukt som vakt og øvelsesfartøy fram til sommeren 1978. Les mer om historien her:

“Elisabeth” under fulle seil utenfor Hvalerlandet – foto Anita Lorentzen
I 1949 fikk “Elisabeth større motor, styrehus og ratt med kjettingoverføring til roret og lavere mast ble montert. I dag er “Elisabeth” restaurert nærmere tilbake til 1902-standard.

Paul Henriksen