Velkommen til oppgradert kyststitrasé til Stolen på Vesterøy.

I forbindelse med arbeidet med Hvaler kommunes kulturminneplan vedtatt i 2018, foreslo Hvaler Kulturvernforening å merke stitraséen til Stolen på Vesterøy der fregatten Lossen forliste julaften i 1717. I disse dager blir dette prosjektet, som ble støttet av Hvaler kommune, sluttført med tre informasjonsplater satt opp av medlemmer i Papperhavn velforening.

Den første av platene, som forteller om stitraséen, finner du ved Oslofjordens Friluftsråds parkeringsplass i Kuvauen. Den andre, som blir montert førstkommende mandag, kommer der den gamle smia sto. Den tredje ble montert opp i dag i området Stolen der den marinarkeologiske utgravningen fant sted på 1960- og 70-tallet.

Tavla i området Stolen forteller om forliset i 1717 og utgravningene i området på 60- og 70-tallet. Her er også bilder som viser gjenstander ivaretatt og utstilt av Norsk Maritimt Museum.

All ære til Petter, Arne og Gunn som sto for jobben i dag. Et viktig kyststiprosjekt er nå i ferd med å bli realisert.

Paul Henriksen