Historisk løft for nytt havneanlegg

Carsten Henriksen i Hvaler kulturvernforening bistår Uno Jarring med å få de ti meter lange pålene på plass på Nordgårdsbrygga ved Brottet
Carsten Henriksen i Hvaler kulturvernforening bistår Uno Jarring med å få de ti meter lange pålene på plass på Nordgårdsbrygga ved Brottet. «Løftet» representerer et nytt og viktig kapittel i kulturvernforeningens historie

Med byggesøknad på plass i Hvaler kommune og et større antall 10 – 12 m lange påler lagret klar til «innsats», er det nå tatt et historisk viktig løft for å bygge ut den gamle stenbrygga (Nordgårdsbrygga) til en fullverdig og moderne brygge. I løpet av høsten vil både private båteiere og vernede fartøyer kunne få sin plass her. Finansieringen av  det nye bryggeanlegget er muliggjort gjennom en bevilgning fra Hvaler kommune, mens arbeidet vil bli utført på dugnad. M.a.o. nok et kapittel skal nå skrives om det store potensialet som ligger i dugnadskreftene i Hvaler kulturvernforening. Det er i denne sammenheng opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av Carsten Henriksen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen. Disse vil i nært samarbeid med styret i foreningen lede arbeidet som vil pågå i høst og vinter.

Den gamle fiskebåten Håbet, her fotografert i Nevlunghavn, er den første tradisjonsbåten som vil få plass i den nye havna
Den gamle fiskebåten Håbet, her fotografert i Nevlunghavn, er den første tradisjonsbåten som vil få plass i den nye havna

Fiskebåten «Håbet», bygget i Risør i 1939 vil bli den første tradisjonsbåten med plass i den nye havna. «Håbet», som i dag eies av Roy og Mette Lise Hasløgård, ble i sin tid bestilt av Anders Pettersen ( onkel til Ole Utgård) i Utgårdskilen. Det var også her at båten fikk sin hovedbase gjennom flere ti-år. Det er med stolthet og glede at vi i løpet av få uker kan ønske «Håbet» velkommen til Nordgårdsbrygga.

Paul Henriksen

Her kan barn bli «rusa» på lek

Rusa

Kystlekeplassen er et prosjekt Hvaler kulturvernforening har jobbet med et par års tid. I dag var det klart for prøvemontering av den store fiskerusa som garantert vil bli et populært tilskudd til området ved kystledhyttene og  Brottet. I den rundt tre meter lange modellen av en fiskeruse vil de yngste kunne balansere, krabbe og huske. Forskriftsmessig sand er på plass under rusa som ventelig vil kunne tas i bruk i løpet av kommende uke.

Paul Henriksen