Brottet-dugnad i ustabilt aprilvær

Vanligvis så holdes dugnadene i Brottet på mandager, men da gårsdagen var heller sur og våt, tilsa det utsettelse til tirsdag, en dag som imidlertid startet med nedbør der vi glimtvis også kunne registrere våt snø, mao skikkelig april-vær. Ny utsettelse til ut på dagen og det med hell. I det langt bedre været kunne vi notere en liten milepæl da vi startet med å legge gulvet i det 120 kvm store båthuset.Kraftige bord blir spikret og det på gamlemåten med stor spiker.

I disse dager er det også innspurt i arbeidet med å sette i stand kystledhyttene. I år også med et spesielt fokus på å fjerne gjenstander og tekstiler som potensielt kan samle smitte. Her Rita Wiborg som klargjør Stenhoggerhytta der årets første gjester allerede er på plass førstkommende torsdag.

Paul Henriksen

Dugnadene på kystmuseet i full gang igjen. Les Arnt Otto Arntsens hyggelige beskrivelse.

Selv om aktiviteten ved Østfoldsmuseenes avdelinger, herunder Kystmuseet Hvaler også er stengt grunnet Korona-situasjonen og årets bygdedag for første gang på rundt 45 år er avlyst, så går nå dugnadsarbeidet her sin gode gang med flere prosjekter både når det gjelder vedlikehold og utvikling av det vakre området på Nordgården. Arnt Otto Arntsen, mangeårig styremedlem i Hvaler Kulturvernforening, leder denne dugnadsgruppa. Nytt av året er opparbeidelsen av urtehagen som nå pleies under ledelse av Elisabeth Nordang. På bildene under Carl Erik Madsen, Gunn Karin Karlsen, Frode Jørgensen og Ragnar Holte.

Hei alle venner med flere.
Liten melding fra dugnadsarbeidet på Kystmuseet Hvaler de siste uker med koronarestriksjoner.
Onsdag 11. mars var siste gang før restriksjonene ble satt i verk og i forståelse med Kystmuseet og Østfoldmuseene ble den organiserte dugnadsvirksomheten stilt i bero. Noe arbeid er blitt utført i perioden av enkeltpersoner og det har vært bra. Se bilder av Ragnar og Frode som har gjort my bra jobb i den tida. Veien ned til museet er kraftig utbedret, det er blitt hogd ved og drevet stubb-bryting. Se bilder nedenfor.

Den 20. april startet vi opp igjen, vi var 5 – 6 personer og arbeidet i små grupper på forskjellige oppgaver og hold god avstand. Vi var ute hele tiden og spiste lunsj ute med god avstand. Vi startet med diverse vedlikeholdsoppgaver.

Nå er den tradisjonelle Bygdedagen, som normalt avholdes pinseaften avlyst pga av forbudet med samling av mange folk. Det gjør at arbeidet utover våren blir enklere å planlegge og ikke styrt av forberedelsene til Bygdedagen.

Onsdag 29. blir det ny dugnad i kontrollerte former!

Med hilsen Arnt-Otto

Hvordan opplever du tiden med korona-smitte? Østfoldmuseene ønsker din historie.

Kanskje gjør duene sine betraktninger – nå ønsker Østfoldmuseene din opplevelse av korona- tiden. Delta også i denne dugnaden.

Her er informasjon om prosjektet:

Østfoldmuseene ønsker å bidra til at østfoldingers koronahistorier samles inn i et landsdekkende prosjekt, for bruk i formidling og forskning. Vi samarbeider med Norsk Folkemuseum om innsamling av minner til prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden. Østfoldmuseene oppfordrer så mange østfoldinger som mulig til å skrive ned egne opplevelser og dele disse på portalen Minner.no.

Vi er derfor med i en nasjonal dugnad for å sikre minnene våre fra korona-epidemien. Våre opplevelser i dag blir fort fortid. «Vi ser det som viktig at folk med mange ulike bakgrunner og ståsteder slipper til og er med på å forme vår felles hukommelse. Vi håper derfor du vil dele dine tanker og opplevelser i prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, sier Audun Kjus, ved Norsk Folkemuseum.»

Audun Kjus, fra Norsk Folkemuseum, sier videre: «I prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, velger du om svaret skal publiseres på nettsiden eller benyttes for forskning, samtidig som vi har sikret at du selv har eierskap til materialet du leverer.»

Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

  • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv?
  • Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
  • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden?
  • Hva ønsker du selv å fortelle?

Fortell oss dine historier fra ditt ståsted!

Gå inn på Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

  • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv?
  • Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
  • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden?
  • Hva ønsker du selv å fortelle?

Gå inn på https://minner.no/ og les mer om hvordan du kan bidra, eller kontakt oss i Østfoldmuseene for mer informasjon

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Det varmet med ny vellykket dugnad i dag

Både med tanke på skjerming mot mulig smitte , effektivitet og solas bidrag, så ble dette en dag som varmet da dugnadsgjengen i Brottet hadde sin andre arbeidsdag siden nedstengningen 12. mars. Også i dag var det mulig å holde arbeidet innenfor begrensede rammer på maks 4 – 5 mann i sammen.

Det som sto på planen i dag var utsetting av ekene, i år også med ny fortøyningsbom. Dette til bruk for gjester til kystledhyttene, maling av verandaen på en av hyttene, reparasjon av en ødelagt vannledning, arbeid på det store båthuset samt på tårnene i Brottet.

Paul Henriksen

Dugnad i en koronatid

9. mars gikk dugnadsgjengen i Brottet fra hverandre i den tro at vi skulle møtes igjen den påfølgende mandagen. Regjeringens klare og omfattende melding til befolkningen 12. mars satte imidlertid bom for videre arbeid på de mange små og store prosjektene vi var i gang med.

I dag tok vi sjansen på å starte opp igjen vel vitende om at dette innebar et helt annet regime for samhandling enn det vi ellers er vane med. I bevissthet om de retningslinjer myndighetene har innprentet om avstand og antall, så var dagens organisering lagt opp med mange og spredte arbeidsoppgaver, alle i friluft. I tillegg til at dette ble en effektiv dag, så var dette også et trivselstiltak jeg opplevde alle satte pris på. På bakgrunn av dagens gode erfaringer forsetter vi derfor med tilsvarende opplegg kommende mandag.

Paul Henriksen