En dugnadskveld for minneboka

Vi har gjennom mange år nå kunnet notere små og store merkedager i arbeidet knyttet til kulturvernforeningens prosjekter. Kveldens dugnad i forhold til kystlekeplassen, ny kystledhytte og oppstart på det store bryggeprosjektet, vil så avgjort rage høyt minneboka. Vi lar et lite utvalg bilder fortelle historien om de «små» og de litt større skritt kveldens dugnad bidro til i utviklingen av det unike området ved Skjelsbusundet.

IMG_6308 IMG_6312

Den gamle fyrlykta på Belgen (Kjøkøy), kom i kveld på plass med sin iøyenfallende røde «hatt» . Thor-Ivar Olsen og Helge Olav Lilleheier bistår Morten Norheim med det som forhåpentligvis blir en attraksjon i Kystlekeplassen, flott plassert med utsikt  over Skjelsbusundet. Tett ved fyrlykta blir det senere etablert en bål og grillplass.

IMG_6322

Petter Wistner, Per Christiansen og Bjørn Hoff fikk i den  den flotte høstkvelden på plass isolasjon og gulvplater i Mundastua, den nye kystledhytta. Kommende mandag kommer reisverket opp, og i løpet av november vil «stua» være under tak.

IMG_6319 IMG_6363

Den historiske «rosinen  i pølsa» var kveldens oppstart på det nye bryggeanlegget på Nordgårdsbrygga. Med presisjonsjobbing fra Morten Norheim (gravemaskin) ble de første seks, av i alt rundt 40 pæler, satt ned. Helge Olav Lilleheier og Thor-Ivar Olsen bistår i det som er en viktig del av fundamentet for bryggeanlegget på rundt 6 – 700 m2.

Paul Henriksen

Bli med å «ta et tak» på Gamle Brekke skole torsdag 15.10

Brekke, historisk dugnad 1
For tre uker siden ble det gjort en fin jobb med å ta ned sten fra taket på Gamle Brekke skole. Venneforeningen oppfordringer oss nå til ny dugnadsinnsats.
Leder av venneforeningen på Gamle Brekke skole, Kjell Brobakken, kommer her med følgende oppfordring når takstenen skal tilbake på nylagt tak
Hei alle sammen.
 
Arbeidet med å restaurere taket på skolen begynner nå å nærme seg slutten. Vi har fått tilbakemelding fra byggmester Svein Rognli at vi kan begynne å legge takstenen på plass igjen denne uken. For å benytte oss av det fine høstværet, ønsker vi å starte med dette arbeidet så fort som mulig.
Vi håper derfor at noen av dere har anledning til å komme å bidra i dette arbeidet
 
        TORSDAG  15.10, kl. 16
 
Vi vil torsdag se hvor langt vi kommer med å få takstenen på plass igjen. Det kan eventuelt bli behov for en dugnadsdag også neste uke, men det vil vi komme tilbake til.
 
Vel møtt til hyggelig sosialt samvær og arbeid.
 

På en mandag som denne; full gass på ny brygge og ny kystledhytte

 

12.10. hytte12.10. støp

Fundamenter både på ny kystledhytte og ny brygge er snart på plass

Sist onsdag kom gladmeldingen fra Hvaler kommune om at byggesøknadene på ny brygge (Nordgårdsbrygga) og ny kystledhytte var godkjent. Fra dugnadsgruppene, som var klare i startgropa, ble dette hilst velkommen og allerede  i kveld (mandag 12.10.) kan vi slå fast at fundamentet på hytta er ferdig med grunnmur og gulvsviller. Med tanke på fundamenteringen av brygga, er det også gjort en god jobb i dag da 30 tomfat er fylt med støp og pukk som grunnlag for stolpesko som bæring på brygga. Om værgudene er på vår side i høst og vintermånedene, vil vi kunne ha klar en ny kystledhytte (Mundastua) innen 1. mai. Brygga er nok en noe større utfordring, men også her har vi håp om god fremdrift. Ventelig vil den stå ferdig tidlig på høsten 2016.

Et gammelt ordtak sier at «Godt begynt er halvt fullendt», i så måte er vi store optimister etter de siste dagenes effektive dugnadsinnsats.

Paul Henriksen

Følg restaureringen av DS Hvaler

Aktersalongen Styrhustaket males

Et imponerende arbeid – se hvor fin DS Hvaler blir med ny aktersalong og nymalt styrhus

En gruppe som dugnadsgjengene i Brottet identifiserer seg med er ildsjelene bak restaureringen av DS Hvaler. Dette fordi arbeidet med «Hvalerbåten» er et svært viktig, og langsiktig kulturhistorisk arbeid, på vegne av alle dem som har et forhold til Hvalers historie som kystsamfunn der båten var kommunikasjonslinjen både mellom øyene og mellom øysamfunnet og fastlandet.

Når kulturvernforeningen i disse dager starter arbeidet med ny brygge ved Brottet, er motivasjonen for å gå i gang med dette store prosjektet flersidig. Ett viktig forhold er å ha et anløpssted klart den dagen DS Hvaler går sin andre jomfrutur og vi kan ønske velkommen til Nordgårdsbrygga. Vi gleder oss og heier dugnadsarbeidet på DS Hvaler fram.

Ønsker du løpende informasjon om arbeidet med DS Hvaler, anbefaler vi stiftelsens hjemmeside: http://www.dshvaler.no/

Paul Henriksen

Hvaler kommune med 2 x JA, det betyr «go» til nye prosjekter!

 

Nordgårdsbrygga - utskipingOLYMPUS DIGITAL CAMERA

På den gamle stenbrygga på Dypedal der tonnevis med gatesten ble  skipet ut til den vide verden helt fram til sekstitallet, skal det nå bygges nytt tredekke i form av en tradisjonell pålebrygge. Med «ja» på byggesøknaden i dag fra Hvaler kommune, er det formelle grunnlaget på plass for å kunne sette i gang for alvor. Mye arbeid har vært lagt ned i forkant, men nå trår vi til for fullt. Allerede førstkommende mandag får vi betong til bæresøylene, dernest følger arbeidet med å få på plass påler  til den nye brygga som vi regner med å ha ferdig i løpet av 2016. Det er Hvaler kommune som finansierer denne delen av utbyggingen, mens det aller meste av arbeidet utføres på dugnad.

IMG_0504tomta

Men ikke bare ble det i dag gitt klarsignal for ny brygge, Hvaler kommune sier samtidig «ja» til å bygge en ny kystledhytte i høyden rett sør for nåværende to hytter.  Med en platting i forkant vil de som leier her ha en solrik plass med panoramautsikt til båttrafikken i Skjelsbusundet, m.a.o. en riktig perle. Østfold fylkeskommune finansierer det aller meste av investeringene i den nye hytta, som blir bygget på dugnad.

Hytta som får navnet «Munda-stua», er bygd over samme lest som de to andre hyttene. Navnet Munda er gitt for å hedre kvinnen med døpenavnet Amunda Johansen som i en årrekke bl.a. rodde stenhoggere, skolebarn og kirkegjengere over Skjelsbusundet. Går alt etter planen står hytta ferdig til åpning 1. juli neste år.

Med disse to viktige prosjektene i gang i området ved Brottet, samtidig som vi nå har startet opp restaureringen av Gamle Brekke skole, går Hvaler kulturvernforening og alt dugnadsfolket en utfordrende, men spennende tid i møte.

Sist, men ikke minst en  takk til arkitekt Erik Ottesen, byggmester Svein Rognli og sivilingeniør Per Christiansen som har stilt seg til rådighet gjennom å ta det formelle ansvar for slikt prosjekt både knyttet til prosjektering og gjennomføring.

Paul Henriksen

 

Nytt tak snart på plass på Gamle Brekke skole

2015-10-07 10.35.08 2015-10-07 10.36.26

Snart skal taksten tilbake, nå på nytt tak

Tre uker etter at taksten ble tatt ned på Gamle Brekke skole, er det snart tid for ny innsats fra dugnadsfolket for å få stenen tilbake. Noe må skiftes ut, det meste kan legges på plass for nye år som vern om den gamle skolen. Dato for ny innsats kommer om noen dager!

I tre uker har firmaet Svein Rognli jobbet med taket der plater, enkelte takbord og noen bærebjelker er skiftet, men der det aller meste av undertaket er intakt. Dette er takbord som ble skiftet gjennom dugnad på 1990-tallet.

Med taket på plass i løpet av oktober, blikkenslagerarbeid utført rundt pipa og der grunnmuren skal sikres på enkelte utsatte steder, er vi forhåpentligvis på nyåret klar for fase to i arbeidet. Her og nå er det ikke midler til dette, men det jobbes nå for å få på plass finansiering både gjennom vår støttespiller Norsk kulturminnefond og gjennom andre kilder. Går det som vi håper,  vil dette bety at vi i løpet av 2016 får på plass ny pipe, grue og bakerovn samt at ytterpanelen skiftes/utbedres.

Så langt er vi i rute og store optimister med tanke på fortsettelsen.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler kulturvernforening

Historisk dugnad på Brekke – venneforeningen takker for innsatsen

 

Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats - nå er vi i gang.
Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats – nå er vi i gang.


I 1933 skrev Andreas Madsen, på vegne av Hvaler bygdehistorielag, til riksantikvaren i Oslo og understreket viktigheten av å verne Gamle Brekke skole. Madsen understreket husets historiske betydning for lokalsamfunnet siden dette var bosted for enker (fra rundt 1770), Hvaler første faste skole fra 1849, lærerbolig, i tillegg til at  huset også ga lokaler til herredsstyret og en rekke av kommunens råd og utvalg inntil Herredshuset (Stenhuset) på Skjærhalden sto ferdig i 1939.

I 2013, 80 år etter at bygdehistorielaget gjorde henvendte seg til riksantikvaren, besluttet styret i Hvaler kulturvernforening å ta grep gjennom å starte en prosess for å få realisert restaureringen av huset. Dette arbeidet har resultert i støtte og økonomiske midler fra fylkeskonservatoren i Østfold, Norsk kulturminnefond og Hvaler kommune.

All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.
All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.

Mandag 21.09 var det klart for dugnad  på Brekke. Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen ønsker å sende følgende takk til alle dem som bidro til denne historiske dugnaden:

Mandags ettermiddag, i vakkert høstvær, ble takstenen på gamle Brekke skole lagt pent ned på stillaset. En dugnadsgjeng på 11 personer hadde møtt frem, og  med stort engasjement ble jobben utført. Eivind Børresen, som leder det bygningstekniske arbeidet, var meget godt fornøyd med innsatsen.  Brekkjern måtte til for å få av lektene, men sløyfer og plater ble liggende da det var meldt regn. Mursten fra pipa ble også tatt ned og kastet. Nå håper vi på noen dager uten regn slik at byggmester Svein Rognli kan komme i gang med restaureringsarbeidet. Det er også planlagt at blikkenslagerarbeid med takrenner og nedløpsrenner skal bli gjort samtidig. Lasse Jørgesen vil utføre dette arbeidet.
Takk til dugnadsgjengen for arbeidet!
 
 Hilsen Kjell
Paul Henriksen

Historiske rekorder i Hvaler kommunestyre

hvalerkommune[1]

Kommunevalget er vel i havn og mandatene til Hvaler kommunestyre er fordelt. For de av oss som er interessert i historien og Hvalers historie spesielt, er det viktig å trekke frem de historiske poengene ved slike valg når disse melder seg. Det som er sikkert og meget gledelig ved valget i 2015 er at kvinneandelen i kommunestyret har økt fra 29% i 2011 (til da rekord), til 43% ved valget i år, noe som betyr at 9 av 21 representanter er kvinner, en økning på 3 fra valget i 2011. Det er Arbeiderpartiet som i så måte gjør det best med 4 av 7 kvinner, god kvinnerepresentasjon er det også i Frp med 3 av 6.

Lærerinne Torine Madsen var den første kvinnen i Hvaler herredstyre
Torine Madsen var den første kvinnen i Hvaler herredstyre i 1913
Nytt parti (MDG) og ny kvinne i kommunestyret Anne Marit Sovly
Nytt parti (MDG) og ny kvinne i kommunestyret Anne Marit Skovly

At et nytt parti, Miljøpartiet de Grønne parti, tar sete i kommunestyret, er et poeng nummer to. MDG  fikk inn en representant, Anne Marit Skovly, første gang partiet stiller liste ved kommunevalg i Hvaler.

 

Siden forhandlingene mellom partiene fortsatt pågår, og det derfor ikke kan slås fast hvem som blir ordfører i kommende periode,  kan vi ennå ikke notere et mulig tredje historisk poeng ved årets valg. Skulle imidlertid forhandlingene konkludere med at Eivind Norman Borge blir sittende i ordførerstolen, vil det være historisk etterkrigsrekord all den stund ingen tidligere ordfører har blitt valgt i tre på hverandre følgende valg. Den lengst sittende ordføreren er uansett Aps Anker Olsen som satt som ordfører i til sammen 13 år, første gang valgt i 1946.

Paul Henriksen

Bli med på en rask reise i Hvalers historie

1800-tallet bød på store muligheter for norske redere og sjøfolk. Mange av dem, også fra Hvaler, grep sjansen.
1800-tallet bød på store muligheter for norske redere og sjøfolk. Mange av dem, også fra Hvaler, grep sjansen. På midtre rekke er Hvaler representert med fra venstre Karl Henriksen Engeli, Conrad Henriksen og Johan Glosli, alle fra Kirkeøy

Hvaler kulturvernforening er engasjert i kommunens arbeid med ny kulturminneplan. Vårt bidrag er å skrive deler av planen samt å registrere kulturminner, et arbeid som gir foreningen et godt bidrag til driften. I forbindelse med dette arbeidet, har undertegnede skrevet en kortversjon av Hvalers historie. Siden plassen er begrenset må dette nødvendigvis bli en overfladisk presentasjon, men forhåpentligvis en presentasjon som kan sette vår historie inn i en sammenheng både nasjonalt og internasjonalt. Skulle du ha behov for utfyllende informasjon om Hvalers og kystens historie, anbefaler jeg i tillegg et «dypdykk i historien». https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/historiske-blikk/

Da ønsker jeg god reise, den tar 16 minutter :Hvalerhistorien, 19.09.

Paul Henriksen

Startskuddet har gått på Brekke; mandag 21.09. er vi i gang!

Oppstart Brekke 1 Oppstart Brekke 2

I kveld hadde venneforeningen for Brekke gamle skole et møte med byggmester Svein Rognli og Eivind Børresen( byggansvarlig på vegne av Hvaler kulturvernforening), for å planlegge oppstart på dugnaden som opprinnelig var berammet til i morgen onsdag (16.) . P.g.a. de store nedbørsmengdene som er varslet, er imidlertid arbeidet utsatt til mandag. Uansett, vi har nå lagt et løp for oppstart som bør tilsi at arbeidet med taket går raskt og effektivt. For oss som skal forestå dugnadsarbeidet, så består det i å ta ned,  sortere taksten samt fjerne de gamle taklektene. Svein Rognli & Co vil dagen etter starte arbeidet med å legge nye takplater og lekter. Som det fremgår av bildet over er stillas i ferd med å bli montert rundt bygget. Pipa, som var i svært dårlig forfatning, er allerede tatt ned.

Vi vet at dugnadsviljen er stor, men kommer likevel med en oppfordring til å stille opp førstkommende mandag 21.09. fra 15:00 og utover. Fremdriften vil avklare om det er behov for en dugnadsdag nr to på tirsdag. Husk å ta med: arbeidshansker og brekkjern.

Paul Henriksen