Med blikk på aktiviteten i 2023

2022 var et år med stor aktivitet i Hvaler kulturvernforening der prosjekter ble avsluttet i Brottet amfi med installering av nye motoriserte dører i fem lystårn, i Arekilen der Arkimedesskruen og tårnet kom på plass og restaureringsarbeidet på smia og maskinhuset i Brottet kystkultursenter ble sluttført. I tillegg ble det gjennomført to forestillingsrekker på “Lysglimt i mørke” og “Drømmen om Amerika”, samt at arbeidet med losskøyta “Arnt Otto” ble videreført. Nevnes skal også at arbeidet med å reise et nytt fyrtårn på kystlekeplassen og sjøbuer på Nordgårdsbrygga ble startet opp. Mao dugnadsgjengen hadde mer enn nok av arbeidsoppgaver å gå løs på.

Når vi nå har åpnet “døra” for 2023, hva er det som vil prege foreningens aktivitet og engasjement i det nye året? La meg gi dere et lite innblikk i det som ligger foran oss:

I den mer administrative og organisatoriske delen av virksomheten vil vi se en endring der undertegnede går av som leder av styret etter 12 år for så å gå over i en rolle som daglig leder. Innstillingen fra valgkomiteen til årsmøtet 14. februar er at Arnt Martin Brynhildsen, bosatt på Papper og til daglig musikklærer ved Greåker videregående skole, går inn som ny leder av styret.

Hva vil publikum for øvrig se av endringer. Tar vi det som kommer på scenen, er det som tidligere annonsert en ny forestilling der okkupasjonsårene på Hvaler er bakteppet for forestillingen kalt “ELLEVE for ELLEVE”. Til denne forestillingen er det gledelig nok allerede solgt 200 billetter. I forbindelse med denne forestillingen vil det også komme en miniutstilling av bilder som i dag henger på Roseslottet på Tryvann. Allerede 20. februar kommer prosjektleder og designer ved Roseslottet på befaring i Brottet. Går det som vi håper, blir utstillingen stående hele juni på plassen mellom Byssa og Båtbyggeriet.

Til dem som ikke fikk med seg forestillingen “Drømmen om Amerika” i fjor, kan vi opplyse at det også blir dager der denne forestillingen er på plakaten.

Jeg nevnte innledningsvis arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”. Dette spennende, men også utfordrende prosjektet håndverksmessig og økonomisk vil også i 2023 sette sitt store preg på aktiviteten. Går alt som vi håper og tror, vil vi ved utgangen av året ha på plass alle elleve bordgangene, dekket og muligens også det som hører under overskriften “rigg”

9 av i alt 11 omfar (bordganger) er ved årsskiftet på plass. I mars er båtbyggerne igjen på tilbake i Båtbyggeriet.
Gjennom denne sivveggen mellom området med Båtbyggeriet / Byssa strandkafé og Løkholmen utenfor, skal det lages en gangsti liggende på furustokker dekket med impregnerte materialer. Dette for å tilgjengeliggjøre for allmennheten dette friluftsområdet. Her ser vi senere for oss mindre bryggeanlegg og baderamper.

Da ønsker jeg velkommen til året 2023 der jeg har gitt dere noen smakebiter på virksomheten som ytterligere skal utvikles i året som nå stiger fram. Dette er imidlertid ikke på noe vis en utfyllende beskrivelse, men forhåpentligvis så vidt bred og interessant at du følger oss også inn i det nye året. Da får du bl.a. vite mer om hvordan vi kommer til å bruke kr 175.000,- som er bevilget oss fra Viken fylkeskommune for å bruke “kulturarven” for utvikling av lokalsamfunnet. Dette både for å bevisstgjøre om viktigheten av kulturarven som “limet” i samfunnet samt for å se hvordan kulturarven som båtbyggeriet i Brottet og DS Hvaler kan bidra til utvikling av arbeidsplasser.

Er du fortsatt ikke medlem, håper jeg at du, og evt også øvrige familie, melder dere på. For enkeltpersoner koster dette kr 300,- for familier kr 400,- Melding om medlemskap sender du til : paulh@online.no.

Paul Henriksen

Viken fylkeskommune med støtte til utvikling av opplevelser knyttet til Hvalers kulturarv

I oktober ble Hvaler kulturvernforening tildelt Viken fylkeskommunes bevaringspris for arbeidet med gamle Brekke skole. I dag kom meldingen om at Viken også støtter utvikling av vårt arbeid med kulturarven i et næringsmessig perspektiv

I senere år har Hvaler kulturvernforening i samhandling med partnere som Stiftelsen DS Hvaler, Kulturværste AS og Isegran Fartøyvern sett arbeidet med Hvalers og kystens kulturarv som viktige elementer i arbeidet med å utvikle vårt potensial også i mer kommersiell retning, og dermed også som viktige elementer i Hvaler kommunes reiselivsstrategi.

Da Viken fylkeskommune i høst annonserte muligheten for å søke midler fra posten “KulturArvOpplevelser” var det naturlig å søke om støtte nettopp med tanke på å utvikle Brottet Kystkultursenter med utgangspunkt i tre forhold:

  1. Forestillingene i Brottet med foredrag og utstilling( Roseslottet)
  2. Videre utvikling av virksomheten i Båtbyggeriet der vi nå bygger en losskøyte anno 1860
  3. Reiselivs- og aktivitetstilbud i samarbeid med Stiftelsen DS Hvaler

Søknaden vi fremmet hadde overskriften “Hvalers kultur og historie – grunnmur for opplevelser, kulturarv og utvikling”.

I dag kom gladmeldingen om at søknaden er tilgodesett med støtte for pkt 2 og 3 i søknaden. Pkt 1 faller dessverre utenfor kriteriene. Til arbeidet med Båtbyggeriet og samarbeidet med DS Hvaler er vi tildelt kr 175.000,- fordelt med kr 100.000,- til arbeidet med utvikling av aktiviteten i båtbyggeriet og kr 75.000,- til samarbeidet med DS Hvaler når denne veteranbåten nå skal settes inn en driftssituasjon bl.a. med Nordgårdsbrygga ved Brottet som et hovedanløpssted. Her bygger vi allerede en egen sjøbu, et depot for slike anløp den dagen båten fylt med glade turister f.eks. ankommer Brottet for jazz-weekend eller en weekend der kammermusikk står på plakaten. Dette for å nevne noe av det vi nå ser for oss.

Bildet under av DS Hvaler ved brygga på Isegran er tatt av Fredriksstad Blad.

Paul Henriksen

“O dugnad med glede og arbeid til lyst, vi ønsker deg mandag velkommen…….”

Hver søndag de siste tre årene har jeg i forkant av mandagsdugnaden sendt innkalling til gjengen i verseform der melodiene er hentet fra gamle barnesanger, salmer, arbeidersanger og revyviser. Så også foran dagens dugnad der melodien ga seg selv siden vi nærmer oss jul. Første av tre vers lyder som følger:

O dugnad med glede og arbeid til lyst, Vi ønsker deg mandag velkommen, Fra øst og fra vest fra de drivende skjær, De opptrer som rene ungdommen, Vi klapper i hendene, Vi synger og vi ler, Så glad er vi, så glad er vi , Vi trimmer våre driller og snakker, og takker, dagen lakker.

Hvaler hytteforening har siden Brottet ble etablert i 2005 vært en trofast støttespiller både gjennom prosjektstøtte og ved innkjøp av sitteunderlag for publikum. Når har vi fått nok en sending med 500 isoporplater. Vi takker styret i hytteforeningen for flott støtte

I dag var også båtbyggerne Andreas Pagander og Gunnar Eldjarn tilbake og startet med det på årets siste fjortendagers økt. Nå står det den niende bordgangen av elleve for tur der det å felle flere eketrær i skogen på Kile også hører med. Ved oppstarten i dag ble også smia tatt i bruk. Flott å kunne bruke smia som i sin tid var en viktig del av stenindustrien her på Dypedal. Men ikke bare ble smia benyttet i forhold til losskøyta. Andreas Pagander , for anledningen i rollen som smed, stilte også opp og fikk laget fester for stenblokkene i Arntzensvingen.

Gjenbruk, er god ressursforvaltning. Fra den gamle brannstasjonen i Halden som er under ombygging, har vi via byggmester Egil Nordli fått overta en rekke sinkrenner. Disse skal etter hvert opp på de gamle stenhoggerbygningene og på sjøbuene på brygga. Her Eivind Børresen som losser hengeren

Paul Henriksen

Roseslottet med “avlegger” under sommerens forestilling i Brottet amfi

Som flere vil være kjent med, har det i lengre tid vært jobbet med manus for en ny oppsetting i Brottet kommende sommer der Hvaler under 2. verdenskrig er tema, og der flystyrten utenfor Vesterøy i april 1944 vil stå sentralt. Her ble 11 tyske offiserer reddet, mens de øvrige 11 som var ombord omkom. Forestillingen er gitt overskriften “11 for 11″ og henspeiler på det krav som redningsmennene fra Onsøy og Hvaler satte fram da de av selveste Terboven ble hedret for redningsdåden i skjærene utenfor Guttormsvauen.

I dag lanseres plakat og program for forestillingene i Brottet. Du kan allerede nå bestille billetter f.eks. som julegave til slekt og venner. Gå inn via https://www.brottet-amfi.no/program/

Det er Brottet kultur, et trepartssamarbeid mellom Hvaler kulturvernforening, Barne- og ungdomsteateret Brottungær og Kulturværste AS som står bak forestillingen “11 for 11″. I tillegg til selve forestillingen jobbes det også med ulike prosjekter i tilknytning til det som skal skje på scenen. Ett av disse er et samarbeid med det fantastiske kunst og kunsthistoriske prosjektet “Roseslottet” på Tryvann, et prosjekt som Hvalerkunstnerne Vebjørn og Eimund Sand står bak, og som nettopp har krigens redsler og trusler mot demokratiet som “grunnmur”.

I går (30.11.) hadde manusforfatter Hans Petter Thøgersen og undertegnede et meget positivt møte med Roseslottets prosjektleder Birgitte Espeland der mulige scenarier for samarbeid ble diskutert. Så langt er det lite som er konkretisert ut over at sannsynligheten er stor for at flere av bildene som i dag er å se på Roseslottet, også vil bli stilt ut i området ved Brottet preget på aluminiumsplater. Denne utstillingen vil i så fall bli å se hele juli 2023.

Paul Henriksen

Dagen da vinteren kom, så og gikk

Klare for jobb på brygga – men hva er nå dette med snø som laver ned? Det ble med en kort hilsen fra Kong vinter

“The show must go on” heter det jo, i alle fall dugnadene i Brottet, nesten uansett vær. I dag hadde vi som vanlig er mye på jobbmenyen derfor ville været på bildet skapt problemer ikke minst for dem som skulle legge ferdig taksten på sjøbuene. Det ble med trusselen om at vinteren er i anmarsj og før dagen var omme var taket ferdig lagt også med vindskier . Flott jobba!

Arbeidet med fyrtårnet på kystlekeplassen gjorde også et stort synlig fremskritt i dag da rammeverket og deler av kledningen på den øverste delen av tårnet kom på plass. På plass kom også døra med slåe. Tilgangen til toppen av fyret vil bli via en innvendig trapp.

Forskjønning både i form av å brenne kvist, kvast og kapp fra byggevirksomheten, gjøre ferdig forstøtningsmuren mot veien forbi Brottet samt å starte arbeidet med en tilsvarende granittmur i området ved Byssa strandkafé sto også på menyen. Vår lille , men svært viktige maskinpark bestående av gravemaskin og beltevogn gjør susen sammen med en flott gjeng som planerer. Her ved Ragnar Holte, Ole Christian Bernholdt, Knut Hjortland, Erling Olsen og Kent Johannessen.

Adjø rusk og rask – Kennet Baarstad er bålansvarlig

Gladmelding fra Norsk kulturminnefond

I 2021 og fram til tidlig i høst har dugnadsgjengen i Brottet arbeidet med å restaurere de to gjenværende bygningene fra stenhoggerperioden 1890 til rundt 1970, det vi kaller smia og maskinhuset tett ved Brottet amfi. Dette med støtte fra Viken fylkeskommune, Norsk kulturminnefond og Uni-stiftelsen.

I høst har vi startet på fase to i dette arbeidet nemlig å restaurere stenbruddet like ved, der det fortsatt finnes deler av jernbanen og vognene som fraktet stenblokkene til havna, og med fester for de gamle kranene.

For å få gjennomført dette arbeidet er et nødvendig med teknisk bistand og bistand for transport/kranløft. Gode naboer med hver sin yrkesbakgrunn fra disse fagområdene stiller opp gjennom sine firmaer og hjelper oss. Dette er imidlertid også et arbeid som krever økonomi og i dag kom gladmeldingen fra Norsk kulturminnefond om at kr 30.000,- er stilt til rådighet for arbeidet. I sin begrunnelse skriver kulturminnefondet følgende:

Hvaler kulturvernforening har tidligere restaurert to bygninger på stedet
med støtte fra Kulturminnefondet. Foreningen har laget en kulturarena på stedet, med form som et
amfiteater, og foreningen har lagt ned et betydelig arbeid for å holde stedet i hevd med en høy grad

av dugnadsinnsats.
I vurderingen av søknaden har vi lagt vekt på at det gamle steinbruddet er gjort tilgjengelig for et
bredt publikum, blant annet gjennom “Brottet Amfi” med teater- og konsertaktiviteter. Videre har
vi også lagt vekt på at området er regulert til bevaring.
Når det gjelder rekonstruksjon av et steinhuggerskur, faller dette utenfor vår tilskuddsordning da vi
ønsker å prioritere tiltak som primært er rettet mot bevaring av eksisterende bygninger og andre
kulturminner.
Etter en helhetlig vurdering har vi gleden av å støtte prosjektet med reparasjon av kraner,
reparasjon av jernbanespor samt informasjonstavle om steinindustrien i bruddet
.

Vi takker så mye for støtten og krysser fingrene for at også Viken fylkeskommune skal stille opp for prosjektet slik de også gjorde i fase en.

Krana som har gjort jobben flere steder i området ved Brottet, og som de siste årene har stått på scenen i amfiet, skal nå flyttes til Musemus-Brottet. Det krevet løftekraft og spesialkompetanse på jern. Her er dugnadsgjengen i gang med å demontere krana for flytting.

Paul Henriksen

Kan du bidra til et Hvalerhistorisk arkiv?

Det er skrevet mangt og mye om Hvalers kultur og historie. Nå ønsker kulturvernforeningen og museet å samle det som er skrevet.

Det er mange som har bidratt til å belyse Hvalers kultur og historie. I tillegg til bygdebøkene skrevet av Gudrun Høibo, Inger Jensen og Åsmund Svendsen har lokalhistorikere som Ulf Hjardar, Andreas Madsen, Aslak Jensen, Otto Reff og Rolf Utgård gitt sine betydelige bidrag både gjennom bøker og i form av hefter. Noen av oss samler på dette materialet og kan glede seg over å ha mangfoldet i hylla.

Som leder av kulturvernforeningen har jeg møtt mange som søker kunnskap om øysamfunnets både gode og utfordrende historie. Der vi kan hjelpe, så gjør vi selvsagt det. I tillegg kan også lokalhistorisk avdeling på biblioteket bidra til å hjelpe dem som søker dette stoffet. Nå ønsker imidlertid kulturvernforeningen, i samarbeid med kystmuseet Hvaler, uansett å samle det mangesidige materialet. på kystmuseet Et tidligere kontor på Nordgården er frigitt for en slik samling og allerede er noe kommet på plass, men mye mangler forsatt.

Derfor er oppfordringen; Sitter du på lokalhistoriske bøker, hefter, bilder, eventuelt også protokoller fra bedehus og andre forsamlingslokaler som bør tas vare på; ta kontakt med undertegnede eller Carl Erik Madsen som leder dugnadsgruppa på Nordgården. Håpet er etter hvert å ha en komplett samling for utlån eller kopiering til dem som søker kunnskap om øysamfunnets historie og kultur

Paul Henriksen (41463771)

Hvem kan si noe om Hvalers drosjehistorie?

Drosjeeier Huken på Kråkerøy, en legende

Fra forfatter Roger Prang har jeg fått nedenforstående mail. Som det vil fremgå av denne ønsker han å skrive om drosjenes historie i Østfold, et arbeid der han også ønsker bidrag fra Hvaler. Selv har jeg svært lite å fare med her, men er overbevist om at noen av dere “der ute” kan bidra både med tekst evt. bilder og muligens også gjennom å bli intervjuet. Har søkt etter bilder fra Hvaler på nettet, men det nærmeste jeg kom geografisk var et bilde av den legendariske drosjeeieren/sjåføren Huken som kjørte drosje og rutebil ( som det het den gang) på Kråkerøy på 50- og 60-tallet

Mailadresse og mobilnummer til Roger Prang finner dere nederst i henvendelsen under. Sett gjerne meg i kopifeltet om dere sender mail – paulh@online.no

Paul Henriksen

Hei.

For dere som ikke kjenner meg, er jeg lokalhistoriker i Halden og har stått bak mange bokutgivelser de seneste 35 årene. Blant mine seneste utgivelser er historien om Halden-drosjene i 2017 samt Norges Taxiforbunds 100-årshistorie som kom ut i 2019.

Nå har Norges Taxiforbund, avd. Østfold bestemt seg for å samle fylkets drosjehistorie mellom to permer. Målet er å få med så mye som mulig om drosjer og drosjefolk både i by- og landkommuner. Og da trenger jeg all den bistand jeg kan få.

I første omgang tilskriver jeg historielaget og etterspør informasjon, oppslag om drosjer i bygdebøker og årsskrifter, slektninger til kjente drosjefolk i by og land osv. Kort sagt: Send meg så mye som mulig som etter hvert kan gi opphav til intervjuer og omtaler i Østfolds drosjehistorie.

Det hadde vært fint om jeg fikk en kontaktperson rundt om i lagene som er enkel å kommunisere med, men jeg tar imot all hjelp jeg kan få.

Bilder er et særdeles viktig poeng i en drosjehistorie. Et godt bilde sier mer enn mange ord, og bilder av drosjebiler, drosjeeiere, drosjesjåfører, holdeplasser, drosjebuer etc. setter vi stor pris på å få inn. Disse kan enten sendes i original til meg slik at jeg får skannet dem, eller enda bedre som høyoppløselige JPG-filer. Jo høyere oppløsning det er på bildene vi får, desto gladere blir jeg.

E-postadressen min er: roger.prang@icloud.com

Postadressen: Roger Prang, Skiferveien 7, 1784 Halden

Telefon: 906 67 486

Håper å høre fra dere om ikke lenge.

Mvh. Roger Prang

Høstdugnad i vårsol

Fyrlykta som i to sesonger har gitt liv til forestillingene “Fyret” og “Lysglimt i mørke” i Brottet, er demontert og reises på nytt i halv størrelse på kystlekeplassen. Dette forhåpentligvis til glede både for barn og voksene. De som skaper denne gleden er Asbjørn Svendsby og Kåre Næss.
Avslutter gjør også Tom Buskoven og Jan Appelgren som i flere uker nå har jobbet med å få ferdig et isolert rom i verkstedet for oppbevaring bl.a. av maling. I dag kom døra og lister på plass.

Hvaler kulturvernforening løfter maritimt tradisjonshåndverk sammen med Sparebankstiftelsen DNB

Seks bordganger (totalt elleve) i eik og spanter av granrøtter er på plass i losskøyta “Arnt Otto”-

Hvaler kulturvernforening kan, i sindrøyt 50-årige historie se tilbake på flere store prosjekter i arbeidet med å formidle Hvalers og kystens kultur og historie;

Det siste prosjektet, og kanskje ett av de største på dette kulturhistoriske byggverket, er byggingen av losskøyta «Arnt Otto», kopien av en losskøyte anno 1860. Dette er et håndverksmessig svært krevende prosjekt som gjøres i samarbeid med Maritime Center i Fredrikstad. Samtidig er dette et krevende prosjekt rent finansielt all den stund prosessen er helt avhengig av profesjonelle båtbyggere. Dette tilsier at hver arbeidsøkt på fjorten dager koster rundt kr 120.000, -. Dette gir oss igjen et budsjett på rundt 3, 4 mill fram mot sjøsetting i 2024.

Til dette prosjektet fikk vi i 2020  svært viktig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB med 600.000,-,  senere også gode bidrag fra Hvaler kommune og Borg Havn samt at kulturvernforeningen legger inn flere hundre tusen i prosjektet.

I dag kom gladmeldingen om at arbeidet med å bygge losskøyta får ytterligere støtte på kr 480.000,- fra Sparebankstiftelsen under overskriften «Håndverksløftet», et prosjekt som har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk.

Stiftelsen DNB er opptatt av å videreføre kompetanse innen tradisjonshåndverk, og støtter med det prosjekter hvor det legges til rette for at erfarne tradisjonshåndverkere kan dele kunnskapen med nye talenter.

Gjennom Håndverksløftet skal flere barn og unge bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag. Gjennom prosjektet på Hvaler betyr det at vi både har hatt med speidere, ungdomsskoleelever og byggfaglinja ved Kalnes videregående skole. Dette i tillegg til at en lærling har vært med på deler av arbeidet

Håndverksløftets verdier og arbeidsgrunnlag passer som hånd i hanske for losskøyte-prosjektet kulturvernforeningen og Maritime Center jobber med. Vi gleder oss stort over den gaven vi har fått, og den tillitserklæring som ligger i dette, en tillitserklæring stiftelsen har vist også ved flere andre prosjekter.

Paul Henriksen