Museumshavna ved Brottet med stort utviklingspotensial

Med ferdigattest på Nordgårdsbrygga og Hvaler kommunes samarbeidsavtale med Borg havn fra 1.1.2018, som i utgangspunktet også tar opp i seg Nordgårdsbrygga, er det nå et ønske fra kulturvernforeningen om å se på lokal forvaltning av denne brygga som del av den forvaltningsavtalen vi allerede har med Hvaler kommune for hele området (50 år). Pr. i dag er det delt forvaltning av brygga mellom kulturvernforeningen på sørsiden og kommunen på nordsiden.

For vel en uke siden hadde undertegnede og Hvalers havnesjef Ling Kile en samtale med Roar Johansen i Borg Havn om en mulig full overtagelse av brygga. I dag var det tid for gjenbesøk av en «tung» delegasjon fra Borg Havn der Tore Lundestad (havnesjef), Roar Johansen og Knut Sørensen (med spesialansvar for Isegran) møtte undertegnede, Gunn Karin Karlsen og Arnt Otto Arntsen fra  kulturvernforeningen.

Det ble ikke konkludert på vårt spørsmål om full overtagelse av brygga i dag, men signalene fra Borg Havn er så langt positive til å imøtekomme vårt ønske, imidlertid innenfor et avtaleverk som understreker at Nordgårdsbrygga inngår i Hvalers totale havnekapital. Fra vår side ser vi en evt. slik utvikling som positiv all den stund både Borg Havn generelt, og Isegran-miljøet spesielt, kan tilføre vårt arbeid viktig kompetanse og avlaste det press som i dag hviler på de sentrumsnære havnene og Isegran spesielt.

Senest i går kunne vi fortelle om Østfoldmuseenes planer om et båtmagasin ved Brottet/kystmuseet, i dag ble nye perspektiver trukket frem og allerede 3. januar møter vi næringssjefen i Hvaler kommune Bjørn Winter Johansen. I alle disse samtalene ser vi på Nordgårdsbrygga og hele området definert som «Museumshavn», som et område med et mangesidig potensial bl.a. knyttet til stikkordene kulturelle aktiviteter, kulturminnevern/ fartøyvern, museal formidling bl.a. om stenindustrien, lek og friluftsliv samt servering. Samlet sett vil m.a.o. dette området kunne bli svært viktig som innslag i Hvalers satsning på kultur og næringsutvikling i årene som ligger foran oss.

Paul Henriksen

 

Vedtak med store perspektiver for kystmuseet og kulturvernforeningen

 

 

 

 

 

 

                                                   Det er bl.a. i dette havneområdet ved Brottet, mellom nåværende kiosk og den nye Nordgårdsbrygga,  at det  kan bli bygget større båtmagasiner som også gjøres tilgjengelig for publikum

I sitt møte i går, vedtok styret i Østfoldmuseene  enstemmig å etablere et fellesmagasin for Østfoldmuseenes båter på Kystmuseet Hvaler. I vedtaket heter det også at det skal iverksettes et forprosjekt i 2018 i samarbeid med Hvaler kulturvernforening. I den sammenheng skal det engasjeres en arkitekt for prosjektet.

Utgangspunktet for saken er at Østfoldmuseene har en rekke båter som i dag tas hånd om av flere museer. Totalt snakker vi om rundt 40 større og mindre båter som er lagret på land under varierende forhold.  Med et samlet magasin, som også gjøres tilgjengelig for publikum, ønsker Østfoldmuseene å skape langt bedre oppbevaringsmuligheter for de historiske fartøyene, samtidig som formidlingssituasjonen  bedres.

For å kunne ivareta alle disse fartøyene på best mulig måte, er det behov for en bygningsmasse på flere hundre kvadratmeter. Dette vil høyst sannsynlig best kunne gjøres gjennom en todeling med et bygg på kystmuseet (Nordgården) og det øvrige samlet i området ved Brottet, nærmere bestemt mellom den nåværende kiosken og den nye Nordgårdsbrygga. I dette området åpner reguleringsplanen  for to bygg på inntil 200 kvm pr bygg.

Ny bygningsmasse i dette området , vil utvilsomt bidra til å forskjønne området

Selv om dette vil bli en stor og til dels dominerende bygningsmasse, vil en slik utbygging utvilsomt bidra til å forskjønne området og dermed øke attraktiviteten. I det forprosjektet som nå skal i gang vil kulturvernforeningen også spille inn sine behov bl.a. for en oppgradert kiosk og serveringsdel samt en utbedret kaifront mot dagens sivbelagte område. Dagens kiosk, er evt. tenkt brukt til lager, noe det også er stort behov for i området.

Planene om slike båtmagasiner er imidlertid ikke av ny dato. Allerede i 2009 laget arkitekt Per Bjar skisser til slike magasiner. Vi vil utvilsom få nye skisser og alternativer nå, men så langt lar vi disse stå som et eksempel på hvordan dette kan fremstå.

Vi åpner et nytt kapittel i historien om Brottet og kystmuseet Hvaler gjennom dette vedtaket i Østfoldmuseenes styre. Forprosjektet som skal gjennomføres i 2018 vil skape klarhet i arealbehov, økonomi og fremdrift. Vi ser med spenning fram til å delta i prosjektet.

Paul Henriksen

 

Strålende julemarked – en dag for minneboka!

Selv om noen ønsket seg et par minusgrader og et lett lag med snø, så tar jeg likevel sjansen på å utrope årets julemarked til et av de mest vellykkede. Bakgrunnen for dette er værgudenes innsats for å skaffe oss en flott ramme; flotte julepyntede hus, flere hundre besøkende, et stort og mangfoldig tilbud av produkter for salg, gang rundt juletreet, ponniridning, nydelig sang og musikk både av korps og barn og sist, men ikke minst – den gode praten med venner og kjente. Dette er tradisjonsbygging på sitt beste. At det også blir noen ekstra kroner til kystmuseet og Hvaler kulturvernforening , er heller ikke å forakte. Bilene under taler for øvrig for seg.

For øvrig viser vi til Fredriksstad Blads billeddekning fra julemarkedet

https://www.f-b.no/kultur/bildeserier/hvaler-kulturvernforening/se-bilder-fra-julemarkedet-pa-kystmuseet-pa-hvaler/g/5-59-961118

Paul Henriksen

«I skumringstimen er det godt å jobbe, for julemarked lørdagen der på….»

Med stor innsats fra dugnadskorpset er vi nå temmelig nær ved å kunne si velkommen til årets julemarked.  I flere dager, og i ettermiddag spesielt, har det blitt jobbet intenst for å informere og veilede selgere, vaske doer, klargjøre og pynte Emilstua og finstua på Nordgården, sikre juletreet i blåsten, montere opp historiske kart, sette fram bålpanner og ved, klargjøre lydutstyr og sist, men ikke minst, sette kjøkkenet i stand til å «mette» alle dem vi håper møter opp til julemarkedet i morgen, den sjuende i rekken.

Komiteen med Anne-Lise Eriksen i spissen  har gjort et meget godt forarbeid. I kveld var det Jan Vassdal, Paul H, Vidar Pedersen, Arnt Otto Arntsen, Kathrine Sandstrøm, Ivar Knudsen og Tone Bergerud Eriksen som gjorde unna de praktiske og siste forberedelsene.

Nærmere 30 selgere av bøker, et vel av smakfulle mat- og håndverksprodukter, historiske kart etc. stiller opp. Nå venter vi bare på deg. «Velkommen til julemarked» på kystmuseet i morgen lørdag 9.12. kl 12:00 – 15:00, et samarbeid mellom Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler.

Paul Henriksen

Gladmelding fra Østfold fylkeskommune til gamle Brekke skole

 

I dag kom gladmeldingen om fylkeskommunalt bidrag til istandsetting av gamle Brekke skole  til  kystledhytte

Som tidligere omtalt har vi hatt en lengre diskusjon om fremtidig bruk av gamle Brekke skole. Konklusjonen har så blitt at 1. etasje i den gamle skolen skal settes i stand som kystledhytte, mens 2. etasje skal stilles til disposisjon for allment bruk, m.a.o. her vil lag og foreninger kunne leie seg inn for ulike kulturelle aktiviteter. For å nå denne målsettingen innen utløpet av 2019, må vi ha på plass både nytt strømopplegg og vann og avløp, noe som innebærer store utfordringer med tanke på finansiering.  I dag kom så gladmeldingen fra fylkeskommunen om et flott bidrag til dette arbeidet. I sitt tildelingsbrev sier fylkeskommunen følgende:

Bidrag til opprusting av gamle Brekke skole til kystledhytte

Vi viser til deres søknad om «bidrag» til opprustingen av Gamle Brekke skole til kystledhytte, hvor det er søkt om bidrag til å komme i mål med å finansiere en kostnad på 300 000 kroner. Det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats i prosjektet.

Østfold fylkeskommune har bevilget 40 000 kroner til prosjektet. Midlene tildeles med grunnlag i oppfølging av Regionalplan Fysisk aktivitet, i oppfølging av denne planens handlingsprogram, og særlig pkt. 6.2 og 8.3 i Handlingsprogram for friluftslivet 2016-2019 vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015.

Det er tredje gang Hvaler kulturvernforening mottar støtte til kystledhytter fra denne posten på budsjettet. Tidligere er dette gitt til kystledhyttene ved Brottet.

Styret i kulturvernforeningen og venneforeningen for gamle Brekke skole tar tildelingen som en stor tillitserklæring og takker hjerteligst for støtten.

Paul Henriksen

Nå har vi spikket knagger og vi har drukket gløgg……….

 

Dugnadskvelden på Brekke, der gjenskaping av de historiske knaggene sto i fokus, startet som seg hør og bør med en introduksjon ved «knaggansvarlig» Eivind Børresen og gløgg servert av Ragnhild Nordengen
I kveld ble dugnadsåret på gamle Brekke skole avrundet med verdens første knaggspikkekveld, en kveld der ti kvinner og menn stilte opp for å gjenskape knaggrekkene der barn i generasjoner har hengt sine klær  før de alvorsstemte, fnisende, litt engstelige, forelsket og redd for å bli hørt, har gått over dørstokken og til langbordet i skolestua der læreren allerede satt klar ved orgelet. 

Skarpe kniver er en forutsetning for en godt formet knagg. Hovslager Trine Holte sørget for at knaggspikkerne hadde det beste verktøyet for sitt håndverk, nettopp en skap kniv.

Dyp konsentrasjon og stødig knivføring preget deltagerne. Av kursleder ble det gitt klare instrukser om at  knaggene, etter nasjonale mål,  skulle ha en lett gjenkjennelig «reisning»  fra 16mm  i diameter fallende til  10mm i ytterpunkt.

Et sett med nye knagger, rundt 30 i tallet, med individuelt og historisk preg  pryder nå svalgangen både i 1. og 2. etasje.

Dugnadsgjengen på gamle Brekke skole takker for følget og støtten vi har fått i året vi nå legger bak oss. Motivert som vi er for å gå løs på det innvendige arbeidet, bl.a. med tapetsering og maling, starter vi opp igjen allerede 1o. januar. Trivsel og respekt for de historiske verdiene er det som ligger til grunn for arbeidet. Ønsker du og bli med oss i dette spennende arbeidet, er du hjertelig velkommen.  På gamle Brekke skole  har vi plass til alle!

Paul Henriksen

Dugnadsgjengen i Brottet takker for følget i år og ønsker god jul!

En storfornøyd dugnadsgjeng i Brottet takker for følget i året vi nå legger bak oss. På bildet fra venstre: Ole -Christian Bernholth, Paul H., Leif Hansen, Steinar Pettersen, Jan Appelgren, Tom Buskoven, Erling Olsen, Arild Johannessen, Kennet Baarstad og Jan Vassdal med Thor-Ivar Olsen bak kamera
Steinar Pettersen, Tom Buskoven, Erling Olsen, Ole Christian Bernholth, Jan Appelgren og Thor Ivar Olsen er blant dem som  kan se tilbake på godt over 1000 dugnadstimer på taket av Amfigrotta i år.

I dag ble den siste skruen satt  i treverket som omslutter Amfigrotta, anlegget som ble bygget primært som garderobe for oppsettingene i Brottet, men som nå også leies ut til lag, foreninger og privatpersoner for møter, fest og hygge. Ønsker du å leie her, kan vi dekke for inntil 60 personer! Ta kontakt med undertegnede.

Dugnadsinnsats som vekker respekt og interesse – hva motiverer oss?

Et trivelig arbeidsfellesskap, der det også er lov å «mobbe» kameraten sin, er limet i dugnadsgjengen

Forleden ble jeg spurt av Fredrikstad-avisa Demokraten om hva det er som motiverer dugnadsgruppene på Brekke og i Brottet til en slik innsats gjennom flere år. Til dette kunne jeg si følgende:

  • Opplevelsen av å tilhøre et sterkt fellesskap med stolthet over det arbeidet som gjøres.
  • Viktig å sørge for god planlegging av dugnadsarbeidet, der materialer og nødvendig verktøy må være på plass. Gi rom for at alle kommer med innspill til planleggingen
  • Trivsel i form av humor er et viktig element, trivsel der det er lov å «mobbe» kameraten sin, ta en god kaffepause og slippe tull og tøys løs.
  • En spesiell vri på innkallingen er forhåpentligvis  med å bidra til trivselen. Innkallingen til gutta i Brottet sender jeg på sms i verseform hver søndag kveld. Et lite knippe slike visestubber og «skaldekvad» viser hvordan dette tar seg ut:

Vi synger oss til dugnadsinnsats – redigert

 

Paul Henriksern

 

 

Behandlingen av Hvalers første kulturminneplan utsatt

Forsiden på forslaget til ny kulturminneplan for Hvaler kommune

Etter planen skulle Hvalers første kulturminneplan vært til sluttbehandling i kommunale organer i disse dager etter å ha ligget ute til høring i høstmånedene der bl.a. Hvaler kulturvernforening, fylkeskonservatoren og Hvaler hytteforening  har inngitt uttalelser .

Etter å ha fått saksframlegget presentert,  med administrasjonens korrigeringer, fant imidlertid styret i kulturvernforeningen det nødvendig å anbefale utsettelse av videre behandling. Vår anbefaling var begrunnet bl.a. i følgende forhold:

  • faktiske feil som var påpekt i høringsrunden var ikke rettet
  • høringsinnspillene var ikke fremstilt og kommentert i tråd med vanlig praksis i plansaker
  • høringsinnspill fra Hvaler hytteforening var ikke tatt med.

Les kulturvernforeningens fullstendige begrunnelse under:

Administrasjonen i Hvaler kommune v

Vi finner grunn til å gi honnør til Hvalers politikere for å ha fulgt opp vår henstilling om å sende planen tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang. Det ligger for øvrig ingen dramatikk i dette ut over at vi gjerne skulle sett planen vedtatt nå i desember i tråd med fremdriftsplanen. Det vi nå håper, er at administrasjonen tar kulturvernforeningen og fylkeskonservatorens med på råd slik at de feil og mangler som er påpekt kan rettes opp før endelig behandling finner sted, antatt i februar 2018. Etter å ha påbegynt arbeidet med kulturminneplanen i 2014, er det på tide at denne nå kommer på plass, dette både på vegne av plan- og bygningsmyndighetene i Hvaler kommune, og for oss som på frivillig grunnlag ønsker å arbeide med kulturminnevern i tråd med vedtatte bestemmelser.

Paul Henriksen

Velkommen til knaggspikkerkveld på gamle Brekke skole

Gamle Brekke skole «som nå er ferdig restaurert utvendig, skinner i dagslyset, men du verden hvor flott huset også fremstår nå med lys i «gammel» lampe over den nymalte inngangsdøra. Slik håper vi også at opplevelsen vil være for andre som ikke har sin «daglige gange» her inne på det som en gang var et sentralt møtepunkt på Kirkøy.
Riktig god julestemning håper vi å skape førstkommende onsdag 6.12. kl 17:30 da vi inviterer til verdens første knaggspikkerkveld med gløgg. I tillegg til å ha et par hyggelige timer i sammen, har vi nemlig en baktanke som består i å avholde dugnad der vi tøljer knagger for å rekonstruere knaggrekkene som Eivind Børresen viser fram på bildet under. Ta med en skarp kniv, emner av ener fås på stedet.
Velkommen skal du være enten du er av det faste «klientellet» på gamle Brekke skole eller kun er nysgjerrig på det som skjer på den gamle skolen.

Paul Henriksen

Vi er i mål!!…… nesten

Arild Johannessen, Paul H og Leif Hansen med tommelen opp for taket som nå er dekket. Til høyre et bilde fra «mandagsbønnen»

Tiden med tilfeldige stenhauger og flagrende papp på taket er nå en saga blott. Det er et langt penere og forseggjort bygg som etter hvert skal ta imot nye gjester og publikummere til Brottet og Amfigrotta. Nå gjenstår bare små justeringer, finpuss og opprydding. Den tar vi førstkommende mandag om værgudene fortsatt spiller på lag.

Også i veien pågår det arbeid. Her Jan Vassdal i gang med å legge trekkrør for fiber og rør som skal sikre strøm til «Billetten»
Brygga er for alle

Nordgårdsbrygga har som kjent vært gjenstand for en omfattende saksbehandling for å få denne godkjent. Som en betingelse for godkjenningen stilte kommunen krav om skilting som understreker at dette er en brygge der allmennheten har full tilgang. For oss som har jobbet med dette prosjektet i flere år, har dette vært en selvsagt ting. Når denne betingelsen, som kostet oss nærmere kr 5000,- likevel ble knyttet til vedtaket, er det bare å følge opp. I dag fikk vi på plass skilt på alle tre sidene av brygga, samt på bua. Da får vi tro alle er fornøyd og ferdigattest kan utstedes. Sist men ikke minst håper og tror vi dette skal bli en attraktiv plass både for store og små.

Paul Henriksen