Fantastisk høstdag var rammen om mandagsdugnaden i Brottet

Høstens fargespill var ramma om dagens dugnad i Brottet. Legg også merke til sauenes snorrette beitehøyde

På vei mot en liten museumsavdeling

Flottere høstvær er det ikke å forvente i midten av oktober enn det vi opplevde i dag. Det ga et ekstra løft i det mangesidige arbeidet som bl.a. besto i en skikkelig opprydding i gammelt jernskrap for tiden med stenindustri i Brottet. Rundt to tonn med til dels svært tunge deler ble kjørt til Sandbakken. Hvorfor gjør vi så dette? Målsettingen er at vi skal virkeliggjøre et mangeårig ønske om å skape et lite «museum» i det gamle maskinhuset. For selv om vi i dag kastet mye, besto jobben like mye i å skille ut det som skal ligge igjen etter sliterne i Brottet. Det som bl.a. skal tas vare på, er de gamle maskinene som drev kompressorene ute i anlegget. Om vi vil få noen av disse i «drift», er mer tvilsomt, men finner vi den rette til å ta en slik jobb, skal vi aldri si aldri.

Før og etter to turer til Sandbakken. Nå skal det også snart legges inn strøm i dette «museumslokalet» finansiert av UNI-stiftelsen som har bevilget kr 32.000,- til dette el-arbeidet. Sammen med undertegnede var det Kennet Baarstad, Ragnar Holte, Eivind Børresen og Ole-Christian Bärnholdt som tok for seg av «herlighetene»

Takarbeid vil være et gjengangertema fortsatt i flere måneder

2. akt i arbeidet med losskøyta «Arnt Otto»

Etter en pause på fjorten dager er det igjen full fart i arbeidet med losskøyta «Arnt Otto». I tillegg til selve den praktiske utførelsen, består dette arbeidet i dypdykk i det som måtte være av gamle kilder samt studier bl.a. av Hvalerskøyter som er tatt vare på av kystmuseet. Fremfor alt er dette et svært viktig dokumentasjonsarbeid med tanke på å ta vare på kunnskapen om tidligere tiders båtbyggertradisjoner og teknikker. På bildet Andreas Pagander, Gunnar Eldjarn og Thor-Ivar Olsen

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler inviterer til julemarked 4. desember

Endelig kan vi igjen invitere til julemarked. Foto: Ida Christin Foss for Fredriksstad Blad

Siden 2009 har Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, arrangert julemarked på vakre Nordgården. Som det meste av kulturliv og feiringer for øvrig, måtte vi avlyse julemarkedet i 2020. Med åpningen av Norge og fallende smittetall, har vi igjen gleden av å ønske selgere, frivillige foreninger, korps og ikke minst publikum velkommen til julemarked lørdag 4. desember.

Vi kommer nærmere tilbake med praktisk informasjon bl.a. om parkering, men oppfordrer allerede nå dere som ønsker å delta med produkter og informasjon å melde dere på til Anne-Lise Eriksen på mail: anne-lise.eriksen@outlook.com eller på mobil: 900 22 581. I tillegg til Anne-Lise, består komitéen for arrangementet av Gunn Hedberg og Anne-Lill Adamsen Reff.

Da krysser vi fingrene for at vi i fellesskap igjen får til et arrangement som gleder, skaper entusiasme og god julestemning.

Paul Henriksen

Oppholdet i regnværet ga en god dugnadsdag

På tross av tung nedbør i flere dager var det forbausende tørt i området Brottet Kystkultursenter i dag, og med det ble det en mangesidig dugnad. Det forhindret imidlertid ikke at været også påvirket dugnaden da en av de populære ekene knyttet til kystledhyttene ble satt på land for sesongen etter å ha ligget under vann siden fredag.

Tømt for vann og med takk for sesongen ble en av våre to eker satt på land i dag. Ragnar Holte håndterer «Lille Gule» med hjelp av Steinar Pettersen, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen

Prosjektet vi har kalt «Stenhoggerminner» har også god fremdrift nå både i form av taktekking og gjennom utskifting av veggbord. Her er det godt å bygge på erfaringene fra restaureringen av Brekke skole og rådene vi fikk fra fylkeskonservatoren: «Ikke bruk impregnerte materialer, skift bare det som er helt nødvendig, ta ut det som evt. er råttent og fell inn med lignende bord….» Ragnar Holte og Eivind Børresen er de som først og fremst er bærere av denne kunnskapen etter fire års arbeid på Brekke. Maskinhuset skal for øvrig etter hvert ryddes og legges til rette som en liten museumsavdeling over teamet Stenindustrien på Hvaler

Denne uken er det redusert aktivitet knyttet til losskøyta «Arnt Otto», men ikke uten innslag likevel. Dette innebar at det ble donert en tykkelseshøvel (dimensjonshøvel) fra Maritime Center til Båtbyggeriet. I tillegg ble ferdigskjærte bord til skøyta ble tilkjørt også det fra MC. Allerede fra mandag av, er det igjen full aktivitet med tre mann på jobb på skøyta – Gunnar Eldjarn, Thor-Ivar Olsen og Andreas Pagander.

Godt er det også å registrere at det nå har kommet fremdrift i arbeidet med en trapp fra det nye boligfeltet på Dypedal. Denne trappa vil gjøre det mulig å få en fin turvei over ørretbekken, gjennom siv området til Brottet Kystkultursenter. Dette er kun en kort distanse, men like fullt en trygg og hyggelig vei å gå både for barn og turfolket. Det er utbyggerne av tre boenheter som står for dette arbeidet, i tillegg til at undertegnede har tilrettelagt stien over jordene og bekken fram til Brottet.

Det er firmaet «Ole & Ole AS» som står for byggingen av trappa som del av kyststitraséen

Paul Henriksen

¨

Gavene til de som er glade i Hvaler og for øvrig har alt….

Ikke for å starte maset om julegaver da vi fortsatt skriver september. Vi tillater oss likevel en liten salgskampanje. For om du trenger et tips for gave til en venn eller familiemedlem, eller rett og slett at du vil skaffe deg mer kunnskap om Hvalers historie og arbeidet med å ta vare på denne historien, da har vi to gode forslag. Hvorfor ikke kjøpe et historisk kart fra en av øyene Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy, Søndre Sandøy eller Herføl? Kartet koster kr 350,- pr stk og er i størrelsen 70×100

Eller hva med boka om kulturvernforeningens arbeid fra 1971 til 2021. Dette er boka som var klar tidligere i år for å markere 50 års arbeid, men som samtidig tar for seg det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler helt tilbake til Hvaler Bygdehistorielag ble stiftet i 1928. Vi har flere gode bygdebøker. Boka «Fra bygdesamling til kystkultursenter» er viktig som supplement til bygdebøkene. Boka, som er på 111 sider har over 200 bilder som forteller om engasjerte personer gjennom mange ti-år.

Kartene kan du kjøpe på servicetorget på rådhuset Skjærhalden eller ta direkte kontakt med undertegnede på mail: paulh@online.no eller mobil: 41463771

Boka om det historiske arbeidet kan du også kjøpe ved kontakt til undertegnede. Betale for kartet (kr 350,- pr stykk) eller boka (kr 100,-) gjør du til Vippsnr. 15948 (Hvaler Kulturvernforening) eller til vår konto : 5010.06.92187. HUSK å merke innbetalingen med «Historisk kart» eller «Jubileumsbok». Boka er også til salgs i flere av Hvalers dagligvarebutikker. Betale gjør du fortsatt via Vipps eller til konto, mao ikke i kassa.

Paul Henriksen

Historien om skoleveien, en viktig del av skolehistorien

Trond Egil Jacobsen, Heidi og Monika Olsen blir fraktet med buss over isen fra Søndre Sandøy til Floren isvinteren 1979.

Som tidligere fortalt er en gruppe med utgangspunkt i Hvaler Kulturvernforening i gang med, på en enkel måte, å fremstille Hvalers skolehistorie på en større veggflate på den nye skolen. Som et element i dette historiske «bildet», er vi interessert i bilder fra skoleveien: For er det noe «alle» har et forhold til, så er det skolen og skoleveien, en vei både lærere og elever gikk og fortsatt «går». Skoleveien på Hvaler gikk på skogsstier, over beitemarker, over isen, i båt og i senere år også med buss. Vi jakter mao nå bilder fra denne skoleveien som var og er til glede for de mange , men også for noen veien de gruet seg til å gå. Skoleveien, den store sosialiseringsarenaen, har til alle tider handlet om gleden ved å treffe venner, se etter kjæresten, spenningen å utfordre terreng…, men også frykten for å treffe plageånder. I tidligere tider handlet veien også om redsel for isen som kunne «gå opp», båtturen i kulde og snødrev, de mørke skogholtene og utfordrende kløver, eller bussjåføren med den høye og bestemte stemmen som truet med å sette deg av om bråket i baksetet fortsatte. Elever, men også lærere på skolevei er det vi ønsker oss bilder av Kan noen der ute gi oss bidrag til denne delen av Hvalers skolehistorie, så setter vi stor pris på det. Ta kontakt med Paul Henriksen – 41463771 eller mail: paulh@online.no

Paul Henriksen

13.09.2021 en merkedag – Arbeidet på losskøyta Arnt Otto i gang for alvor

Selv om vi i lengre tid har jobbet med «prosjekt Hvalerskøyta», markerer dagen 13.09. at vi nå for alvor er i gang med prosjektets hoveddel, å bygge en replika av en losskøyte anno 1860 med navn «Arnt Otto». I dag møttes nemlig gruppa med fagpersoner til første arbeidsøkt, en arbeidsgruppe bestående av båtbygger Gunnar Eldjarn ved Norges Arktiske Universitet (UiT) i Tromsø, båtbygger Andreas Pagander (Maritime Center i Fredrikstad), Morten Skadsem( tidligere leder av Kystmuseet Hvaler), Thor -Ivar Olsen (Hkvf) og Knut Sørensen (Maritime Center/Borg Havn). Det er imidlertid Gunnar Eldjarn, Andreas Pagander og Thor-Ivar Olsen ( i knestående) som først og fremst vil stå for det praktiske arbeidet i månedene som kommer.

Hvalerskøyta «Skarven» pakkes foreløpig ned. På bildet Ragnar Holte, Kent B. Johannessen, Kennet Baarstad og Knut Sørensen

I tillegg til å bygge losskøyta «Arnt Otto består «prosjekt Hvalerskøyta» av ytterligere to delprosjekter; bygging av et 120 kvm stort båtbyggeri (ferdigstilt) og restaurering av Hvalerskøyta «Skarven». Som tidligere fortalt er arbeidet med å restaurere denne skøyta fra 1906 godt i gang, men vil først bli ferdigstilt til våren. I dag ble det bygget «hus» over skøyta i påvente av neste akt.

Dagens dugnad ga imidlertid også rom for annet arbeid, bl.a. å fjerne busker, trær og kratt fra fjellsiden og det vi kaller «Museumsbrottet». Dette er områder som skal ligge slik stenhoggerne forlot det på 70-tallet, mao et viktig og synlig vitnesbyrd om stedets historiske arv. Gjengroing er imidlertid et stort problem, men i dag gikk vi til og fikk i alle fall tatt bort en betydelig mengde vekster.

Det pågår også et omfattende restaurerings og oppgraderingsarbeid i området i og rundt Brottet. Tre lystårn skal heves og utstyres med motoriserte dører, mens smia og maskinhuset foreløpig skal få nye tak. Arbeidet med lystårnet er det Asbjørn Svendsby, Kåre Næss og Trond Oskar Valen Engblad som står for, mens Steinar Pettersen, Tom Buskoven og Jan Appelgren dag fikk på plass takpapp, sløyfer og lekter på deler av taket over den gamle smia.

Paul Henriksen.

Når jubileet skal feires, noen minnes eller din virksomhet trenger et møtelokale, da bør du velge Amfigrotta ved Brottet

Mange er godt kjent med Brottet amfi gjennom 16 sesonger med flotte musikkspill. De siste årene har gledelig mange også sett muligheten for å bruke området ut over de varme sommerukene. Amfigrotta, er lokalet som flere og flere tar i bruk. Amfigrotta ble opprinnelig bygget for å gi skuespillerne bedre garderobeforhold, men brukes nå i stadig større grad som samlingssted for fødselsdager, minnestunder, konfirmasjoner, bryllup og seminarer, konserter og foredrag

Amfigrotta er godt egnet både til konserter og foredrag

I tillegg til å kunne dekke for 60 personer, kan vi nevne at Amfigrotta har et lite velutstyrt kjøkken, projektor og nett-tilgang.

Barnehageansatte på Hvaler, Østfold Røde Kors og yogagrupper er av de mange som bare de siste ukene har brukt Amfigrotta. Ikke minst er lokalet mye brukt til private samlinger. I tillegg har flere musikere sett de muligheter som lokalet gir for mindre konserter.

Ønsker du å leie Amfigrotta for en eller flere dager, eller inngå i et lengre samarbeid med oss, tar vi gjerne en prat om dette. For leie har vi pt. følgende satser:

Mandag til torsdag kr 2000 pr dag.

Fredag – søndag: kr 3000,- pr dag. For evt. tilleggsdager betales kr 500,- pr dag. Prisen dekker også vask. Ønsker du å bruke kjølerommet i strandcafeen, kommer kr 500,- i tillegg.

Da utleieprisene ikke har vært regulert siden 2018, vil det bli en mindre justering fra 1.1.2022

Ved avbestilling betales full pris om dette skjer mindre enn tre uker før avtalt dato. For øvrig – ingen betaling.

Amfiterrassen over «Grotta» er for lengst ferdig og til bruk for dem som leier

Ønsker du å leie eller har behov for flere opplysninger ta kontakt med undertegnede på mobil 41463771 eller mail :paulh@online.no

Paul Henriksen

Fin sensommer gir god fremdrift på dugnadsprosjektene

Dugnadsarbeidet på de tre hovedprosjektene i Brottet Kystkultursenter har allerede vært i gang i flere uker og det med god fremdrift, ikke minst takket være stabilt og fint vær. Siden dette i stor grad er arbeid som foregår ute, ser vi derfor nå synlige resultater. Likevel, la oss begynne inne i Båtbyggeriet der vi nå har fått på plass en tavle montert ned på Åttekanten skole, som vel kjent er avviklet som skolebygg. Tavla vil være til nytte både for fremdriften i båtprosjektet og for undervisning av barn og unge, som vi håper vi skal se mange av i dette bygget, i årene som kommer.

I båtbyggeriet pågår også et spennende restaureringsarbeid på vår egen Hvalerskøyte «Skarven», opprinnelig bygget i 1906. I dag besto arbeidet i å fjerne drevgarn samt montering av nye spant og trenagler. Snart skal imidlertid båten ut av båtbyggeriet da arbeidet med hovedprosjektet; å bygge en fullskala skøyte anno 1860, starter opp allerede mandag 13. september. Videre arbeid på Skarven vil deretter skje til våren.

Arbeidet med å skifte deler av taket på smia og maskinhuset fra stenhoggerperioden går også sin gode gang både gjennom hel utskifting av deler av taket og ved reparasjon. Dette er et prosjekt som er støttet både av Viken fylkeskommune, UNI-stiftelsen (elektrisk anlegg) og av Norsk Kulturminnefond

Rive ned og bygge opp preger også arbeidet med det tredje lystårnet av fem slike. Dette er et arbeid som har pågått i snart to år og som vi har som målsetting å kunne avslutte før sesongen 2022 med bl.a. «Lysglimt i mørke» på plakaten

Aasbjørn Svendsby, Trond Oskar Valen Engblad og Kåre Næss er i full gang med å heve taket på lystårn nr 3. I tillegg skal det også her monteres motorisert sjalusi i front.

Malerarbeid er det også på timeplanen til dugnadsgjengen. I disse dager pågår det først og fremst på Båtbyggeriet og deler av maskinhuset. I dag var Kennet Baarstad og Eivind Børresen engasjert med dette arbeidet.

Som du ser, arbeidet er mangfoldig. Skulle du være interessert i å bidra, er du hjertelig velkommen til et både mangesidig arbeid og et svært hyggelig miljø. Her er det kort og godt arbeid til alle. Vi er på plass hver mandag med oppstart 9-10 og der vi holder det gående til rundt kl 14:00

Paul Henriksen

Dagen da vi tok et tak, ikke bare ett, men to!

Da dugnadsgjengen hadde klargjort for utlegg av taksten på det nye Båtbyggeriet i mai, hadde en måke funnet gavlen og stabler med taksten som et beleilig sted for et rede. I respekt for naturens gang og måkas behov for ro, måtte arbeidet utsettes flere måneder. I dag var det enkelt å sl¨å fast at redet var forlatt og da slo Eivind Børresen, Ragnar Holte Asger Bentzen til og fikk lagt ut sten på begge sider av bygget som nå også lektes. I dag var det Asbjørn Svendsby og Kåre Næss som sto for dette arbeidet.

Tak er det flere av i området «Brottet». Mens våre dugnadskamerater la ut sten på det nye Båtbyggeriet, var dagen kommet for å ta sten ned fra den gamle smia. Dette for å legge om taket, i alle fall med nye plater og ny-gammel sten. Dette prosjektet er kalt «Stenhoggerminner» og består i restaurering av smia og bygget som huset det maskinelle utstyret som ble brukt på 50- og 60-tallet

Ikke bare på taket, men også inne i Båtbyggeriet var det full innsats i dag, den første dugnadsdagen etter ferien der hele 16 mann stilte til start. Rydding og klargjøring for skøyteprosjektet som starter var det som sto på planen i dag der Andreas Pagander (bildet til høyre) er den som leder arbeidet. I dag sammen med Svein Gretland, Thor-Ivar Olsen og Kent Bjørge Johannessen

Paul Henriksen

Lokale trær skal gi emner til Hvalerskøyta «Arnt Otto»

Stor var begivenheten da Hvalerskøyta var klar for sjøsetting på Sand rundt 1880

En stolt lokalbefolkning var samlet da Hvalerskøyta, bygget av Ole Martin Olsen og hans sønner, var klargjort for sjøsetting på Sand på Spjærøy rundt 1880. Emner fra eke-trær til båtens ulike deler var rimelig sikkert skaffet tilveie i skogen tett ved.

Når Hvaler Kulturvernforening for alvor setter i gang arbeidet med Hvalerskøyta «Arnt Otto» i september, har målsettingen vært å skaffe høvelige eke-trær nettopp fra skog på Hvaler. Med god hjelp fra Hvaler Bondelag, er vi nå i ferd med å lykkes i denne delen av arbeidet der både Vidar Brenne og Arne Sandvik på Kile ( begge på Kirkøy) har sagt seg villig til å bistå slik at vi sikrer oss emner både til kjøl og stevner.

Båtbyggeriet ved Brottet der modellen av losskøyta fra 1860 skal bygges.

Fortsatt står de fleste av de aktuelle trærne på rot, men i løpet av tidlig høst håper vi å få disse felt og transportert ut , i første omgang til Maritime Center på Isegran, dernest til Båtbyggeriet i Brottet Kystkultursenter. Det var Knut Sørensen, Andreas Pagander (Maritime Center) og Gunnar Eldjarn fra Museet/Universitetet i Tromsø som deltok på befaringen sammen med de lokale grunneierne i dag.

Følg med oss på dette prosjektet som nå vekker nasjonal interesse både via Norsk Håndverksinstitutt (seilmakerarbeidet) og ved Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø. En fagartikkel om prosjektet på Hvaler er klar i Forbundet Kystens medlemsblad nå i August.

Paul Henriksen