Full innsats tross sur vind, tåke og våt snø der dassen gikk rett på bålet!

Vinteren kan være en utfordrende tid for dugnadsfolket, i alle fall for de mange som jobber ute som  i Brottet og på kystmuseet. Med sur vind fra nord, våt snø og regn skulle vi kanskje tro at oppmøtet ble der etter, men imponerende nok er det «fullt lag» som stiller. Mandagsdugnaden i Brottet fortsatte ufortrødent med sluttføring av arbeidet på den «nye» trappa og videreføring av arbeidet på tribunen som vokser fram øverst i amfiet.

Stenleggerne Erling Olsen og Kennet Baarstad og trappesnekkerne Steinar Pettersen og Tom Buskoven «sto han av» i den sure nordavinden. Det gjorde også Jan Appelgren, Thor-Ivar Olsen og Paul H som fikk på plass flere benkerader på det som skal bli en mer robust og vindskjermet tribune.

Onsdag er dagen for dugnader både på Kystmuseet ( fra kl 09:00) og på Gamle Brekke skole (fra kl 15:00). På Kystmuseet i dag var det tid både for maling av fuglekasser, «høytidelig avskjed» med gamledassen. samtaler med museumsledelsen om renovering av båthuset og samtaler med Tore Mads Holter og Knut Kristiansen i Hvaler Motorvernforening (Skjærhalden).

Alt har sin tid også for gamle utedasser. I dag var det, dog noe vemodig, tid for å rive gamledassen på Kystmuseet og brenne «hela rasket». Frode Jørgensen, Anne-Lise Eriksen og Elisabeth Nordang gjorde kort prosess, mens «fuglegruppas» Carl Erik Madsen ga fuglekassene et programmessig «rødt strøk».

På Gamle Brekke skole, godt skjermet for en sur og våt Hvaler-vinter, utgjorde Ragnhild Nordengen, Knut Hjortland, Petter Wistner og Paul H kveldens dugnadslag. Petter er finsnekkeren som nå lager flotte kjøkkenbenker og en «gammeldags» vedkasse til kjøkkenet. Forarbeidet skjer på Petters eget verksted på Viker. I kveld var det klart for montering.  Ragnhilds arbeidet besto av rengjøring  og pussing av det gamle skapet på skolen, mens undertegnede og Knut H. gikk løs på de siste kvadratmeterne med vegger og dører som skal skrapes ned i 2. etasje. Eivind Børresens store innsats på dagtid gjør sitt til at vi nå ligger godt foran tidskjemaet i 2. etasje som er planlagt ferdig i 2020.

Paul Henriksen

 

Ambisiøst program legges for samarbeidet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening i 2019 og 2020

Som nevnt tidligere vedtok kommunestyret i Hvaler i desember å videreføre samarbeidet med Hvaler Kulturvernforening. Som grunnlag for dette vedtaket lå de gode erfaringene som ble høstet i løpet av 2017 og 2018 både for bedring av situasjonen på Festningsholmen (Akerøy), for prosjektet i Arekilen og ved gjennomføring av kulturminnedagene.

Det gode samarbeidet  mellom Hvaler kommune og Hvaler Kulturvernforening i 2017 og 2018 er grunnlaget for en videreføring av samarbeidsavtalen

For videre samarbeid i ny to-årsperiode ble det i budsjettmøtet i desember  avsatt kr 550.000,-. Med dette som bakteppe, hadde  tre fra styret i Hkvf i dag møte med kulturadministrasjonen for å legge grunnlaget for veien videre. Vedtar styret i kulturvernforeningen  å gå inn for denne avtalen på sitt møte neste uke, betyr dette at følgende prosjekter skal gjennomføres i løpet av 2019 og 2020, muligens med en noe utvidet prosjektperiode for arbeidet med  «replika av Hvalerskøyte».

Kort om samarbeidsområdene:

Stolpehuset (Stabburet) som ligger tett opp til barnehagen og den gamle skolen på Brekke eies av Hvaler kommune, vil nå bli forvaltet av Hvaler Kulturvernforening. Målsettingen er å utbedre taket og deler av tømmerveggene som er skadet av vann og soppangrep.  Det vi håper er at dette historiske bygget fra 1770-tallet både skal få en støttefunksjon for den gamle skolen samt kunne være en «eventyrsal» for barnehagen på Brekke. kr 25.000,-

Arbeidet med Kulturminneuka september 2019. I år er disse dagene, som feires over hele landet, viet barn og unge. I sin invitasjon skriver Norge Kulturvernforbund bl.a. følgende: Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2019 «fremtidens kulturarv» inviteres arrangører til å spesielt involvere barn og unge. Inviter gjerne barn til å reflektere rundt hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven, ved kysten, på innlandet eller i byen…… Dette er et tema som vi nå vil diskutere videre med ledelsen for skolene på Hvaler. kr 30.000,-

Videre arbeid på festningsholmen (Akerøya) gjennom mulig utbedring av kaia,  fjerning av rust og utbedring av jernfester, evt. bygging av toalett. kr 150.000,-

 Takoverbygg på den nye Arkimedesskruen i Arekilen. Etter planen skal en ny modell av Arkimedesskruen være på plass i 2020. For å hindre at også denne «skruen» blir ødelagt av vind og vær, ønsker vi å bygge et takoverbygg i kombinasjon med et nytt fugletårn. kr 30.000,-

Tre informasjonstavler i området Røsshue. «Røsshue» eller Røsshodet på Kirkøy er et meget attraktivt turområde det være seg i sommer- som vinterhalvåret. Bakgrunnen er den flotte utsikten mot svenskelandet og ytre Oslofjord, de mange minnene om stenindustrien i området og de fem flotte stenskulpturene – StenKunstHvaler. For å fortelle historien om stenindustrien,  om områdets mange kvaliteter både historisk og nåtidig, ønsker vi å innlede samarbeid bl.a. med Hvaler Kunstforening om oppgradering av informasjonstavlene i området. kr 80.000,-

Videre utvikling av kystlekeplassen ved Brottet og på Kystmuseet. Hvaler har Norges eneste kystlekeplass der barn og unge kan leke, lære og oppleve elementer fra kystens liv og historie. Med midler fra prosjektet ønsker vi å bygge «verdens største» bikube og fuglekasse samt innlede et samarbeid med kunstneren Egil Syversen for å få på plass bl.a. en forstørre fiskemåke og skarv (i tre). kr 50.000,- 

Forprosjekt –  replika av en Hvalerskøyte/losskøyte. 

Det skal igangsettes  et forprosjekt som grunnlag for å lage en seilbar tro kopi av en losskøyte (Hvalerskøyte). Prosjektet vil bl.a. innlede et samarbeid med Maritimt Center og andre mulige lokale brukergrupper som speiderne, NAV og skolene på Hvaler. kr 60.000,- 

 Merking av tursti fra Kuvauven til Stolen på Vesterøy der fregatten Lossen gikk ned julaften i 1717. På denne traseen skal det settes opp to informasjonstavler. kr 60.000,-

Formidling av historien om forfatteren  Johan Borgen og hans kone Anna Martas botid på Hvaler.

Familien Borgen bodde i flere ti-år på Hvaler, først på Akerøya, senere på Knatten på Asmaløy. Johan Borgen skrev også flere av sine mest kjente bøker her på Hvaler.  Etter Borgens tid på Knatten, overtok kunstneren Eva Lange og ektemannen Erik Frich Knatten. Vi ønsker nå å gjøre denne delen av Hvalers kulturhistorie bedre kjent. kr 40.000,-

Kr 25.000,- er avsatt som administrasjonsressurs for Hvaler Kulturvernforening.

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening

 

 

 

Full gass også i årets andre dugnadsuke

Også denne uka kan jeg rapportere om full innsats på alle dugnadsarenaer, det være seg i Brottet, på Brekke skole og på Kystmuseet.  For å sitere fylkeskonservatoren så «skinner» nå gamle Brekke skole, i alle fall i 1. etasje der dugnadsgruppa under ledelse av Eivind Børresen nå er i ferd med å legge siste hånd på verket før etasjen kan innredes som kystledhytte med åpning til påske. Men, vi er ikke alene. Denne uka har vi fått profesjonell hjelp av Kåre Næss eller Kåre maler’,n som mange vil huske fra mangeårig innsats i Hvaler kommune. Kåre er den som nå virkelig setter prikken over «i’n» ved  å tapetsere det som engang var husets fin-stue.

Kåre maler’n har, med sin profesjonelle hånd, bidratt med viktig dugnadsinnsats på Brekke gjennom å tapetsere fin-stua

For øvrig er den store innsatsen på Brekke nå konsentrert om 2. etasje der vi er innspurten på å skrape ned de siste veggene før maling står på programmet senere i vinter. Her er Knut Hjortland, Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken og Paul Henriksen i gang med «skrape-blikk» på veggen.

Arbeidet med et gammelt hus avdekker til stadighet små og større eksempler på husets historie og mangeårige bruk, som  her fra trappa i svalgangen der det i sin tid ble lagt «nye» plater over de nedslitte trinnene. Dette gir perspektiver og tanker om de mange som har hatt sin historie knyttet til Gamle Brekke skole. Hvor mange barn har ikke i glede og med en viss frustrasjon over dagens opplevelser gått opp og ned denne trappa?

Onsdag er også dugnadsdagen på Kystmuseet der Anne-Lise Eriksen, Jan Vassdal, Gunn Karin Karlsen, Carl Erik Madsen, Harald Hansen, Arnt Otto Arntsen og Frode Jørgensen og Elisabeth Nordang rydder, kapper ved, brenner rusk og rask og anlegger urtehage.

Allerede mandag startet dugnadsuke i det som må sies å være en dag som må betegnes som Grå, Glatt og Glad. I gråværet med en utfordrende hinne av is over landskapet, møttes en glad gjeng til årets første dugnad der vi kom tilnærmet i mål med den nye trappa opp til arenaen, og der den første delen av reisverket på tribunen, bak i anlegget,  kom på plass. Dette som erstatning for provisoriet som har stått der en del år nå. Håpet er å oppgradere tribunen, trapper og gangveier før den 15. sesongen i Brottet 2019.

På jobb i Brottet på årets første dugnadsdag; Jan Vassdal, Steinar Pettersen, Tom Buskoven, Jan Appelgren, Ole-Christian Bernholdt, Thor-Ivar Olsen, Kennet Baarstad og Paul H.

Med håp om at du også følger oss også i dugnadsuke nr 3 – 2019

Paul Henriksen

 

 

 

Takk for flott støtte gjennom grasrotandelen !

Gjennom oppslag i Fredriksstad Blad (papir og nett) kan vi lese om hvilken viktig støtte Norsk Tippings «grasrotandel» er for en rekke lag og foreninger i distriktet. Grasrotandelen er som kjent en ordning der syv prosent av spillerens innsats går til en valgt mottaker og med det bidrar til å støtte frivilligheten. Bidraget betyr ingen reduksjon i spillerens innsats, vinnersjanser eller premie. Les mer om grasrotandelen her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

FBs oversikt viser at Hvaler Kulturvernforening i 2018 kunne bokføre hele kr 35750,- fra 30 «spillere», et bidrag som økte med rundt kr 8000,- fra året før. Dette betyr mye for en frivillig forening med stor innsats på flere prosjektområder. Styret i Hvaler Kulturvernforening, og de rundt 40 dugnadsarbeiderne som gjennom hele året står på i Brottet, på Gamle Brekke skole, i Arekilen og  på Kystmuseet, takker så mye for at dere har valgt nettopp vår forening som mottaker av denne støtten. Håpet er selvsagt  at vi vil se en økning i andelen også i 2019. Dette betyr mye for oss!

Kulturvernforeningens rundt 40 dugnadsarbeidere takker så mye for støtten gjennom grasrotandelen

Paul Henriksen

Det «klopper seg til» i Arekilen!

Som kjent jobbes det for å «gjenåpne» Arekilen for de mange som ønsker å gjøre seg bedre kjent med naturmangfoldet og de kulturhistoriske verdiene som dette verneområdet på Kirkøy kan fremvise.  Senhøstes kom et opp en informasjonstavle ved inngangen til kilen. I disse dager har Hvaler kommune startet sin del av prosjektet med å få på plass tre klopper for å få folk over de mest myrbelagte områdene i nærheten av Arkimedesskruen. Det er skjærgårdstjenestens folk som har stått for arbeidet som skal følges opp gjennom  rydding og merking av stiene inn i kilen. Vi snakker her om et begrenset stisystem (avstikker) knyttet til kyststien i Ørekroken. Så snart søknaden til kommunen om å få bygge et utkikkspunkt (platting) er godkjent, vil også denne delen av arbeidet bli igangsatt.

Tom Eilertsen og Bård Vikerheim i Skjærgårdstjenesten har anlagt tre flotte klopper i våtmarksområdet tett opp til Arkimedesskruen

Paul Henriksen

Dugnadsåret 2019 er i gang. Bli gjerne med oss på kystmuseet, i Brottet eller på Brekke

Elisabeth Nordang, Arnt Otto Arntsen, Harald Hansen, Vidar Pedersen, Gunn Karin Karlsen og Anne-Lise Eriksen ønsker gjerne å dele gleden med dugnadsarbeidet med flere på Hvaler. Meld i fra om du vil være med i dette fellesskapet.

2019 er kun to dager gammelt, og med det begynner også et nytt dugnadsår for ildsjelene i Hvaler Kulturvernforening I dag startet gruppa med ansvar for Kystmuseet (Nordgården) sitt arbeidsår med rydding etter julemarked og annet tilretteleggingsarbeid i terrenget rundt det gamle ærverdige gårdstunet på Spjærøy. Mandag førstkommende er dugnadsgjengen i Brottet i gang fra kl 10:00, mens gruppa på Brekke skole følger på onsdag 9.1. kl 15:00. Gruppa på kystmuseet har sin faste dag på onsdager fra ca. kl 09:00 til 12 – 13-tiden.

I dette omfattende  og ikke minst hyggelige arbeidet for fellesskapet på Hvaler er det plass til alle. Det som binder oss sammen er vissheten om at her står trivsel og aktivitet i sentrum og at arbeidet som gjøres kommer mange til gode enten det er på Kystmuseet, i Brottet eller på Brekke. Er du interessert i å være med i en eller flere av disse  gruppene, så meld i fra til undertegnede.

Paul Henriksen

41463771

paulh@online.no

 

 

Kurset i slektsforskning allerede fullbooket!

Det nylig annonserte kurset i slektsforskning med maks 15 deltagere er allerede fullbooket . Her var det tydelig at mange hadde ventet nettopp på et slikt kurs. Vi beklager selvsagt at «strek er satt» og derfor må avvise de som evt. nå melder seg. Samtidig vil vi, i samarbeid med organisasjonen Slekt og data vurdere muligheten av å sette opp et tilsvarende kurs senere i år.

Paul Henriksen

 

Hvem, hva og hvor i slekta? Bli med på startkurs i slektsforskning 23.01 og 30.01.

For noen uker siden arrangerte Hvaler kulturvernforening (Hkvf) et møte i Amfigrotta der temaet «slektsforskning» sto på plakaten og der organisasjonen Slekt og data bl.a. presenterte muligheten for begynnerkurs for interesserte.

I samarbeid med nettopp Slekt og data, og med støtte fra Østfold Historielag,  har Hvaler Kulturvernforening nå gleden av å invitere til et slikt kurs over to dager: onsdagene 23.01. og 30.01. Deltagerne må ha med egen PC.

Sted: Amfigrotta ved Brottet på Spjærøy. Parkering rett ved amfiet.

Tidsramme: 18:00 – 21:00

Antall deltagere: Minimum 8 – max 15 personer 

Kursavgift: kr 300,- betales til Hkvf; kto.nr 5010.06.92187 eller Vipps 15948. Merk innbetalingen «kurs slektsforsk.»

Slekt og datas kurshefte: Kreves ikke for deltagelse, men kan kjøpes for kr 199 (ikke-medlemmer av SD), kr 179,- (medlemmer) 

Enkel servering.

Påmeldingsfrist: 18.01. til undertegnede på mail: paulh@online.no eller mobil 414 63 771

 

Paul Henriksen

 

Gamle Brekke skole skinner i dag, men det var en gang…. Med studenters hjelp, bli med oss fem år tilbake i tid.

Historien om gamle Brekke skole, er historien om et hus som i mange ti-år spilte en sentral rolle både som bolig for enker, som en av landets første skoler, som bank og posthus og som ga lokaler for møtevirksomheten i den unge kommunen Hvaler. Historien om gamle Brekke skole er imidlertid også historien om bygningsmessig forfall, kommunal usikkerhet om bruk av området og ikke minst tvil og tro hos eieren Hvaler kulturvernforening om muligheten av å restaurere bygget. I 2013 tok vi sats for restaurering og i september 2015 var den første dugnaden på taket i gang.

Det har skjedd mye på gamle Brekke skole fra 2013 – 2018

Tidlig i 2015 tok studenter ved Agder Universitet, noen av dem  med røtter på Hvaler, kontakt med undertegnede for å lage en video fra Brekke, som del av et felles studentprosjekt. Dette har blitt et viktig dokument å ta med seg når vi forhåpentligvis etter hvert kan lage en fullstendig beskrivelse både av husets historie  og det arbeidet som ble satt i gang for å bringe huset tilbake til et aktivt liv.

https://www.youtube.com/watch?v=gcu2ptBgDKU&feature=youtu.be

Paul Henriksen

 

Hvaler kommune følger opp samarbeidet med Hvaler kulturvernforening i 2019. En tillitserklæring til vårt arbeid.

I går (13.01) behandlet Hvaler kommunestyre forslaget til budsjett og økonomiplan. Da denne saken ble behandlet i formannskapet la «de uavhengige» (tidligere Hvaler Høyre – nå Styrbord) fram et forslag om å videreføre kommunens vellykkede samarbeid (2017 og 2018) med Hvaler kulturvernforening gjennom en avsetning på kr 550.000,-. Dette er midler som både vil gjøre det mulig å videreføre allerede igangsatte tiltak, samt etablere nye prosjekter der «grunnstammen» er fokus på Hvalers kultur og historie. I går sa et enstemmig kommunestyre ja til dette spennende og mangfoldige samarbeidet.

Et forprosjekt med målsetting om å starte arbeidet med en replika (eksakt modell) av en losskøyte – Hvalerskøyte, er noe av det som kan komme i gang gjennom disse midlene.

Det er selvsagt svært viktig for kulturvernforeningen å få økonomisk støtte til kulturhistorisk arbeid, et arbeid som også kan være et sentralt bidrag til utvikling av opplevelsesbasert næringsaktivitet. Det som ikke minst er viktig ved dette vedtaket, er den tillitserklæring dette innebærer og den motivasjon dette gir for de som står på året rundt med frivillig innsats. I dette ligger kanskje den største gevinsten – muligheten for å bygge trivsel og med det god folkehelse.

Det som vil skje videre nå, er at styret i foreningen skal behandle saken, dernest skal det lages en fremdriftsplan i samarbeid med virksomhet kultur i Hvaler kommune

Her er det bare å si: Takk for et flott initiativ – takk til et stort politisk fellesskap for et perspektivrikt vedtak.

Paul Henriksen