Gråvær og duskregn til tross, folket strømmet til årets julemarkedet på Kystmuseet.

 

Gang rundt juletreet, den gode samtalen, latter og innkjøpte julegaver er det vi ønsker av et vellykket julemarked

For niende gang arrangerte Hvaler kulturvernforening i dag (lørdag 8.12.)julemarked i samarbeid med Kystmuseet Hvaler. En meget driftig dugnadsgjeng, i samarbeid med kystmuseets historikere med blikk for 1800-tallets juletradisjoner og pynt, hadde lagt en meget flott ramme om årets julemarked. Gråværet var selvsagt ikke det vi ønsket, men flere hundre besøkende strømmet likevel på . Dette bidro således til at årets julemarked ble den gode opplevelsen vi håpet på med godt salg, den gode samtalen, grøt, varme fra åpne «fat», pyntede stuer, gang rundt juletreet og håp om en god jul for oss alle.

En god erfaring og takk!

I tillegg til det som er nevnt innledningsvis har jeg lyst til å nevne en svært god erfaring i år da vi hadde problemer med å få på plass vakter på parkeringsplassen. Vi lot derfor P-plassen være ubemannet, men like fullt med oppfordring om å betale kr 30,- enten via Vipps eller direkte i kassa som var plassert ved innkjøringen. Undertegnede var spent ved avhenting av kassa, men jeg kunne oppløftet konstatere det jeg håpet på; den tilliten det norske samfunnet hviler på gjaldt også her da folk betaler selv ved en ubemannet kasse. Hele kr 1050,- lå i kassa i tillegg til at Vipps er betalt inn. Takk til dere alle – vi har flotte verdier å ta vare på!

Da lar jeg bildene fra julemarkedet tale for seg.

 

Fredriksstad Blad gjestet også julemarkedet på Nordgården – den flotte bildeserien her:

https://www.f-b.no/kultur/bildeserier/hvaler/julemarked-pa-kystmuseet-pa-hvaler/g/5-59-1337124

Da er det bare å si – vel gjennomført i dag. Ha en riktig god jul!

Paul Henriksen

 

 

Flott politisk initiativ for videreføring av samarbeidsavtalen med kulturvernforeningen.

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett for 2017 la varaordfører Kim-Erik Ballovarre, på vegne av Hvaler H og Hvaler Frp, fram et forslag som ble fulgt opp med en avtale mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. Avtalen, som innebar avsetning av kr 500.00o,- ga som resultat nye kanonlavetter på Festningsholmen, en forvaltningsplan og tre nye informasjonstavler på samme holme, gjennomføring av kulturminnedagene, sikring av taket på stolpehuset ( Brekke) og oppstart av et flersidig prosjekt i Arekilen. Det som imidlertid også var en effekt av dette omfattende arbeidet, var et mangesidig og voksende dugnadsarbeid. Dette har politikerne på Hvaler merket seg som et viktig «tiltak» for å fremme god folkehelse. Det vi nemlig helt klart har sett er framveksten av flere dugnadsmiljøer og et løft i det kulturhistoriske arbeidet. 

Politikerne har merket seg det omfattende dugnadsarbeidet og ønsker nå å videreføre samarbeidet med kulturvernforeningen

 

Folkehelse er et sentralt stikkord når politikerne nå ønsker å bygge videre på samarbeidet i 2017 og 2018.

I forbindelse med formannskapets behandling av budsjettet for 2019 (29.11.)  la Kim -Erik Ballovarre og kollega Bjarte Bjønnes (tidligere Hvaler H nå «Uavhengig»)   fram et nytt og spennende forslag som  ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Forslaget, som har en ramme på kr 550.000,- legger opp til en videreføring av samarbeidet knyttet til allerede igangsatte tiltak og som åpner for å sette i gang nye prosjekter. I bunnen ligger målsettingen om at dette er et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten som skaper aktivitet, nettverksbygging og identitet. Her snakker vi m.a.o. om vinn-vinn der kommunen får igangsatt prosjekter som forsterker kultur- og kulturminnearbeidet og der det skapes engasjement og trivsel. For Hvaler kulturvernforening innebærer et slikt forslag en stor tillitserklæring til foreningens evne til å planlegge, tilrettelegge og med det skape resultater for fellesskapet.

Den endelige avgjørelsen om å bevilge midler for videreføring av samarbeidet får vi først når kommunestyret behandler budsjettet torsdag 13.12., men så lagt ser dette svært lovende ut etter formannskapets behandling og de signaler som også har kommet fra andre partier i kommunestyret. Vi krysser fingrene for det endelige vedtaket. På link under kan du se hvile tiltak som er tenkt inn et samarbeid de neste årene.

Oversikt over mulige tiltak i et videre samarbeid mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforen

Paul Henriksen

Fylkesmannen følger opp fylkeskommunen og støtter arbeidet med fugletårn og obervasjonsplattform i Arekilen

Som vel kjent har det i snart et år pågått arbeid med å planlegge tiltak for å «gjenåpne» Arekilen. I dette prosjektet er spesielt fugleinteresserte pådrivere for å få etablert utkikkspunkter både ved Arkimedesskruen og inne i verneområdet. I den forbindelse er den såkalte «fuglegruppa» i Arekilen-prosjektet formelt blitt knyttet til Hvaler kulturvernforening.

Tidligere har dette delprosjektet fått kr 10.000,- fra Fredrikstad Bladstiftelsen og kr 75.000,- fra Fylkeskommunen. Nå følger fylkesmannen opp med kr 20.000,- for tilrettelegging av et observasjonspunkt og arbeidet med en informasjonstavle. I tildelingsbrevet sier fylkesmannen bl.a. følgende:

Fylkesmannen ga nylig Hvaler kulturvernforening dispensasjon fra verneforskriften for bygging av en observasjonsplattform i naturreservatet. Plattformen vil bli bygd på dugnad. Det er framlagt et kostnadsoverslag for materialer på 12.000 kroner. Kostnadsoverslaget for en informasjonsplakat er 25.000 kroner.
Vi ser på dette som et positivt tiltak som vil komme allmenheten til gode og som også vil bidra til økte kunnskaper om verneområdet og de naturkvalitetene som finnes der. Hvaler kulturvernforening har allerede nedlagt et godt arbeid med dette og vil som nevnt bygge plattformen på dugnad. Vi finner på denne bakgrunn å kunne støtte prosjektet økonomisk med 20.000 kroner

Det er i området til venstre at det nå er finansiering på plass for en observasjonsplattform. I løpet av 2019  vil arbeidet med et tårn og informasjonstavle ved «skruen » starte opp.

 

Paul Henriksen

 

 

Dugnadslogg for uke 49

Også i førjulstiden er det full innsats på dugnadsfronten både i Brottet , på kystmuseet og på Brekke. Fra dugnaden i Brottet denne uka har vi ikke bilder, men her ble det lagt flere kvadratmeter med sten i inngangspartiet, i tillegg til at det ble jobbet videre med en av trappene inn til amfiet.

På kystmuseet sto julemarkedet i fokus for dugnadene denne uka da Vidar Pedersen, Arnt Otto Arntsen Harald Hansen, Gun Karin Karlsen, Elisabeth Nordang og Anne-Lise Eriksen møttes for finpuss og planlegging av plassering for servering og alle dem som på lørdag skal selge sine produkter til et forhåpentligvis kjøpelystent publikum.

På Brekke går det nå mot et viktig historisk punkt i form av at huset nå få påkoblet vann og avløp som forhåpentligvis skal friste mange til å bruke huset både som kystledhytte og i form av kulturarrangementer. På bildet over er rørlegger fra Bademiljø Hvaler i gang med arbeidet. «Gjester» som bringer med seg støtte til gamle Brekke skole er det også på bildet til høyre der dugnadsarbeiderne Geir Ove Haug, Ragnar Holte og Eivind Børresen takker Mona Novang og Vidar Barth for pleksiglass som skal gi innsyn og kunnskaper om historiske bygningsmetoder.

Paul Henriksen

 

 

«I fyr og flamme» over flott tildeling til musikkspillet «Fyret»

I 2004 fikk Hvaler kulturvernforening den første pengegaven fra Sparebanksstiftelsen DNB, da byggingen av Brottet amfi ble påbegynt. Senere har vi blitt tildelt betydelige beløp til Amfigrotta, kystlekeplassen og, så sent som i fjor, til arbeidet med Brekke skole. Totalt snakker vi om rundt 1,6 mill. Det sparebankstiftelsen gjennomgående har lagt vekt på er  den store dugnadsinnsatsen som preger arbeidet. I tillegg er arbeidet der barn- og unge involveres tillagt stor vekt.

Neste år kan vi feire 15års-jubileum for  en arena som på disse årene har kunnet ønske rundt 70.000 personer velkommen til musikkspill, hvorav de aller fleste av disse har satt Hvalers kultur og historie på «kartet. Til kommende års familieforestilling «Fyret», som i likhet med i fjor er en samproduksjon av Hvaler kulturvernforening, Hvaler barne – og ungdomsteater Brottungær og Kulturværste AS, kommer igjen Sparebankstiftelsen DNB oss i møte. I år med hele kr 475.000. Dette gir oss en flying start, og arbeidet med produksjonen kan komme i gang med manus og musikk tidligere enn hva som har vært vanlig.

I dag var mottakerne av støtten invitert til markering og overrekkelse av gavebrev i DNBs lokaler i Fredrikstad. I tillegg til undertegnede, møtte også Hans Petter Thøgersen og Camilla Gillerstedt Mogen fra henholdsvis Kulturværste AS og «Brottungær».

Det er med stolthet og glede undertegnede, på vegne av et stort fellesskap, kunne takke representanter fr DNB for gaven til produksjonen av musikkspillet «Fyret».

Blant de som fikk støtte av Sparebankstiftelsen i dag , var også speidergruppa på Hvaler v/ Christian Pahle og Daniel Anstem Høstmark som ble tildelt kr 100.000,- til en sikkerhetsbåt. Denne skal brukes ved opplæring i bruk av de tre 16 fots seile-jollene som speidergruppa eier.

Christian Pahle takker bankens ledelse for den flotte gaven. Også i fjor ble den driftige gruppa tildelt støtte fra DNB

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening bygger nettverk til viktige organisasjoner også nasjonalt.

Som vel kjent har Hvaler kulturvernforening et bredt engasjement som spenner over  arbeidet med oppsettinger i Brottet, både teknisk og som medprodusent, i arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole, i samarbeid med Hvaler kommune bl.a. om kulturminneuka i september og oppgradering av festningsholmen, i samarbeid med kystmuseet, i flersidig kulturhistorisk arbeid og i spennende samarbeid med ildsjeler rundt verneområdet i Arekilen. I bunnen for dette arbeidet går en rød tråd – engasjementet for kystens miljø, liv og historie.

Kulturvernforeningen ønsker imidlertid også å bygge nettverk til regionale og nasjonale organisasjoner. Dette ønsker vi både for å fortelle om vårt lokale arbeid , men ikke minst for å trekke på den kompetansen disse organisasjonene representerer. Kort fortalt og med linker til disse , så snakker vi her om følgende organisasjoner og nettverk:

https://www.kysten.no/

https://www.fortidsminneforeningen.no/

http://www.landslaget.org/

https://ostfoldhistorielag.org/

I tillegg har også Hvaler kulturvernforening et nært samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. Dette som del av arbeidet både med firekystledhytter og arbeidet med å videreutvikle kyststiene på Hvaler.

 https://www.oslofjorden.org/

Paul Henriksen

 

 

Hvorfor ikke et historisk kart fra en eller flere av Hvalerøyene som årets julepresang?

Som kjent selger Hvaler kulturvernforening kart med historiske navn fra Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy. Dette til inntekt for foreningens mange gjøremål.  Til en pris av kr 250,-  kan du sikre deg et flott kart i størrelse 70 x 100 .

Kartene, som her er montert opp på sjøbua på Nordgårdsbrygga, kan du kjøpe på julemarkedet på kystmuseet 8. desember, evt. ta kontakt med undertegnede på mobil 41463771 eller mailadresse: paulh@online.no. Betale kan du også gjøre på Vippsnr.: 15948

Ved levering på Hvaler finner vi alltid en god løsning, men ved forsendelse må vi beregne et tillegg på kr 150,-

En fin gave til alle som interesserer seg for Hvalers historie og kultur.

Paul Henriksen

 

 

 

Dugnadslogg uke 48

Selv om vi nærmer oss jul med stormskritt, er det fortsatt fullt dugnadstrøkk på alle dugnadsarenaene, det være seg på Gamle Brekke skole, i Brottet, på kystmuseet og i prosjekt Arekilen Bildene under sier sitt om bredden i arbeidet der totalt 22 personer hadde møtt fram.

Bildene fra Brottet over viser stor aktivitet knyttet til både istandsetting av trapper og rekkverk, stensetting ved Amfigrotta og området der det nå skal bygges en ny tretribune bakerst i anlegget. I tillegg skal dagens «tekniske tårn» rives for å gi plass til et nytt tårn. På jobb denne dagen var Helge Olav Lilleheier, Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Jan Appelgren, Jan Arntzen, Erling Olsen,  Kennet Baarstad, Leif Hansen og Paul H.

Også på Brekke var det full aktivitet der rengjøring, maling, istandsetting av etasjeovn og ny kjøkkenbenk og skap kom på plaSS. I tillegg til Knut Hjortland, Kjell Ole Brobakken, Paul H, Frode Lund, Ragnar Holthe og Petter Wistner, var Eivind Børresen , Yves og Kikki Huysmann på jobb.

Julemarkedet, som i år arrangeres den 8. desember, var i fokus da dugnadsgjengen, med spesielt ansvar for kystmuseet på Nordgården, møttes på onsdag. Opprydding, god forankring av juletreet og diverse oppheng for markedet var blant arbeidsoppgavene som Carl Erik Madsen, Gunn Karin Karlsen, Arnt Otto Arntsen, Harald Hansen, Anne-Lise Eriksen og Rolf Hagen fikk på plass.

Også i forhold til prosjekt Arekilen var det aktivitet, ikke i praktisk form , men i form av planlegging der vi nå står foran byggemelding for fugletårnet som skal plasseres ved den nye Arkimedesskruen som vil stå ferdig i 2020. Går det som vi håper, vil plattingen og fugletårnet stå ferdig i 2019.

Paul Henriksen

 

Brekkedugnad med mange hender i taket

Svært mye av dugnadsinnsatsen på gamle Brekke skole i høstukene består av å pusse, skrape, sparkle og male, pusse, skrape, sparkle og male…. Så også i dag der hovedinnsatsen er i 2. etasje med Sparkling og maling av taket i to mindre rom. Dette er et relativt anstrengende arbeid, men med mange folk i jobb er fremdriften god.

«Ta et tak» var parolen under dugnaden på Brekke i dag. Paul og Ragnhild i gang med linoljesparkel, Yves og Kikki med pensel og maling, Kjell med sandpapir og Ragnhild igjen med støvsuger

Men også på gulv og vegger foregår det spennende ting. I kveld var det «høytidelig» åpning av spann med maling til stuevegg og svalgang. Leder av dugnadsgjengen Eivind Børresen foretok den høytidelige åpningen av spannene. Gulvene i første etasje er også nå under behandling der Birger Fjellholt er i gang med å slipe gulvene i leiligheten som fra påsken 2019 skal ta imot gjester (kystledhytte). På bildet Frode Lund som studerer resultatet av første «slipeprøve».

I arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole råder det en stor bevissthet om å ta vare på historiske spor, for eksempel gamle bygningsmetoder. Her er det deler av en vegg i 2. etasje som skal synliggjøres – et gammelt bindingsverk for feste av murpuss skal rammes inn og synliggjøres gjennom plexiglass. Her Eivind Børresen i samtale med Vidar Barth som skal sørge for at så skjer.

Paul Henriksen

Slektsforskning på plakaten i vinter

Morten Edvardsen fra organisasjonen «Slekt og Data» i Østfold holdt foredrag i Amfigrotta i kveld

Hvaler Kulturvernforening har i lengre tid hatt planer om å sette slektsforskning på programmet, da vi tror at dette er et tema som fenger mange.  I samarbeid med organisasjonen «Slekt og data» og Kråkerøy historielag, arrangerte vi derfor i kveld et introduksjonsmøte i Amfigrotta. Her ga Morten Edvardsen  fra «Slekt og Data» oss et inspirerende foredrag som bygger opp under planen om et nybegynner kurs over to dager på nyåret. Det som inspirerte i kveld, i tillegg til selve foredraget, var fremmøtet av flere yngre mennesker som nå søker kunnskap om slektens røtter og informasjon til å fylle «grenene» på slektstreet.

Ønsker du å være med på et slikt to dagers kurs på nyåret, kan du allerede nå melde din interesse. Det vi ser for oss er et kurs i Amfigrotta en gitt ukedag, som følges opp med en ny kursdag en evt. to uker senere. Nærmere info om dag og klokkeslett må vi komme tilbake til. Du må påregne en mindre kursavgift for å delta på kurset som vil ha en ramme på 10, maks 15 deltagere. Veiledere vil være drevne «slektsforskere» fra «Slekt og Data».

Paul Henriksen