Gult er påske-kult på gamle Brekke skole

Første lag maling med gult på veggene på kjøkkenet, en liten egglikør og nybakte kremboller fra Ragnhild Nordengen var den svært hyggelige rammen for dagens  «påske-dugnad» på gamle Brekke skole. Med nymalt hvitt tak, et nytt strøk med gult på veggene rett over påske og en liten finpuss på de gamle dørene som skal beholdes umalt, så nærmer vi oss ferdigstilling av tak, vegger og grue. Det som gjenstår da, er legging av nytt gulv og montering av den gamle utslagsvasken som rekvisitt. M.a.o. før vi skriver juni, bør kjøkkenet på Brekke skinne.

Fargekomiteen har gjort sitt valg og dugnadsgjengen ved Jan Berntzen, Knut Hjortland og Eivind Børresen gjorde resten av jobben ved å male kjøkkenet gult i dag.

Høy og «gul» påskestemning med kremboller, egglikør og kaffe. Hyggelig er det også å slå fast at skoleminner dukker fram gjennom arbeidet. Her Marianne og Eivind med tegninger laget av elever på realskolen på Brekke tidlig på 50-tallet. Klargjøring av snekker og seilbåter var et aktuelt tema da som nå  også som tema i tegnetimen.

Det nye våtrommet på Brekke blir lite, men funksjonelt med do, dusj og vask. Allerede har Borge Rør gitt oss vegger til dusjkabinett, mens Geir Løkås (Plankebyen Elektriske) har bidratt med varmeelementer i gulvet som nå skal støpes. Det at næringslivet stiller opp på denne måten, er den same gode erfaringen vi har med oss fra arbeidet med bl.a. Brottet og Amfigrotta.

Kommunalt vann, av mange kalt «by-vann»,  ble først ført frem til «alle» på Hvaler fra 1994. Før det var brønnvann en selvfølge for mange, på 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet  også for offentlige institusjoner som Brekke skole. Den flotte  stensatte brønnen, med brønnhus og vippestang, som forsynte skolen med drikkevann, er fortsatt synlig tett ved Svanekilveien. Ønsket til dugnadsgjengen er å få denne ført tilbake slik bildet fra rundt århundreskiftet viser. Det som imidlertid haster, er å få den sikret av grunneier!!!

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

«Jeg har en god følelse for dette prosjektet….»

I dag preger gjengroing og forfall både selve Arkimedesskruen og området rundt. I løpet av våren skal området ryddes som første etappe i arbeidet med å få på plass en ny «skrue». I tillegg skal det gjøres undersøkelser rundt den gjennomgående akslingen på skruen. Spennende å se om noe av den over hundre år gamle skruen fortsatt kan leve videre i ny «kropp». Det er Petter Wistner, som nå lager nye kanonlavetter til festningen på Akerøy, som skal stå for arbeidet med Arkimedesskruen.

Utsagnet over kom fra seniorrådgiver hos fylkesmannen i Østfold, Gunnar Bjar på møtet på Hvaler Arbeidssenter om Arekilen torsdag 15. mars. Dette møtet, som samlet rundt 15 engasjerte deltagere, var en oppfølger av møtet den 30 januar. Her ble starten på arbeidet markert, et arbeid som utvilsomt vil være ønsket  av alle med interesse for de natur- og kulturhistoriske verdiene i området, og som i Hvalers kulturminneplan er et prioritert område for tiltak.

Gjennom prosjektet skal stier rustes opp for å gi muligheter for turer i dette vakre våtmarksområdet. Men, glem ikke å bruke den muligheten vi har i disse dager med sikker is, kanskje den flotteste muligheten til å utforske hele området.

På møtet den 15. mars besluttet initiativgruppa å jobbe videre med følgende delprosjekter

 1. Istandsetting av stier og tråkk  i og utenfor verneområdet. Disse skal knyttes til allerede merkede      kyststi-traséer, bl.a. til stien i Ørekroken
 2. Å gjenskape Arkimedesskruen samt etablere informasjonstavler i området. I tilknytning til «skruen» skal det også vurderes å få laget en modell av vindmølla som i sin tid drev «skruen».
 3. Bygge utkikkstårn for ornitologer og alle dem som for øvrig vil oppleve Arekilens rike dyre- og fugleliv.

Møtet besluttet dessuten å opprette arbeidsgrupper knyttet til hvert av disse områdene. Arbeidet skal ledes av Hvaler kulturvernforening innenfor samarbeidsavtalen som er på plass mellom Hvaler kommune og kulturvernforeningen om ulike natur- og kulturhistoriske tiltak.

Initiativet og den fremdrift som nå er lagt for arbeidet i Arekilen høstet positiv støtte både fra fylkesmannens representant Gunnar Bjar, og fra Laila Kjølbo Rød på vegne av Hvaler kommune. Det var i oppsummeringen av møtet at Bjar uttrykte sin «gode følelse og tiltro til  prosjekt» der han også lovet rask saksbehandling når nødvendige søknader om tiltak blir spilt inn. Her kan nevnes at den første søknaden om å rydde i området rundt skruen blir fremmet allerede kommende uke. Dette betyr at før sommerferien vil det være klare tegn på at arbeidet med å hente Arekilen frem fra «glemselen» er godt i gang.

Paul Henriksen

Brekkedugnad med blikket mot veggen

Det var ikke bare i Brottet det var fullt dugnadstrøkk i går, også på Brekke gikk arbeidet sin gode gang. Som nevnt i flere innlegg på denne bloggen, er det skraping, pussing og  maling som tar det aller meste av dugnadsgruppas tid. Med dugnaden i Brottet og på Brekke var hele 15 personer på «jobb» i går – en viktig forutsetning for den gode fremdriften vi registrerer på flere prosjekter.

Sparling av sprekker i taket med linoljesparkel og skraping av veggene på kjøkkenet var hovedinnholdet i gårsdagens dugnad. Med blikket festet i taket og på veggene: Eivind Børresen, Jan Berntzen, Ragnar Holte, Frode Lund og Ragnhild Nordengen. I kammerset innenfor kjøkkenet skimtes røropplegget i det som blir toalett og dusjrom i 1. etasje (kystled).

Siden den lille smaken av vårsol nådde Brekke i går, ble det mulig også å gjøre en jobb ute, nemlig å støpe en fast kant ved kjellernedgangen, et lite men like fullt viktig skritt i helheten. «Vårsola» ga også muligheter for den gode praten og kaffekoppen som hører med på en hver dugnad. Rundt bordet Kjell Brobakken, Eividn Børresen, Frode Lund, Jan Berntzen og Ragnar Holte.

Paul Henriksen

Norwegian Pink Floyd gir oss konsertopplevelser i Brottet i august – gled dere!

Da er det klart at 8. og 9. august er det duket for to helt spesielle og spektakulære konserter i Brottet amfi. Gruppa som tidligere kalte seg Pub-Floyd, men som nå har tatt navnet Norwegian Pink Floyd, starter Norge-turnen, med i alt  6 – 7 konserter, nettopp i Brottet. Denne Pink Floyd «tribute» konserten, vil som nevnt bli spektakulær. Selvsagt er bandet gode til å spille og tolke Pink Floyd, men  dette vil i tillegg bli effektenes konsert med pyro-teknikk, laser, lys og helikopter som kommer inn over amfiet.

Allerede nå har manager for bandet, Bent Stoa fra Moss, gikk oss anledning til å gå ut med plakat for forestillingen, en plakat som vil få et navn i tillegg noe senere da en ny bassgitarist vil komme til i løpet av de nærmeste ukene.

Som amfi-eier er vi selvsagt svært fornøyd med at et profilert band, med en stor tilhengerskare,  har valgt  nettopp Brottet som arena for to av sine konserter i år. Vi skal gjøre vårt for at dette skal bli en begivenhet både for band og publikum. Så får vi håpe og tro at dette kan være starten på et bredere samarbeid som, i tråd med Bernt Stoas klare intensjoner, også vil inkludere Brottet amfi i kommende års turne-planer.

 

Paul Henriksen

Dugnadstrøkk i «påskevær».

Mandagens dugnad måtte avlyses grunnet snøvær og utrivelige arbeidsforhold, da mye av det som gjøres er utearbeid. I dag så «verden» annerledes ut med strålende sol og flotte forhold for øvrig. Gjengen på ni mann var fordelt på fire arbeidsområder. Det ble lagt plater på deler av veggene i kjøkkenet  i Amfigrotta for å hindre ødeleggende vannsprut og søl, arbeidet med barnesikringer på hemsen i kystledhyttene ble ferdig, parkeringsskilt ble montert og i «Billetten», billettkiosken ved Brottet startet arbeidet med å renovere denne innvendig. Alt med fokus på den hektiske sesongen vi har foran oss.

Nydelig «påskevær» ga en flott ramme for en mangesidig dugnad her representert ved Erling Olsen, Ole -Christian Bärnholth og Thor-Ivar Olsen.

Flere foreldre med små barn som har gjestet kystledhyttene ved Brottet har etterlyst sikring på hemsen, et populært sted å sove og ha det gøy. Kun et strøk maling unna, så er denne sikringen på plass på alle tre hyttene, flott utført av Thor-Ivar Olsen

En gang seilte de til sjøs sammen på «Barber» av Tønsberg, en av Wilhelmsens båter. Her var Leif Hansen «chief» og Jan Vassdal  motormann. Nå jobber de «gamle» kollegene dugnad sammen,  i dag med å renovere billettkiosken, «Billetten», innvendig. Billetten er styrehuset på den gamle fiskerbåten «Torglimt».
Det gamle styrehuset på Torglimt sto i mange år på kystmuseet før det ble klargjort for «avreise» til en ny hverdag som billettkiosk i Brottet

Paul Henriksen

 

Dette «laget» skal løfte Hvaler kulturvernforening videre.

Tirsdag 6. mars avholdt Hvaler kulturvernforening sitt 47. årsmøte og valgte Paul Henriksen som leder. Han går med det inn i sitt niende virkeår i denne organisasjonen som etter hvert dekker både kulturhistorisk arbeid, kulturformidling og som legger til rette for friluftsliv og turisme. Styret i Hvaler kulturvernforening er for øvrig bredt sammensatt både med tanke på  kompetanse fra et mangesidig yrkesliv og deltagelse i frivillig arbeid. Gjennom valget av disse ti personene er alle de fire «hovedøyene» er representert i styret.

Paul Henriksen, bosatt på Spjærøy, ble valgt som leder første gang i 2010. Paul er pensjonist med yrkesbakgrunn som adjunkt i den videregående skolen, arbeid med bistand/kommunikasjon, arbeid med innvandrere og flyktninger, lokalpolitiker både i Fredrikstad og på Hvaler, her bl.a. som ordfører. Han avsluttet yrkeskarrieren  som folkehelsekoordinator i Hvaler kommune . Paul har vært leder for Hvaler kunstforening, leder av komiteen for arbeidet med Hvalers etterkrigshistorie og medforfatter av boka «Værste – en hjørnestensbedrift ved Glommas munning». Han sitter nå som styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd med spesialoppgave knyttet til etableringen av nytt friluftshus på Storesand.

 

 

Arnt Otto Arntsen er utdannet fra Universitet i Tromsø og jobbet i nærmere 20 år sentralt i fiskeriforvaltningen både i Bergen, Tromsø og på fylkesnivå i Troms. Vel tilbake i hjemkommunen Hvaler (Vauer, Vesterøy), var jobben knyttet til avdelingen for vann og avløp i Hvaler kommune. I tillegg til et mangesidig lokalhistorisk engasjement, er han aktiv som støttekontakt, leksehjelper og «veileder» for innvandrere til Hvaler. Arnt Otto, som nå er pensjonist, bor på Skjærhalden, har sittet i styret i kulturvernforeningen siden 2001 og er med det en viktig del av kontinuiteten i foreningen.

 

Anne-Lise Eriksen har sine røtter og er fortsatt bosatt på Skjelsbu på Vesterøy. Anne-Lise er utdannet fra Høgskolen i Østfold og har de siste 30 årene vært virksomhetsleder ved Leie barnehage i Fredrikstad. Gjennom sitt arbeid i barnehagen, var hun også i flere år tillitsvalgt i Lærerlaget/Utdanningsforbundet. Anne-Lise har sittet i styret i kulturvernforeningen i ni år (2009) og i tillegg hatt sentrale verv i Hvaler Hagelag  bl.a. med koordinerende ansvar for Eplefestivalen. Anne-Lise er også medlem i Sanitetsforeningen.

 

 

Tone Bergerud Eriksen  bor på Dypedal Spjærøy. Tone har sittet i styret i kulturvernforeningen siden 2015 og var tidligere aktiv i Hvaler IL både som lagleder og styreleder på håndballsiden. Tone har 25 års erfaring fra lønningsarbeid både hos Mathiesen Eidsvold Værk og Veidekke og starter 1. april i ny jobb som HR-konsulent i Veidekke distrikt Oslo 1.

 

 

Kjell Brobakken bor på Skjærhalden. Han er utdannet Cand real med hovedfag i fysikk ved UiO. Kjell er pensjonist og arbeidet i Telenor i 30 år på IT- og salgsavdelingen som avdelingsleder, prosjektleder og oppfølging av kontrakter mot store kunder. Kjell ble valgt inn i styret i kulturvernforeningen i 2016 og er i tillegg leder av venneforeningen for gamle Brekke skole. Han har også vært medlem av menighetsrådet på Hvaler.

 

 

Heidi Merete Opsahl Olsen, med utdannelse fra UiO, er bosatt på Kroken, Asmaløy. Heidi, som pt er lærer på Åttekanten skole,  ble valgt inn som fast styremedlem på årsmøtet forrige uke. Hun tar med seg en meget bred yrkeserfaring inn i styret bl.a. som tidligere prosjektmedarbeider i arrangementsavdelingen i Oslo kommune, kunstformidler ved Galleri Format og fra  arbeid ved flere biblioteker.

 

 

Ivar Knudsen, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt inn i styret i 2017. Ivar er økonom utdannet på høyskolenivå og var i en årrekke regiondirektør for DNB finans Østfold og gikk deretter over til bilbransjen  med eget firma (BMV – Nissan). I en lengre periode har han vært styreleder i Fredrikstad bilbransjeforening.  På Hvaler har Ivar vært bedriftsrådgiver for «Hvalerdrakta», formann i golfklubben og sittet i styre både for Hvaler idrettsråd og  i Rotary.

 

Mona Friberg, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt som vara til styret på årsmøtet i 2016. Mona er markedsøkonom med mange års yrkeserfaring fra legemiddelindustrien. Hun er leder av venneforeningen for Frøkengården, Korshavn og deltar i restaureringsarbeidet på dette fine kulturminnet. I 2016 var Mona lokal koordinator for innsamlingsaksjonen for kreftsaken.

 

Kirsti Knudsen, pensjonist, er bosatt på Asmaløy. Kirsti har journalistbakgrunn og har i mange år jobbet som redaktør av Fagbladet, medlemsbladet til Fagforbundet. Kirsti har tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og Gyldendal Norsk Forlag. I tillegg til å gå inn som vara i styret i kulturvernforeningen fra inneværende år, ble hun i 2017 engasjert i Hvaler Hagelag med koordineringsansvar for Eplefestivalen, et verv hun også innehar i 2018.

 

 

 

I tillegg til å velge nytt styre vedtok årsmøtet bl.a. årsmeldingen for 2017 og strategiplan for perioden 2018 – 2022. Det er første gang Hvaler kulturvernforening vedtar en slik overordnet plan for drift og utvikling av den etter hvert mangesidige virksomheten.

STRATEGIPLAN 2018 -utsendt årsmøte

Årsmelding 2017

 

 

Vandring i historisk maling på gamle Brekke skole

Arbeidet innom hus på gamle Brekke skole denne vinteren, våren  og langt ut på kommende høst vil innebære skraping av historiske lag med gammel maling og påføring av ny. Hos oss som jobber med dette, på bildet over representert ved Knut Hjortland og undertegnede, er dette ikke bare en «dugnadsjobb», men også utgangspunkt for refleksjoner om hva mennesker som har hatt tilhold i huset har ment og tenkt når de har valgt akkurat «den» fargen, her på kjøkkenet. For det er  ikke bare ett lag vi skal ha bort, vi snakker om opp til fire lag, ikke nødvendigvis for å ta dette helt bort, men for å fjerne det som fremstår som løst. Dette før det kommer ny maling på, slik Ragnhild Nordengen viser fram til «gammel-kollega» på Brekke barneskole, Karin Olsen. Kjøkkenet skal etter hvert få en gulfarge som ligger i et av de historiske lagene som i disse dager skrapes bort med takk for tiden denne fargen kastet «glans» over kjøkkenet, huset sjel.

 

Det er imidlertid ikke bare innendørs det jobbes, i dag også utendørs med å fjerne store stener gravd opp  i forbindelse med legging av vann – og avløpsrør. Med tele i bakken var dette dagen for å benytte en av kommunes tungvektere ført av Frode Lund for å få fjernet stenene fra hagen som venter på å bli opparbeidet.

Paul Henriksen

Rekordstart for kystledhyttene ved Brottet

Hyttene ligger sjønært ved Skjelsbusundet, med fine leke og bademuligheter. Her finner du også den populære «Kystlekeplassen» med bl.a. en gammel skøyte og «verdens største» hummerteine og fiskeruse.

Fredriksstad Blad i overskrift 7.3. «Alle» vil leie kystledhytter». Ja, det kan også Hvaler kulturvernforening bekrefte etter bookingstart i går for støttemedlemmer i Oslofjordens Friluftsråd . Selv med en del oppstartsproblemer for OF på åpningsdagen, kan vi på våre tre hytter  ( Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua) notere hele 64 bookede døgn allerede etter en dag. Dette i perioden fra april til oktober. I morgen 8.3. starter så booking for ikke-medlemmer. Er du interessert, gå inn på OF’s hjemmeside : https://www.oslofjorden.org/. Selv om vi selvsagt er meget godt fornøyd med en slik start, er det store muligheter fortsatt for leie av disse tre hyttene som ligger kloss ved vannet på Spjærøy.

Hyttene er enkelt, men smakfullt innredet, med to sengeplasser nede og to på hemsen. To tradisjonsbåter (eker) ligger ved brygga tett ved til bruk for «kystledfolket».

Det vi kort kan si om kystledhyttene ved Brottet er følgende:

 • Som medlem i OF betaler du kr 750,- pr døgn – ikke-medlem kr 880,-. 60% av døgnprisen tilfaller Hvaler kulturvernforening og er en viktig inntekt for oss.
 • Hyttene har alle fire sengeplasser
 • Du kan leie hyttene i maks 5 døgn
 • Selv om det er kort avstand mellom hyttene, har alle tre skjermede uteplasser.
 • Flotte muligheter for lek i området bl.a. på «Kystlekeplassen»
 • På to av hyttene (Stenhoggerhytta og Klyven) kan du ha med husdyr
 • Klyven er tilrettelagt med rampe for rullestolbrukere. Denne hytta fikk også ny og godt skjermet uteplass i 2017.
 • Det er tilgang til hyttene både fra land og sjøsiden (egen båtplass)
 • Det er flotte tur- (kyststi) og bademuligheter i området
 • Fra den nybygde Nordgårdsbrygga er det gode fiskemuligheter.
 • I tillegg til utedo, er det toalett og dusjmuligheter i Amfigrotta (Brottet) tett ved.

Da er det bare å si velkommen til et opphold ved Skjelsbusundet på Spjærøy. Du vil garantert få en flott opplevelse her, uansett årstid.

Paul Henriksen

 

 

Husk årsmøtet i morgen 6.3. kl 18:00 i Amfigrotta ved Brottet

Amfigrotta ved Brottet er stedet når Hvaler kulturvernforening avholder sitt 46 årsmøte i morgen tirsdag 6.3. kl 18:00

Vi minner om at det igjen er duket for årsmøte i Hvaler kulturvernforening, det antatt 46. i rekken. Det er en fyldig årsmelding som legges frem for medlemmene og et regnskap som understreker dette høye aktivitetsnivået. I 2017 hadde foreningen følgende fokusområder:

Området med Brottet, kystledhyttene, den nye Nordgårdsbrygga og gamle Brekke skole

Informasjon og formidling,  og samarbeid med Hvaler kommune bl.a. om å fornye lavettene på Akerøy fort

Les hele den fyldige årsmeldingen  Årsmelding 2017

Velkommen skal du være til et årsmøte der leder av restaureringsarbeidet på DS Hvaler, Knut Stahrfoss Alnæs, forteller som fremdriften i dette flotte kulturhistoriske prosjektet.

Knut S. Alnæs , her sammen med mangeårig «dugnads-kollega» Per- Arild Andersen

Paul Henriksen

 

Dugnad med ny kystledsesong i fokus

Er du allerede medlem av Oslofjordens Friluftsråd og ønsker deg en hyggelig opplevelse på en av de rundt 60 hyttene i Oslofjord-området, da må du merke deg at det er bookingstart allerede  i morgen tirsdag 6. mars kl 09:00, for ikke-medlemmer 8. mars samme klokkeslett.

For mer informasjon gå inn på OFs nye hjemmeside: https://www.oslofjorden.org/

Sju av de rundt 60 kystledhyttene ligger på Hvaler, tre av dem; Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua ligger ved Skjelsbusundet (Brottet) og driftes av Hvaler kulturvernforening. I fjor hadde vi hele 296 utleiedøgn på disse hyttene og mange besøkende kommer igjen år for år. Hyttene som kan leies i maks 5 døgn, har et stort innslag av småbarnsfamilier da det er lekeplass tett ved og fine bademuligheter og muligheter for både å ro og gå turer. Hunden din kan du også ta med på to av disse hyttene. På bildet over er dugnadsgjengen i ferd med å legge til rette for regulert parkering i området

Vissheten om at det er mange familier med små barn som leier hyttene, gjør at vi satser mye på god sikkerhet. Flere familier har etterlyst sikring av hemsen (to sengeplasser) og dette gjør vi noe med foran kommende sesong. På bildet over er Thor-Ivar Olsen i gang med å lage et «gjerde» med «port» som forhåpentligvis skal bedre sikkerheten. Dette gjøres på alle tre hyttene.

Vi ønsker også at et opphold på kystledhyttene skal gi økt kunnskap om Hvalers liv og historie. Kystlekeplassen, våre to eker, den gamle smia og turmulighetene til historiske steder er eksempler på dette. Som et ytterligere tilskudd, ble det i dag montert opp plater med historiske kart over fem av Hvalers øyer på brygga tett ved kystledhyttene. På bildet under er Jan Vassdal og Ole-Christian Bärnholth i gang med monteringsarbeidet.

 

 

 

 

 

 

Kartene som er montert på den nye Nordgårdsbrygga, kan du også bestille i papirformat fra Hvaler kulturvernforening (paulh@online.no)

Paul Henriksen