Gamle Brekke skole – bli med inn lørdag 7. juli 12:00 – 15:00

På kveldens samling på Brekke: Kjell Ole Brobakken, Birgit Sandstrøm, Marianne Antonsen, Irina Bjørnvald, Eivind Børresen, Hanne Ørdal, Ragnhild Nordengen, Johan Jervel og Paul H.

Som beskrevet en rekke ganger er det et stort dugnadsarbeid som utføres på gamle Brekke skole hver onsdag under ledelse av Eivind Børresen. Det som kanskje ikke er like godt kjent er arbeidet som venneforeningen står for knyttet til fargevalg, arrangementer, pengeinnsamling, planlegging av interiør osv.

I kveld var det nettopp flere av disse aktivitetene som sto på dagsorden da venneforeningen, ledet av Kjell Ole Brobakken, hadde samling på skolen som de siste månedene har blitt betydelig oppgradert innvendig gjennom et omfattende malerarbeid.

.

Kjøkkenet er det rommet som først blir ferdigstilt. Her gir Paul H gulvet det første strøket med grunning

På kveldens møte var det tid både for avklaring av «detaljer» som bevaring av «skolebarnas graffiti» i svalgangen og fargevalg i det som vil bli møtesalen i 2. etasje. Det som også sto på sakskartet  denne kvelden var sommerens publikumsarrangement 7. juli:

«Bli med inn på gamle Brekke skole»

Dette er et arrangement der publikum skal få  anledning til å se huset innvendig og selvsagt få informasjon både om fortid og fremtid for dette historiske bygget. Det vi også inviterer til, er å støtte arbeidet gjennom å kjøpe gamle skoleplansjer og kart, historiske Hvaler-kart og et rikt utvalg av  «lopper» det bør bli rift om.

Vi tillater oss til slutt en oppfordring: Har du «antikviteter» eller annet av verdi som kan gi viktige penger i kassa for restaureringsarbeidet, er vi svært takknemlig om du donerer dette til oss i forkant av arrangementet den 7. juli!

Paul Henriksen

 

 

 

Arne Martin Klausen er død – en inspirator og kulturpersonlighet har forlatt oss.

Arne Martin Klausen, leder av Hvaler bygdesamling 1988 – 1992 (forløperen til Hvaler kulturvernforening) døde 15. juni. Arne Martin, til venstre på benken, fotografert på bygdedagen i  2017.

Professor emeritus i sosialantropologi Arne Martin Klausen, en av Norges ledende sosialantropologer har gått bort drøyt 90 år gammel.  Arne Martin ble utdannet ved Universitetet i Oslo og i 1960 ansatt som konservator ved Etnografisk museum. I flere ti-år kom han til å prege sitt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.  Allerede på 1950-tallet var han med å la grunnlaget for norsk bistand i utviklingsland gjennom etableringen  av fiskeriprosjektet i Kerala, India. Arne Martin har skrevet en rekke bøker og fagartikler og fremsto som en ener innenfor sosialantropologisk forskning.

Arne Martin og kona Liv Vold Klausen hadde i mange år hytte på Ramsvik ved Vauerkilen og ble gjennom disse årene svært glad i Hvaler. De la spesielt merke til det koselige huset på Sika, Vesterøy og i 1980 flyttet familien hit. Både Arne Martin og Liv ble raskt en del av miljøet rundt Hvaler bygdesamling – senere Hvaler kulturvernforening, i en periode da personligheter som Jan Arntzen, Randi Utgård, Arild og Gerd Ådnem, Aslak Jensen og andre jobbet fram og etablerte bygdesamlingen på det vi i dag kjenner som Kystmuseet Hvaler (Nordgården).

Arne Martin kom inn som fagpersonen i dette miljøet preget av ildsjeler, og tok i 1988 på seg ledervervet i Hvaler bygdesamling, et verv han hadde fram til 1992 da hans nære venn Jan Arntzen igjen overtok dette vervet. Også på gamle Brekke skole er det tydelige fotavtrykk etter Arne Martins arbeid da han, sammen med flere av overnevnte, med entusiasme og faglig innsikt gikk inn og sikret bygget mot forfallet som allerede da var i gang.

Arne Martins interesse og engasjement for Hvalers historie og sosiale strukturer ga seg også andre utslag, og på 80-tallet skrev han en meget interessant artikkel «Løper’n er dyp – Motsetninger mellom øst og vest på Hvaler». http://www.hvalerkulturvernforening.no/wp-content/uploads/2017/01/LOPERN.pdf .

Med Arne Martin Klausens bortgang, er det mange, ikke minst her på Hvaler, som med takknemmelighet vil minnes en lun, kunnskapsrik og engasjert personlighet. Når stokken er hengt på kroken for siste gang, er det bare å si:

Takk Arne Martin for det du bidro med til forståelsen av samfunnet Norge. Ikke minst – takk for ditt bidrag til forståelsen av lokalsamfunnet Hvaler, et samfunn du og Liv ble en viktig del av og umåte glad i.

Vi lyser fred over ditt flott minne.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Hektisk innspurt i Brottet.

Mens skuespillerne har tatt en velfortjent pause i forberedelsene før sluttspurten mot premieren den 11. juli, har dugnadsgjengen lagt inn et ekstra gir med flere dugnadsdager inne i selve amfiet. Det er spesielt tre stor oppgaver som skal løses her; nummerering av plassene, bygging av nytt rekkverk  og innplassering av nye stenblokker i Arntzen-svingen, hovedinngangen  i Brottet.

Leif Hansen, Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen, Ole-Christian Bäernholdt, Tom Buskoven og Paul H. står på med malerarbeid, nummerering og oppsett av nytt rekkverk.

Den utfordringen det har knyttet seg størst spenning til, er utplassering av rundt 450 nummerskilt for å legge til rette for en effektiv billettbestilling og en mer «avslappet» atmosfære rundt arrangementene i Brottet ved at publikum slipper å stå i kø. Spørsmålet har også vært i hvilken grad dette vil skjemme den flotte arenaen. Svaret er at dette overhodet ikke er tilfelle med den plasseringen som nå er valgt.

På bildet til venstre limer Thor-Ivar Olsen fast metallplatene med plassnummer. Det skal være samsvar mellom nummer på billetten og det nummeret du skal ha mellom skoene når du sitter. Enkelte plasser, bl.a. første rad, vil ha plassnummer på stenen du skal sitte. På bildet til høyre festes de første kraftige støttene for det nye rekkverket.

Brottets to stenarbeidere, Kennet Baarstad og Leif Hansen er godt i gang med det møysommelige arbeidet med å tilpasse nye stenblokker i Arntzen-svingen. I morgen er det «fri», men torsdag er det klart for ny innsats

Til slutt en fornyet oppfordring: Vi trenger frivillige til kiosken, parkering og som såkalte områdevakter på følgende dager spilledager for musikkspillet Brottsjø: 9., 10., 11. (premiere) 15., 18., og 25. juli. I tillegg trenger vi vakter til to Pink Floyd-konserter 8. og 9. august. Det er nå også klart at det blir en barneforestilling i Brottet 12., 13., og 14. juli (Kaptein Rødskjegg). Her trenger vi også  4 vakter på hver forestilling. Meld deg til tjeneste til undertegnede – 41 46 37 71 eller paulh@online.no . De som stiller opp får billetter til generalprøven/førpremieren på musikkspillet Brottsjø.

Paul Henriksen

 

 

 

 

Brottet merkes foran årets oppsetting av musikkspillet Brottsjø

 

Prøvene på årets oppsetting av musikkspillet Brottsjø går for fullt samtidig med at dugnadsarbeidet er inne i sluttfasen når gjelder sceneanlegg og kulisser. Fortsatt gjenstår det imidlertid et større fornyingsarbeid i form av at et nytt gjerde langs hovedinngangen skal på plass. Det som imidlertid virkelig vil endre «bildet» av Brottet i år, er at plassene blir nummerert. Dette gjøres både for å effektivisere salget av billetter, og for å hindre at folk står i kø opp mot en time for å sikre seg «en god plass». I stedet kan vi ønske folk velkommen til en avslappende runde med godt drikke i havneområdet i forkant av forestillingen. Arbeidet med nummerering av rundt 470 plasser skal gjøres av dugnadsgjengen i kommende uke.

 

Dugnadsgjengen hadde i kveld den første gjennomgang av oppsettet for nummerering der mye arbeid gjenstår. Nummeringen av de 13 radene, som bl.a. Thor-Ivar Olsen og Ole-Christian Bärnholth skal i gang med, vil gi som resultat at når du leter etter din plass, så skal nummeret på billetten stemme med det som  du vil ha mellom føttene (bildet til høyre). I ukene frem til premieren vil vi informere om dette på flere måter. Ved inngangen vil du for øvrig finne en informasjonstavle som veileder deg til riktig plass. Enn så lenge er det bare å hive seg på å bestille til det som blir en flott forestilling med rundt 50 personer på scenen, voksene , barn og ungdom . Billetter, nå nummerert, bestilles fra: https://www.ticketmaster.no/

Så til slutt – å ta med de «store» sofa-putene for å sitte godt i Brottet, vil vi måtte si nei til. Tar du med egen pute, må den ikke være større enn 50×50 cm. Sitteunderlag er for øvrig tilgjengelig ved inngangen gitt oss i gave fra Hvaler Hytteforening.

Paul Henriksen

 

 

«Arntzen-svingen» i Brottet utbedres og forskjønnes foran årets sesong

Kveldens dugnad i Brottet var i stor grad viet arbeid i den såkalte Arntzen-svingen, hovedinngangen i Brottet. Navnet Arntzen-svingen gravert inn i et skilt montert i svingen, ble gitt til hedersmannen og «arkitekten» for amfiet, Jan Arntzen da han fylte 80 år i 2010. I dag åtte år senere, og en dag etter at Jan fylte 88 år, var den samme Jan engasjert som «dirigent» for dugnadsgjengen for å få på plass nye granittblokker for  å ferdigstille svingen og med det inngangen til Hvalers kulturelle storstue Brottet amfi.

Jan Arntzen sammen med Kennet Baarstad og Ole Christian Bärnholdt  får, men stor tyning av løftekraften til vår kjære gravemaskin «Lille Gule», stenblokken på plass. Spørsmålet er nå om den samme maskinen får leg nr 2 opp.

Sikkerhetsgjerdet som ble satt opp i 2005, ble også revet i dag . Erling Olsen og Paul H sørget for det. Nå skal et nytt gjerde opp før sesongstart i Brottet i midten av juli. «Skjæret», der mye av dramatikken i årets oppsetting Brottsjø skal utspille seg, kom også på plass i kveld takket være vår sliter, den gamle kirkegårdsgraveren «Lille Gule». På scenen var det også full innsats der Tom Kofoed, Thomas Johansen og Sigmund Skår jobbet med byggverket som både skal fungere som skip, utedo og sjøbu!

Fra Hagelagets møte i Amfigrotta kom det tilbud som is og jordbær til dugnadsfolket – m.a.o. det gode fellesskap viste seg frem i kveld – igjen. Ikke rart trivselen er stor i alle ledd. Her bor det mye folkehelse!

Paul Henriksen

 

 

 

Vi trenger vakter til årets arrangementer i Brottet amfi og håper du kan stille opp!

Vi går i møte med nok en spennende sesong i Brottet amfi der musikkspillet Brottsjø er på plakaten. I Brottsjø, som også ble spilt i 2009 og 2010, møter vi et stort ensemble med barn, unge og voksene i et stykke som spiller på både dramatikk, humor og kjærlighet på Hvaler anno 1919. Brottsjø er satt opp med fem forestillinger: ons 11., søn 15, ons 18 og ons 25. juli. Det er generalprøve og førpremiere henholdsvis på mand 09. og tirsdag 10. juli . Forestillingen starter kl 20:30
I august skjer det også spennende ting på scenen i Brottet med to Pink Floyd konserter onsd 08. og tor 09. august. Det er gruppa Norwegian Pink Floyd som vil gi oss to spektakulære konserter 20:00 – 22:00.

For vakthold og service både på parkeringsplassen, i området rundt Brottet og til å betjene kiosken trenger vi 9 – 10 personer pr kveld. En flott gjeng har stilt opp på arrangementene i Brottet hvert år, noe som vi setter stor pris på. Vi trenger imidlertid «påfyll» av nye. Vår oppfordring er derfor: meld deg til tjeneste – se adresse/mobil under, gjerne med angivelse av aktuelle dager og hvilken post du kan tenke deg. For de som melder seg til tjeneste, vanker det billetter til generalprøven/førpremieren på Brottsjø.

Meld dere på «nye» og «gamle» vakter . Vi trenger navn, mailadresse og mobil innmeldt,  senere følger vi opp med nærmere beskjed og instruks for vaktholdet.

Vi ser fram til å ha deg med på et hyggelig lag og til flotte forestillinger og en spektakulær konsert
paulh@online.no eller sms til 414 63 771

Paul Henriksen

Hvaler kulturvernforening tildelt kulturprisen 2018

Til kveldens kulturkveld på Kornmagasinet var undertegnede invitert til å presentere arbeidet til Hvaler kulturvernforening, en invitasjon jeg selvsagt tok imot med glede. Lite ante jeg at kvelden skulle avrundes med tildeling av kulturprisen for 2018, nettopp til Hvaler kulturvernforening. Dette er en hederspris til alle dem som uke etter uke, år ut og år inn stiller opp for kulturarven og for å skape kultur og opplevelser for fastboende og feriegjester. Dette er en hederspris til dugnadsgruppa i Brottet, dugnadsgruppa på Brekke skole, dugnadsgruppa i Arekilen og til alle dem som stiller opp som frivillige det være seg på arrangementer i Brottet, på bygdedagen og på julemarkedet. Dette er en pris vi er stolte over å få, og undertegnede takker på vegne av alle dem som har fått årets kulturpris. Se prisdiplomet og begrunnelsen for tildelingen under.

Det ble også tildelt to andre priser i kveld, dette til to verdige prisvinnere; Herman Rummelhoff med idrettsprisen på vegne av Hvalers meget gode skyttere og til Helge Fredriksen som fikk hedersprisen «årets Hvalær». Helge, en hedersmann som har lagt ned et enormt arbeid både i Brottet, for idretten og for Lions. Vel fortjent Helge, vel fortjent Herman. Hvaler kulturvenforening gratulerer dere begge.

                                        Paul H, Helge Fredriksen og Herman Rummelhoff, tre glade prisvinnere i kveld.

 

Paul Henriksen

Dagens meny for dugnaden i Brottet: Klargjøring og rengjøring

I oppkjøringen til  musikkspill i Brottet har det nærmest vært en vane at prøver og et hektisk arbeid med sceneanlegg og kulisser har konkurrert om tiden der stressfaktoren har vært høy på begge sider. I alle fall når det gjelder det praktiske arbeidet er vi i år godt i rute og langt foran tidligere år. Dette takket være svært godt dugnadsvær og meget god oppslutning om dugnadene. I dag var det tid for den helt store finpussen  der Kennet Baarstad og Erling Olsen tok for seg rad for rad og fjernet alt av vekster, rusk og rask. Sjelden har vi sett Brottet amfi skinne som etter rengjøringen i dag.

I tillegg til at selve amfiet fikk en ansiktsløfting i dag, så kom også det meste av sceneanlegget på plass. Det gjaldt både brygga og skjæret som begge har en sentral «rolle» i musikkspillet Brottsjø. På skjæret som Ole Christian Bärnholdt og Leif Hansen får på plass med «Lille gule», er det at selve høydramatikken i stykket utspiller seg. De samme to, under ledelse av Thor-Ivar Olsen (bildet til høyre) rakk også å ferdigstille brygga før dagens prøver startet opp.

At publikum har gode forhold både med tanke på service, salg, informasjon og toalettforhold har et stort fokus når vi klargjør for en ny sesong. På bildene over er det synliggjort gjennom arbeidet som Jan Appelgren og Steinar Pettersen gjør med skjermvegg på herretoalettet. Førstkommende tirsdag kommer så dusjvegger på plass i HC-toalettet. Dette som et tilbud både til svette skuespillere og ikke minst til gjester på kystledhyttene.

Paul Henriksen

Er Torbjørnskjær fyrstasjon dømt til forfall eller er det liv etter «døden»?

Førstkommende onsdag inviterer Kystmuseet Hvaler til foredrag om Torbjørnskjær fyrstasjon kl 19:00 i Amfigrotta ved Brottet. Trine M. Skjeltorp har nylig levert sin masteroppgave i arkitektur hvor hun skriver om Torbjørnskjær fyrstasjon, eller «Skjæret» som det kalles lokalt. Etter at fyrstasjonen ble fraflyttet i 1990 har bygningene stått tomme og forfalt. Er det mulig å bevare fyrstasjonen og ta den i bruk til et annet formål? Et spennende tema om et ikon i nasjonalparken Ytre Hvaler og i norsk fyrhistorie.

I siste nummer av «Fortidsvern, bladet til Fortidsminneforeningen, har Trine M. Skjeltorp en artikkel om fyrstasjonens historie og fyrets spesielle arkitektur. Les artikkelen på lenke: Artikkel Torbjørnskjær.

Kanskje det er et liv etter døden i form av drift og bedre tilgang på dette spesielle  fyret,  landemerket ytterst i Oslofjorden? Foredraget førstkommende onsdag vil neppe gi svar på dette, men vil uansett gi oss utvidet kunnskap om stedet og stedets arkitektur. Oppmerksomhet og kunnskap er i så måte et godt grunnlag for en idemyldring om en eller annen form for begrenset drift i fremtiden.

Allerede har oppmerksomheten rundt Torbjørnskjær gitt grunnlag for ideer og tanker rundt et musikkspill om folk og liv på Torbjørnskjær, ikke i år, men kanskje i løpet av de neste  1- 2 årene? Møt i alle fall fram på foredraget onsdag kl 18:00 da med historien og arkitekturen på plakaten.

Paul Henriksen

 

«Typisk norsk – ikke bare norsk» , tema for kulturminnedagene 2018

2017 var første året Hvaler kommune i samarbeid med kulturvernforeningen arrangerte de såkalte «kulturminnedagene», et europeisk kulturarvprosjekt med både nasjonalt og lokalt fokus. Tema for kulturminnedagene 2018, der de fleste av arrangementene skal finne sted i uken 8. – 16. september, har i år som tema: «Typisk norsk – ikke bare norsk»; hva kan sies å være «ekte norsk» og hva er det i vår kultur og våre verdier som egentlig har sitt opphav i andre land og kulturer?

Stikkordene for bildene over er «Arbeiderpartiets  kvinneforening», Spjærøy kirke, Arkimedesskruen og Eplefestivalen, her ved «eplegeneral» Kirsti Knudsen.  Dette er kjente og kjære «størrelser» i vårt lokalsamfunn, men er det nå så sikkert  at kvinnebevegelsens anførere og ideologi eller for den del at den lokale kirken er «ekte norsk» i sin form og utførelse. Sikkert er det i alle fall at Arkimedesskruen ikke er et norsk design, men hva med eplene som Kirsti bærer fram til Eplefestivalen i 2018? Og hva med vårt lokale korps; hvor er korpstradisjonen hentet fra og hvorfor snakker vi den dialekten vi opplever som vår? Har vi hentet ord, uttrykk, bøyningsformer fra våre  nære og fjerne naboer ? Spørsmålene er mange, og noen av dem håper vi å kunne gi svar på i løpet av kulturminnedagene til høsten.

Det er Hvaler kommune som har fått oppfordringen fra Norsk kulturvernforbund om å arrangere kulturminnedagene 2018. Denne utfordringen har kommunen tatt i tett samarbeid med Hvaler kulturvernforening, Hvaler Hagelag (Eplefestivalen) og  Hvaler menighet. Vi hekter gjerne på flere organisasjoner fram mot møtet vi skal ha før det endelige programmet skal bankes 21. juni.

Hvert år deles det ut en kulturminnedagspris til den organisasjon eller tiltak som har fremhevet seg gjennom arbeidet med kulturarven. I fjor var Hvaler kulturvernforening en av tre nasjonale kandidater. Inspirert av denne nominasjonen er årets ambisjon ikke mindre enn å gå helt til topps sammen med våre samarbeidspartnere.

Paul Henriksen