Taket som fikk smake den siste skrape.

Paul Henriksen, Eivind Børresen og Kjell Ole Brobakken i gang med å skrape de profilerte listene i taket.

Startskuddet for innearbeidet på gamle Brekke skole har for lengst gått. Det betyr arbeid med isolasjon, utforing av vegger, fornying av panel  og skraping av vegger og tak. Nå starter imidlertid grunnarbeidene for fullt for å komme i gang med malearbeidet. I dag ble imidlertid de profilerte listene og deler av bjelkelaget skrapet med spesialskraper, nettopp for snart å kunne si «GO» til alle dem vi nå håper å få på plass for en god og jevn fremdrift på arbeidet med linoljemalingen. Slitsomt vil nok noen tenke – god trening for stive nakker og skuldre er vårt svar på dette, eller for å si det med gamle NRK; «trim for eldre».

Et lite blikk over på naboeiendommen, den gamle lærerboligen fra 1925, viser også at ting er på gang. Det svært «slitne» huset som for få måneder siden ble solgt av Hvaler kommune til en lokal investor, settes nå i stand for etter hvert å gi rom for et par leiligheter. Nå har huset blitt vasket og arbeidet med å male huset er godt i gang. I dag skinner det av et nyrestaurert og nymalt skolebygg, snart skinner det også i den nymalte lærerboligen. Det skjer virkelig noe på Brekke i disse dager.

Paul Henriksen

Fylkeskonservatoren i Østfold, vår gode «føringsagent», besøkte Brekke i dag.

I rekken av støttespillere for arbeidet med gamle Brekke skole, skiller fylkeskonservatoren i Østfold seg ut. Hvert eneste år siden oppstart i 2014, har vi  fått økonomisk støtte til arbeidet, men ikke bare det…

Andreas Ebeltoft og Stefan Ädel fra fylkeskonservatoren flankert av Kjell Ole Brobakken og Eivind Børresen

Vel så viktig er de faglige råd og den motivasjon vi får gjennom kontakten med fylkeskonservatorens folk, som nok en gang besøkte oss i dag. I to timer saumfarte vi huset rom for rom, vi spurte og grov om små og større utfordringer og fikk anvisninger både på alternative løsninger og konkrete forhold som låskasser, festing av takrenner,  fjerning av gamle røropplegg, malingsalternativer, utforing av vinduer og alternativer for å synliggjøre og formidle husets mangesidige historie.

Det vi også fikk var ros, ros for godt gjennomført arbeid så langt og en klar visshet om at fylkeskonservatorens kompetanse og kroner også er «tett på» oss også de neste to – tre årene før vi kan erklære arbeidet som avsluttet. «Nå skal Brekke skole gjøres ferdig» som Stefan Ädel uttrykte det med et smil. Vi tar det til oss og med oss når vi i høst og vinter går løs på det innvendige arbeidet som bl.a. innbefatter et omfattende arbeid  med å male tak/himlinger og vegger.

Bakerovnen og grua som nå skal nå settes i stand var gjenstand for stor oppmerksomhet og mange spørsmål knyttet til alt fra ulike typer mørtel til røykkanaler. Det samme gjaldt vegger og tak der bla. fargevalg og tapettyper ble studert og kommentert med faglig tyngde. Det er lett å trå feil og gå seg vill i et slikt prosjekt der en både skal ha respekt for de historiske valgene som er gjort, samtidig som en skal ha huset i funksjonell stand, en stand som også skal formidle den kulturhistoriske arv huset representerer. Da er det godt å ha nærhet til den kompetansebase fylkeskonservatorens folk representerer.

Takk igjen for et svært hyggelig, lærerikt og motiverende besøk.

Paul Henriksen

Fullt dungadstrøkk i sensommer-sol over Brottet

 

I arbeidet med vegg og tak var følgende på plass i dag: Thor-Ivar Olsen, Tom Buskoven, Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Ole-Christian Bernholth, Per Christiansen, Asbjørn Svendsby, Jan Arntzen og Paul H.

Arbeidet med å kle inn Amfigrotta med trepanel nærmer seg slutten, kun en arbeidsdag til, så vil vi nå en ny milepæl i Brottets 13 årige historie. Fortsatt vil vi imidlertid  ha flere måneders jobb foran oss,  før vi kan sette «to streker» under et ferdig Amfi. I klartekst betyr det (under forutsetning av kommunes godkjenning) et stort løft med å fjerne stenskåler på det 130 m2 store taket for legging av et tredekke som erstatning for sten, oppsett av rekkverk for å avgrense et publikumsområde og istandsetting av rekkverk og trapper. Forutsetningen for å få gjort alt dette, samt noen mindre justeringer på lystårnene, er at vi får på plass finansiering, noe vi har godt håp om. I så fall vil vi nok nærmere oss årsskifte 2018/2019 før vi kan si oss ferdig.

Tonnevis av sten skal nå ned fra taket. En større traktor med stor skuffe er «bestilt» og med denne håper vi å flyttet  stenmassene vekk slik at vi etter hvert kan legge et tredekke som erstatning. Stenskålene vil deretter bli brukt som fyllmasse i havneområdet.

Sten handlet det også om på bakkenivå, ikke for å flytte, men å legge ny-gammel sten. Her Kennet Baarstad i herlig driv med beltevogna for å hente sand til stenleggerne Erling Olsen og Leif Hansen

Selv om været var høyst sommerlig, så forbereder vi oss også på årstidene som nå er like om hjørnet. Vår flotte skute «Takaka», en viktig del av kystlekeplassen pakkes, inn av Thor- Ivar Olsen, som i sitt yrkesliv har «verdensrekord» i pakke inn, nettopp båter. Kommende vår skal skuta lakkes, males og få  både bom og mast, forhåpentligvis til glede for mange barn og voksne.

Paul Henriksen

Hvaler kulturvernforening gratulerer Midt-Troms museum med Kulturminnedagsprisen

Som kjent ble Hvaler kulturvernforening sammen med fire andre arrangører av kulturminnedagene 2017 nominert til den gjeve Kulturminnedagsprisen som hvert år deles ut av Norges Kulturvernforbund som del av de årlige Kulturminnedagene. Kulturvernforeningen samarbeidet nært med Hvaler kommune (kultur) om vårt lokale program, men nådde dessverre ikke opp.

Det var det derimot Midt-Troms museum (hovedarrangør) som gjorde og vi gratulerer prisvinneren med velfortjent heder, ære og kr 30.000,-  som ble overrakt i Skrolsvik kirke i dag 17. september. Prosjektet som de har arbeidet med gjennom hele 2017 sammen med lokale foreninger , skoler og barnehager hadde tittelen «Natur og mennesket på Senja».

Midt-Troms Museum er et regionmuseum i Midt- Troms, og dekkes av følgende kommuner: Balsfjord, Bardu, Målselv, Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Dyrøy og Lenvik. Museets administrasjon ligger i Sundlia på Bardufoss.

Å bli nominert til en slik pris er en seier i seg selv, og gir inspirasjon til videre arbeid med fokus på kulturminner og kulturhistorie på Hvaler. I så måte tar vi dagens avgjørelse som en inspirasjon  for  deltagelse også neste år , kanskje også med ny nominasjon til kulturminnedagsprisen. Men – så langt: gratulerer til Midt-Troms Museum som vinner av årets pris.

Paul Henriksen

 

 

 

 

Kulturminnedagene på Hvaler ruller videre – søndag besøker vi Frøkengården i Korshavn

 

Ikke før har kulturminnedagene på Hvaler lukket en «dør», så åpnes en ny. Søndag er det klart for åpen dag på Frøkengården, denne kulturhistorisk viktige gården i Korshavn.

Eiendommen var i samme families eie fra 1786 til 1987 og viser hvordan en hvalerfamilie bodde for drøyt hundre år siden. Her er et rikholdig innbo og inventar som beskriver 1800-tallets kystkultur på Hvaler. Våningshuset er et godt eksempel på lokal byggeskikk med opprinnelse fra 1700-tallet og senere utvidelser. Huset står også som et eksempel på en gammel skipperstue.
I forbindelse med kulturminnedagene på Hvaler 2017, er det blitt laget en enkel, men informativ folder om dette viktige bygget som står som et «tidsvitne» om en familie knyttet til seilskutehistoriens storhetstid, enkeltpersoner utfordringer og slekters kamp for å bevare stolthet og familiens posisjon. Ikke minst forteller historien om de tre ugifte søstrene som bodde her og som ga navn til Frøkengården.
I forbindelse med kulturminnedagen 2017, er det blitt laget en enkel, men informativ folder om Frøkengården
Venneforeningen for Frøkengården, Korshavn har åpen dør søndag 17.09. kl 12:00 – 14:00. Bli med inn til en kaffekopp, et kakestykke, til informasjon om husets historie og arbeidet med å bevare dette unike kulturminnet.
Paul Henriksen

Brekke skole i dag – på terskelen til historien og avishistorien

 

Jeg har flere ganger tidligere sammenlignet restaureringsarbeid i et gammelt bygg som Brekke skole med arkeologien, i alle fall så langt som vi på begge «arenaer» fjerner «lag for lag» for å avdekke historien. På gamle Brekke skole dreier dette seg bl.a. om å  fjerne lag med tapet, murpuss, panel og gulvbord. Gjennom dette arbeidet er det avdekket både gjenstander, gamle bygningsformer, inskripsjoner i treverket og i dag nærmere 120 år gamle aviser, Norsk Kundgjørelsestidende (forløperen til Norsk lysningsblad) og Landsbladet fra 1898. Flere eksemplarer av disse avisene dukket frem da vi fjernet råtne gulvbord og en terskel på kjøkkenet. Legg merke til annonsen med overskriften «Flagget befriet» – om muligheten for å få fjernet unionsmerket i flagget!

Når det gjelder Landsbladets historie er det ikke mye å finne på nettet, men følgende forteller i alle fall noe (Wikipedia)

Fædrelandet, konservativt-religiøst blad, grunnlagt 1868 i Oslo, utkom ukentlig, senere to og tre ganger i uken. Redaktør fra 1876 var Vilhelm Aubert. Bladet begynte 1882 en sterk agitasjon for dannelsen av konservative foreninger.

I 1893 ble bladet slått sammen med avisen Almuevennen til dagsavisen Landsbladet, som utkom til 1911 med Aubert som redaktør.

Dagens dugnad besto som nevnt i å fjerne råteskader på kjøkkenet under den gamle utslagsvasken. På bildene under er Eivind Børresen og Knut Hjortland godt i gang.

Kjøkkenet var også Jan Berntzens arbeidsplass i dag der arbeidet bl.a. besto i å pusse jernramma som bærer murhetta over grua. Om kort tid rykker tidligere murer Asger Bentzen inn for å sette grua og bakerovnen i stand, det som fylkeskonservatoren kalte «husets sjel».

 

Kulturminnedagene på Hvaler : Ny plan for kulturminner – til glede og utvikling for Hvaler. Kronikk i Fredriksstad Blad

Akerøy fort og «Lokalet» på Herføl

Salteriet i Gravningssund, nå fritidsbolig, og kilen på Tisler

Pikesten fyr, Asmaløy

 

Les undertegnedes kronikk i FB nett nå og i papirutgaven , antatt på torsdag 14, om forslaget til ny plan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.

https://www.f-b.no/debatt/kulturminner/hvaler-kommune/ny-plan-for-kulturminner-til-glede-og-utvikling-for-hvaler/o/5-59-871259

NB. I kronikken har det dessverre sneket seg inn en feil; det er seks og ikke åtte som det står i teksten.

Planen presenteres av prosjektleder Anette Hansen førstkommende torsdag kl 18:30 i  rådhuset, Skjærhalden som del av Kulturminnedagene på Hvaler. Alle hjertelig velkommen

 

Paul Henriksen

Bygging gjennom prøving og feiling

Det er et gammelt og vel anerkjent pedagogisk prinsipp at en lærer og utvikler seg gjennom prøving og feiling. I så måte er dugnadsarbeidet  en «arena» hvor dette i høyeste grad er tilstede. I så måte gjelder dette også arbeidet som nå pågår med å rydde vekk sten som har blitt lagt på taket og mot veggen på Amfigrotta. Mange timers innsats i form av å hente og legge ut stenskåler blir nå reversert når vi etter mange rådslaginger  erstatter stenen med treverk. Dette arbeidet startet vi på i dag og etter alle solemerker vil den siste veggen (mot nord) bli dekket med panel neste mandag.

I gruppa sten og sten og atter sten; Thor Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Jan Appelgren , Jan Arntzen og Paul H.

Sten handlet det også om i den andre  dugnadsgruppa som var i sving i dag. Rad for rad legger Leif Hansen, Kennet Baarstad og Erling Olsen svenskestenen sirlig på plass. I sommer var det mange hyggelige tilbakemeldinger på at det skjer mye i og rundt Brottet fra et år til et annet. Selv med mye prøving og feiling aner det meg at dette også vil bli reaksjonen når vi neste år åpner for ny sommersesong og innrykk av gjester og publikummere til området

Paul Henriksen

Kulturminnedagene på Hvaler – Bli med på presentasjonen av Hvalers nye kulturminneplan

I år 2000 ble det gjort et større arbeid med å registrere rundt 180 kulturminner på Hvaler, et arbeid som skulle danne grunnlag for Hvalers første kulturminneplan. Av ulike grunner førte i ikke dette arbeidet fram til et endelig plandokument. Det skulle gå 13 år før arbeidet ble tatt  opp igjen og i år kommer det endelige planutkastet til endelig godkjenning.

Planarbeidet har blitt ledet av Anette Hansen tidligere Hvaler kommune, nå Cowi, med bidrag bl.a. av flere  i Hvaler kulturvernforening. Det har blitt et meget omfattende og bildebelagt  dokument som vil være til stor nytte og kunnskap for de mange som er opptatt av Hvaler kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Ikke minst vil dette bli et viktig redskap for administrasjonen og politikere i deres forvaltning av eiendom og landskap. Forhåpentligvis vil dette også være en plan som stimulerer til utvikling av næring og friluftsliv på Hvaler. Planen har fem fokusområder:

  • Hvalertuftene
  • Maritim kulturarv
  • Strandsitter- og husmannsplasser og jordbrukets bygninger
  • Jordbrukets kulturlandskap og verneverdige kulturlandskaper
  • Stenindustrien
  • Hytte og fritidskommunen Hvaler

Hva er mer naturlig under kulturminnedagene i år enn da å presentere Hvalers første plan for kulturminner. Dette skjer i kommunestyresalen på rådhuset torsdag 14. september kl 18:30. Det er planansvarlig Anette Hansen som presenterer planen som nå har vært ute til høring.

Som nevnt er planen godt illustrert med bilder. Her et lite utvalg bilder som illustrerer bredden i planen.

Paul Henriksen

 

Hele Nordgårdsbrygga blir «vår»

Nordgårdsbrygga fotografert i 2012 og i 2017

Som vel kjent har Hvaler kulturvernforening fra 2015 og fram til i år bygget en større pålebrygge over den gamle stenfyllinga , Nordgårdsbrygga ved Brottet. Med dette har området fått en flott brygge som både gir plass til historiske fartøyer (Museumshavna) og en sterk oppgradering for de private båtene som tidligere lå ved en stenfylling. Det er Hvaler kommune som er grunneier i området.

Det som ikke er så godt kjent, er at Hvaler kulturvernforening har inngått en 50 år lang forvaltningsavtale med kommunen for hele området med Brottet og Museumshavna. Unntatt har vært området på nordsiden av Nordgårdsbrygga med fire «kommunale» båtplasser.

Flyfoto av hele det flotte området som eies av Hvaler kommune og forvaltes av Hvaler kulturvernforening

I august 2016 behandlet styret i kulturvernforeningen det fremtidige forvaltningsansvaret for  Nordgårdsbrygga, og besluttet i den sammenheng å gjøre en henvendelse til Hvaler kommune om å overta ansvaret for, og med det også inntektene fra, de fire kommunale plassene. «Dette under forutsetning av at de juridiske og økonomiske forholdene rundt disse plassene har funnet sin løsning».

Bakgrunnen for vårt ønske om å overta forvaltningsansvaret for hele brygga er følgende:

  • Vi er daglig tilstede i området og i så måte tilgjengelig for alle som har tilhørighet til havna
  • Den nye brygga, med de muligheter for aktivitet denne gir, har behov for en samlet forvaltning og utnyttelse.
  • Inntekten fra  båtplasser vi være et viktig tilskudd til foreningen i forbindelse med utvikling og vedlikehold av brygga

Nå er det klart at det er gitt fritak for betaling for to av fire «kommunale» plasser, dette med juristers gjennomgang av gamle avtaler om båtplassrettigheter for de aktuelle eiendommene. Så kan vi  mene mye om at noen skal slippe å betale for en båtplass på  en oppgradert brygge betalt av det offentlige og en frivillig forening, men når situasjonen en gang er slik, er det bare å ta dette til etterretning. Uansett er de uavklarte forholdene som vi viste til i fjor, nå avklart.

Administrasjonen i Hvaler kommune har etter dette gitt klare signaler om at Hvaler kulturvernforening kan overta det hele og fulle forvaltningsansvaret for Nordgårdsbrygga fra 1.1.2018, m.a.o. samme dato som Borg Havn overtar forvaltningen av havnene på Hvaler. Dette betyr i klartekst at kulturvernforeningens brygge «Norgårdsbrygga» holdes utenfor denne omorganiseringen, og at vi kan overta inntektene for ytterligere to båtplasser. Totalt vil det innebære at vi kan leie ut 7 – 8 plasser ( litt avhengig av størrelse) i den nye Norgårdsbrygga. Plassene vil i tråd med reguleringsplanen bli forbeholdt tradisjonelle/historiske fartøyer og da først og fremst fartøyer bygget i tre.

Paul Henriksen