Hvaler Kulturvernforening – en stor “arbeidsgiver”, det forplikter.

Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og området rundt. I kveld ble 25 av disse satt spesiell pris på gjennom god mat og godt drikke.
Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og en rekke andre prosjekter. Fredag ble 25 av den “faste staben” satt spesiell pris på med fest i Amfigrotta, et viktig tilskudd til kulturarbeidet i kommunen.

Med betydelig støtte fra næringsliv, organisasjoner, fylkeskommunen og Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening kunne holde et høyt aktivitetsnivå gjennom mange år, en aktivitet knyttet til:

 • Restaurering av den gamle smia og maskinhuset
 • Etablering av parkeringsplass
 • Bygging av Brottet med Amfigrotta
 • Bygging av verksted og kiosk
 • Drift av kystledhyttene
 • Etablering av kystlekeplassen
 • En rekke arrangementer som Bygdedagen, Julemarkedet og arrangementer i Brottet
 • Arbeidet med å restaurere Brekke gamle skole
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har "dratt lasset" gjennom disse 10 årene
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det fortsatt stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har “dratt lasset” gjennom disse 10 årene

Men penger og annen støtte kommer ikke av seg selv. Den store frivillige innsatsen som ligger til grunn for arbeidet blir lagt merke til i vide kretser og “honorert”, som når vi mandag mottar Berg Sparebanks nærmiljøpris.  Med denne erkjennelsen er styret i Hvaler Kulturvernforening seg bevisst det “arbeidsgiveransvar” vi har for de mange som står på ” året rundt “. Dette ansvaret understreker vi gjennom å :

 • tegne forsikringer for dem som jobber med bygg- og anleggsarbeid
 • ha sosiale arrangementer der vi presenterer planer og fremdrift
 • et årlig julebord med god mat og drikke
 • profilering i media
 • ha en kultur for “frihet” til å velge bort dugnadene
 • Se dette arbeidet som et folkehelseprosjekt der identitetsbygging,trivsel og aktivitet er viktige elementer

I kveld (28.11.) var 25 dugnadsarbeidere og gode samarbeidspartner i Brottet Kultur AS og Kystmuseet Hvaler benket til årets julebord for å markere og glede seg over nok et aktivt dugnadsår, antatt rundt 5 – 6000 timer. Det var mao med god grunn vi i kveld hedret våre dugnadsarbeidere, vår viktigste kapital.

Paul Henriksen                                                                                                                               Leder i styret for Hvaler Kulturvernforening

 

Håp om oppstart på Nordgårdsbrygga i 2015

 

Utvikling av Museumshavna byr på store muligheter, men også store utfordringer for Hvaler Kulturvernforening
Nordgårdsbrygga på Dypedal kan i løpet av 2015 få et nytt tredekke. Med dette på plass er vi godt i gang med utviklingen av et større havneområdet

På Nordgårdsbrygga ved Brottet, den gamle utskipningskaia for sten, kan det nå gå mot store endringer det neste året. Brygga der stenhoggerne bearbeidet sten til gater og boulevarder og monumentale bygg over hele verden – SE LINK TIL FILM UNDER, vil i løpet av 2015 kunne få et tredekke som gir bryggeplass både til private båter (kommunale plasser) og til tradisjonsbåter.

I utgangspunktet hadde vi håpet å komme i gang allerede i år, men da det har vært nødvendig å få fram kunnskap om grunnforhold og avstand til fjell, har dette trukket ut. Nå har Muliticonsult gjort sine undersøkelser og avkrefter at det er kvikkleire under den gamle brygga. Dette er en konklusjon vi er svært glade for å få.

I mange ti-år ble det bearbeidet og eksportert sten fra Nordgårdsbrygga - her et bilde fra filmen under.
I mange ti-år ble det bearbeidet og eksportert sten fra Nordgårdsbrygga – her et bilde fra filmen under.

Med tanke på økonomien i prosjektet, har Hvaler kommune i budsjettet for 2014 avsatt drøye 300.000,- til arbeidene på Nordgårdsbrygga. Disse midlene foreslår rådmannen overført til 2015 og om kommunestyret sier ja til dette 11. desember, er midler sikret for arbeidet på nyåret. Får vi disse midlene på plass, betyr det åpningen av et nytt kapittel i utviklingen av kultur- og museumsområdet ved Skjelsbusundet.

SE FILMEN – ET HÅDVERK SOM FORSVINNER FRA 1966 http://www.youtube.com/watch?v=fcOP5HSsYyU

Paul Henriksen                                                                                                                                      Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Vinneren av nærmiljøprisen er; Hvaler Kulturvernforening!!

Brottet amfi har vokst til å bli en kulturarena med betydning langt utenfor Hvaler
Brottet amfi har vokst til å bli en kulturarena av betydning langt utenfor Hvaler. Ikke minst fremstår Brottet som en renomebygger for Hvaler kommune.

For få dager siden mottok undertegnede den svært hyggelige beskjeden om at Hvaler Kulturvernforening (Hkvf) er blitt tildelt Berg Sparebanks nærmiljøpris for 2014. En jury bestående av ordfører i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård, markedssjef i Fredriksstad Blad, Knut Anders Blystad og avdelingsleder Hege Holth og markedssjef Anette Henning i Berg Sparebank, har valgt å gi hele årets sum på kr 100.000,- til Hkvf.

Kystlekeplassen som er under utvikling vil være en arena både skole og barnehager, samtidig som "lekeplassen" gir opplevelser til besøkende til Hvaler
Kystlekeplassen som er under utvikling vil være en arena både for skoler og barnehager, samtidig som “lekeplassen” gir opplevelser til besøkende til Hvaler

Styret i Hkvf ser denne tildelingen som en stor anerkjennelse til det brede arbeidet som foreningen er involvert i bl.a. i tilknytning til Brottet, Kystlekeplassen, utleie av kystledhytter,  arbeidet med kulturminner, årlige arrangementer som julemarked og bygdedag og nå også i arbeidet med å renovere Brekke gamle skole.  Mao som juryen legger vekt på i sin begrunnelse; foreningens arbeid når mange, i alle aldersgrupper, foreningen leverer resultater og har gode planer for fremtiden.

Frivilligheten har gjennom mange år vært en bærende faktor i foreningens arbeid
Dugnadsfolket har vært en bærende kraft i kulturvernforeningens arbeid siden starten i 1971

Et gammelt ordtak understreker viktigheten av å «stole på egne krefter». Gyldigheten av nettopp dette, ser vi i forbindelse med denne tildelingen. Berg Sparebank oppfordret publikum til å nominere kandidater til nærmiljøprisen, og gledelig mange av våre medlemmer og støttespillere foreslo nettopp kulturvernforeningen som kandidat. Takk til dere alle som bidro til denne prisen. Sist, men ikke minst takk til alle frivillige for den innsatsen dere har lagt ned over år, uten deres innsats hadde vi ikke nådd de mål og den anerkjennelse vi nå høster fra juryen på vegne av Berg Sparebank.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening