Sparebank DNB-stiftelsen med flott støtte til prosjekt Hvalerskøyta

Innenfor fellesskapet Brottet Kultur, bestående av Kulturværste AS, Hvaler Kulturvernforening og barne- og ungdomsteateret Brottungær, søkte vi tidligere i høst Sparebankstiftelsen DNB om et større beløp for perioden 2021 – 2023. Dette innbefattet søknad om støtte til flere formål som bygging av en full skal Hvalerskøyte (losskøyte), teateroppsetting i Brottet og flere mindre tiltak. I dag kom meldingen om at vi er innvilget kr 600.000,- til skøyteprosjektet og til kystlekeplassen over tre år.

Arbeidet med å målsette og beregne skøyta er allerede i gang og følges opp med et bredt faglig to-dagers møte i mars. I januar trekkes også en gruppe elever fra Kråkerøy u-skole med i prosjektet

Vi er selvsagt svært glade for den startkapital vi nå har fått til skøyteprosjektet som alene har en kostnadsramme på rundt 3 mill. Dette prosjektet har allerede startet med oppføring av et større bygg, samt målsettingsarbeid og utredninger knyttet både til skrog, rigg og seil. I nærmeste framtid skal også et større tre felles for bearbeiding til kjøl. Dette er også et prosjekt som barn og unge skal engasjeres i, noe jeg vet DNB-stiftelsen legger vekt på, i tillegg til at den store dugnadsinnsatsen «premieres».

Skåret i gleden er imidlertid at det ikke ble gitt støtte til kommende års oppsetting i Brottet. Vi tar dette til etterretning og har uansett den klare målsetting om at vi i felleskap skal etablere et grunnlag for forestillinger i Brottet sommeren 2021.

Uansett gleder vi oss over tildelingen som bekrefter den mangeårige støtten Sparebankstiftelsn DNB har gitt til ulike prosjekter i regi av Hvaler Kulturvernforening og våre nære samarbeidspartnere. Det første tilskuddet kom i 2004 som tilskudd til etableringen av Brottet amfi. Senere er støtten til Brottet gjentatt, i tillegg til flott støtte både til Amfigrotta, Brekke skole og kystlekeplassen.

Paul Henriksen

Høyt «hang» de og surt hadde de det…..

I et på alle måter surt vær kom de siste lengdene med papp, og lekter på plass på taket av det nye båtbyggeriet. All ære til Eivind Børresen og Ragnar Holte for jobben som taktekkere.

På nordveggen av det nye bygget skal det inn en større port med en bredde på rundt 5 meter. Dette fordi det er fra denne siden vi skal ha ut og inn skøytene som skal settes i stand og bygges her. Allerede fredag 11. desember, er det planlagt at Hvaler-skøyta «Skarven» skal inn i det nye bygget. Skøyta, som er fra rundt 1880, eies av Hvaler Kulturvernforening og skal gjøres sjøklar i løpet første halvår 2021. Dette parallelt med at vi starter arbeidet på en modell av en losbåt fra samme tidsperioden. Treet som skal bearbeides til kjølstokk, skal felles førstkommende fredag.

Men ikke bare pågår arbeidet for fullt på det nye båtbyggeriet. Også i kiosken og i Brottet skjer det arbeid fortløpende. Og fagfolk og handymen er vi godt forspent med her representert ved Steinar Pettersen (jernarbeid/sveiser), Kåre Næss (med ert yrkesliv bl.a. som maler og gulvlegger sammen med Asbjørn Svendsby (regnskapsmann) og Trond Engblad (rektor). De to sistnevnte også med stor praktisk erfaring og sans for estetikk.

Totalt var vi 16 mann på jobb i dag, imponerende all den stund været langt fra var det beste.

Paul Henriksen

Hvaler Hytteforening, en mangeårig støttespiller slår til igjen, nå i Arekilen!

Siden etableringen av Brottet amfi i 2004, har Hvaler Kulturvernforening hatt mange støttespillere både i det private næringslivet, fra sparebankstiftelser, det offentlige, Lions og gjennom enkeltpersoners bidrag og innsats. En av de organisasjonene som har fulgt oss nær sagt fra dag en, er Hvaler Hytteforening. I den første tiden da motkreftene var flere, var hytteforeningen klar i sin støtte, ikke først og fremst gjennom økonomiske bidrag, men i form av klar positiv holdning til etableringen.

Også på bygdedagen i 2017 ble kulturvernforeningen overrakt gave fra Hvalerhytteforening, her ved leder Mona Flemmen

Siden den gang har hytteforeningen støttet oss både gjennom et større antall sitteunderlag til Brottet, men også ved øremerkede beløp til prosjekter som Amfigrotta, Brottet, Kystlekeplassen og i år til etableringen av tårnet i Arekilen. Med gårsdagens enstemmige beslutning i hytteforeningens styre, kan vi glede oss over kr 20.000,- som en svært viktig støtte til tårn og overbygg på Arkimedesskruen og med det til et viktig turmål for alle som ferdes på Hvaler.

Allerede i morgen (onsdag 25.11) skal arbeidsgruppa for prosjektet legge et løp for videre fremdrift på et prosjekt som vi håper å ha på plass før hekketiden setter en foreløpig stopp for aktiviteten i dette verneområdet (15.04. – 15.07).

Styret i Hvaler Kulturvernforening og arbeidsgruppa for prosjekt Arekilen sender en stor takk til våre venner og støttespillere i Hvaler Hytteforening.

Paul Henriksen

Novemberdugnad i «vårsol»

De siste takbordene kom på plass i dag

Ingen sak å ha dugnader med forskriftsmessig avstand når vi er begunstiget med lite vind og god novembersol, ja et vær som nærmest gir fornemmelser av vår. I dag var dette helt perfekt da de siste takbordene kom på plass og vi kunne markere et viktig delmål i arbeidet med båthuset der skøyta «Skarven» snart skal innplasseres for restaurering, samtidig som arbeidet med den nye skøyta snart starter opp.

På taket Andreas Pagander og Ragnar Holte sammen med håndlangerne Svein Gretland og Bjørn Andreassen (debutant i Brottet) kan konstatere at arbeidet med taket har god fremdrift
Kiosken «skinner» med nytt gulvbelegg, nye luker, nymalt og med nye benkeplater. Det har Kåre Næss, Trond Engblad og Asbjørn Svendsby sørget for.
God fremdrift også på prosjektet vi har kalt «stenhoggerminner» der Jan Appelgren, Steinar Pettersen og Eivind Børresen har regien Her med videre arbeid på taket på maskinhuset.

Da ber vi værgudene om fortsatt å verne mandagene mot «styggvær», i alle fall de to neste mandagene før vi nærmer oss juleferie.

Paul Henriksen

SpareBank1-stiftelsen med flott gave. Nå blir det tårn Arekilen!

Tidligere i høst startet et mangesidig arbeid for å komme videre med prosjektet i Arekilen. Det er allerede gjort mye, bl.a. med å få den nye Arkimedesskruen på plass, men tårnet så det langt verre ut med all den stund dette innebar større kostnader enn først antatt. Dette skyldtes at jernet som tårnet skal bygges i, må gjennom galvanisering og profesjonell montering. Nå ser dette ut til å gå mot en lykkelig løsning all den stund SpareBank1 stiftelsen http://www.osthusgaver.no i dag informerer om at vår søknad på kr 155.000,- er innvilget med ca. kr 140.000,- til tårnet og rundt kr 15.000,- til to informasjonstavler. En stor inspirasjon og en flott gave til alle turglade på Hvaler. Ikke minst håper vi at skolen og barnehagene skal kunne glede seg over et slikt tilbud som stier, utkikksplattform, tårn og Arkimedesskruen vil innebære

Med denne gaven er vi ennå ikke fullt ut i mål, men så vidt mye er på plass av økonomi, at vi trygt kan starte prosessen med å sette selve tårnet i bestilling. Lar Egil Lande Mek og Sveis vil stå sentralt i dette arbeidet

Arkimedesskruen ligger allerede og venter på utplassering i Arekilen. Nå kan vi se fram til å få tårnet realisert tett ved skruen.

Paul Henriksen på vegne av arbeidsgruppa

TAR VI TETEN I NIPAS’-KONKURRANSEN ALLEREDE I KVELD? VI ER KUN 10 STEMMER UNNA – INGEN GRUNN TIL Å SLAPPE AV!

Fantastisk støtte og engasjement fra våre mange støttespillere har nå ført Hvaler Kulturvernforening, DS Hvaler og Speidergruppa på Hvaler helt opp i ryggen på Moss fotballklubb i konkurransen om å få et prosjekt realisert på NIPAS’ regning.

FORTSETT TRYKKET TIL DOMMEREN BLÅSER AV KAMPEN!

I skrivende øyeblikk mandag kveld har Moss fotballklubb, vår argeste konkurrent ledelsen med 1005 stemmer . I samarbeid med DS Hvaler og Hvalerspeiderne har vi 996, stemmer. Vi har med andre ord redusert et forsprang på 300 stemmer til 10 i løpet av drøyt et døgn. Det lover godt for fortsettelsen, men vi bruker her nettopp et uttrykk fra fotball og håndball; hold trykket oppe, delta med engasjement helt til «dommeren» blåser av «kampen» søndag 29, november

Skjelsbusundet med Nordgårdsbrygga – Foto: Frode Vågdal

Så derfor gode venner og støttespillere, og da spesielt de av dere som ennå ikke har stemt, gjør dette så snart som mulig slik at vi kan få bygget sjøboden på Nordgårdsbrygga med faglig og økonomisk støtte fra NIPAS.

http

14 dager å gjøre det på – hjelp oss i sluttspurten!

Det vi snakker om her er konkurransen som eiendomsselskapet NIPAS AS har satt i gang der de ansatte i selskapet «finansierer og tilrettelegger» et prosjekt til en eller flere frivillige foreninger. Hvaler Kulturvernforening spilte tidlig inn «Ny sjøbod» sammen med Stiftelsen DS Hvaler . Nå viste det seg at det samme gjorde Sjøspeiderne på Hvaler som har base ved Nordgårdsbrygga ved Brottet.

Undertegnede tok etter hvert kontakt med NIPAS, som deretter samordnet speidernes og kulturvernforeningens stemmetall og med det «vasket» stemmetallene slik at det kun er avgitt en stemme pr IP-adresse. Samlet står vi pr i dag (15.11.) med stemmetallet 677. Dette rekker her og nå til en 4. plass, men det er kun 64 stemmer opp til en foreløpig 2. plass og stor mulighet for å få realisert prosjektet som kommer både speiderne, DS Hvaler og Hvaler kulturvernforening til gode. Skal vi opp på førsteplass betyr det nye 311 stemmer, ingen umulighet det heller.

Derfor er vår sterke oppfordring – gi din stemme om du ikke allerede har gjort det. Som organisasjoner har vi alle tre et stort nettverk og ditto medlemmer. Hvaler kulturvernforening har 250 medlemmer, 1900 følgere på facebook og flere hundre besøker hjemmesiden hver dag. Her er det rimelig sikkert at mange ennå ikke har stemt. Bruk stemmeretten også her!

Linjen du skal stemme på heter: Hvaler Kulturvernforening/Hvaler Sjøspeidergruppe – Ny sjøbod https://nipas.no/nipas-dagen/

http://www.hvalerkulturvernforening.no/stem…/

Da krysser vi fingrene for et godt valg og takker for at du stilte opp for Hvaler Kulturvernforening, DS Hvaler og Sjøspeidergruppa på Hvaler

Paul Henriksen

Dugnad i en corona-tid og involvering av barn og unge i arbeidet med kystens kulturarv.

Norge, som verden for øvrig, er inne i en svært spesiell og til dels krevende tid. For de mange av oss som pr alder er i risikosonen for smitte og problemer, er det selvsagt et spørsmål om hva vi kan delta i, og hva bør vi holde oss unna? Hver og en må selvsagt selv avgjøre om det er forsvarlig å delta. Spørsmålet er i vår sammenheng: er det forsvarlig å jobbe dugnad, slik vi er vane med og trives med?

Den største gruppa på seks mann finner vi på båthuset der åsene på sjøsiden i dag kom på plass med innleid lift

Undertegnede var derfor litt spent da jeg møtte resten av gjengen til den vanlige mandagsdugnaden. Hvordan ville de siste dagers meldinger om økende smitte og sterkere krav til å begrense sosial omgang slå ut på deltagelsen? Raskt kunne jeg slå fast; det var kun to av den faste gruppa som ikke møtte, dette av helt andre grunner enn corno. Betyr det at det er en uansvarlig gjeng som jobber dugnad i Brottet? Svaret er nei, det er rammene og organiseringen av dugnaden som gjør dette trivselsprosjektet mulig. Kort fortalt går dette på følgende :

  • Arbeidet er fordelt på fem ulike plasser som gir rom for nødvendig avstand
  • Det aller meste av arbeidet foregår ute
  • Når vi spiser i Amfigrotta så plasseres bord og stoler på en måte som sikrer nødvendig avstand
  • trivsel og begrenset sosial omgang er en folkehelsefaktor vi bevisst pleier som vern mot den ofte negative informasjonsstrømmen.
Skinner gjør også kiosken der Kåre Næss nå legger ny linoleum og snart skal i gang med å male. På dette laget er også Trond Engblad og Asbjørn Svendsby

Involvering av barn og unge

Barn og unge er på ingen måte fraværende i de mange aktivitetene som pågår i og rundt Brottet Kystkultursenter. Stikkord her er barne- og ungdomsteateret «Brottungær», sjøspeidernes aktivitet i havna med tre seiljoller, Den kulturelle skolesekken som kystmuseet har ansvar for, og kystlekeplassen der spesielt de små barna stortrives.

Nå satser vi også sterkt på å trekke skolen og speiderne aktivt med i vårt store prosjekt «Hvalerskøyta. I dag hadde vi invitert ungdomsskolene både på Hvaler og Kråkerøy sammen med sjøspeiderne på Hvaler til et orienterings- og planleggingsmøte nettopp for å legge et løp for en slik involvering.

På planleggingsmøtet i dag deltok Benedikte Løkhaug (Kråkerøy u-skole), Christian Pahle (Hvaler speidergruppe), Rolf Stigen (Hvaler ungdomsskole), Carsten Henriksen (Hvaler Kulturvernforening, Andreas Pagander (Maritime Center) og Paul Henriksen fra kulturvernforeningen
Kulturvernforeningens Hvalerskøyte «Skarven» fra slutten av 1800-tallet , skal inn i det nye båthuset for restaurering så snart taket er på plass.

Kort fortalt så er konklusjonen fra møtet følgende:

  • Allerede i januar så vil en gruppe på rundt 10 elever og lærer Benedikte Løkhaug fra Kråkerøy ungdomsskole delta i deler av arbeidet i det nye båthuset. Dette som del av valgfaget «Levende kulturarv».
  • Hvaler ungdomsskole har som målsetting å etablere tilsvarende valgfag og styre dette inn mot deltagelse i prosjektet fra skoleåret 2021/22
  • Når den nybygde Hvalerskøyta, «Arnt Otto» og skøyta «Skarven» kommer på vannet, inviteres skolene og speiderne til å bruke skøytene i sin undervisning.

Paul Henriksen

Novemberdugnad i bakkant av stormen

Mandag er vanligvis dugnadsdag i Brottet, men gårsdagen med storm i kastene og delvis regn, ga god grunn for en utsettelse til i dag da værgudene var langt mer medgjørlige. Ikke minst for å komme videre med taket på båthuset er vi avhengig av at det er gode og trygge forhold å jobbe under. Det skal være trivelig å jobbe dugnad!

I dag ga været muligheten for å gjøre den østlige delen av taket ferdig, i alle fall når det gjelder undertaket. Målsettingen er å ha taket «ferdig » med takpapp før jul. Taksten kommer så på først til våren.

Også inne i selve arenaen pågår det arbeid. Her er det Jan Appelgren og Tom Buskoven som er i gang med å legge legge til rette stenheller og trapp

Bli med og stem oss fram til i konkurransen eiendomsselskapet NIPAS har invitert til. Stemme gjør du via link under!!

HVALER KULTURVERNFORENING I SAMARBEID MED STIFTELSEN DS HVALER DELTAR I EIENDOMSSELSKAPET NIPAS’ KONKURRANSE.MULIG DU ALLEREDE HAR STØTTET OSS? HVIS IKK GI DIN STEMME VIA LENKEN UNDER. KLIKK DERETTER PÅ LINJEN «HVALER KULTURVERNFORENING» OG HJELP OSS Å VINNE EN SJOBOD TIL NORDGÅRDSBRYGGA TIL BRUK FOR DS HVALER NÅR BÅTEN KOMMER I DRIFT I 2021 https://nipas.no/nipas-dagen/http://www.hvalerkulturvernforening.no/stem…/

Paul Henriksen