Fantastisk høstdag var rammen om mandagsdugnaden i Brottet

Høstens fargespill var ramma om dagens dugnad i Brottet. Legg også merke til sauenes snorrette beitehøyde

På vei mot en liten museumsavdeling

Flottere høstvær er det ikke å forvente i midten av oktober enn det vi opplevde i dag. Det ga et ekstra løft i det mangesidige arbeidet som bl.a. besto i en skikkelig opprydding i gammelt jernskrap for tiden med stenindustri i Brottet. Rundt to tonn med til dels svært tunge deler ble kjørt til Sandbakken. Hvorfor gjør vi så dette? Målsettingen er at vi skal virkeliggjøre et mangeårig ønske om å skape et lite “museum” i det gamle maskinhuset. For selv om vi i dag kastet mye, besto jobben like mye i å skille ut det som skal ligge igjen etter sliterne i Brottet. Det som bl.a. skal tas vare på, er de gamle maskinene som drev kompressorene ute i anlegget. Om vi vil få noen av disse i “drift”, er mer tvilsomt, men finner vi den rette til å ta en slik jobb, skal vi aldri si aldri.

Før og etter to turer til Sandbakken. Nå skal det også snart legges inn strøm i dette “museumslokalet” finansiert av UNI-stiftelsen som har bevilget kr 32.000,- til dette el-arbeidet. Sammen med undertegnede var det Kennet Baarstad, Ragnar Holte, Eivind Børresen og Ole-Christian Bärnholdt som tok for seg av “herlighetene”

Takarbeid vil være et gjengangertema fortsatt i flere måneder

2. akt i arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”

Etter en pause på fjorten dager er det igjen full fart i arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”. I tillegg til selve den praktiske utførelsen, består dette arbeidet i dypdykk i det som måtte være av gamle kilder samt studier bl.a. av Hvalerskøyter som er tatt vare på av kystmuseet. Fremfor alt er dette et svært viktig dokumentasjonsarbeid med tanke på å ta vare på kunnskapen om tidligere tiders båtbyggertradisjoner og teknikker. På bildet Andreas Pagander, Gunnar Eldjarn og Thor-Ivar Olsen

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler inviterer til julemarked 4. desember

Endelig kan vi igjen invitere til julemarked. Foto: Ida Christin Foss for Fredriksstad Blad

Siden 2009 har Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, arrangert julemarked på vakre Nordgården. Som det meste av kulturliv og feiringer for øvrig, måtte vi avlyse julemarkedet i 2020. Med åpningen av Norge og fallende smittetall, har vi igjen gleden av å ønske selgere, frivillige foreninger, korps og ikke minst publikum velkommen til julemarked lørdag 4. desember.

Vi kommer nærmere tilbake med praktisk informasjon bl.a. om parkering, men oppfordrer allerede nå dere som ønsker å delta med produkter og informasjon å melde dere på til Anne-Lise Eriksen på mail: anne-lise.eriksen@outlook.com eller på mobil: 900 22 581. I tillegg til Anne-Lise, består komitéen for arrangementet av Gunn Hedberg og Anne-Lill Adamsen Reff.

Da krysser vi fingrene for at vi i fellesskap igjen får til et arrangement som gleder, skaper entusiasme og god julestemning.

Paul Henriksen

Oppholdet i regnværet ga en god dugnadsdag

På tross av tung nedbør i flere dager var det forbausende tørt i området Brottet Kystkultursenter i dag, og med det ble det en mangesidig dugnad. Det forhindret imidlertid ikke at været også påvirket dugnaden da en av de populære ekene knyttet til kystledhyttene ble satt på land for sesongen etter å ha ligget under vann siden fredag.

Tømt for vann og med takk for sesongen ble en av våre to eker satt på land i dag. Ragnar Holte håndterer “Lille Gule” med hjelp av Steinar Pettersen, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen

Prosjektet vi har kalt “Stenhoggerminner” har også god fremdrift nå både i form av taktekking og gjennom utskifting av veggbord. Her er det godt å bygge på erfaringene fra restaureringen av Brekke skole og rådene vi fikk fra fylkeskonservatoren: “Ikke bruk impregnerte materialer, skift bare det som er helt nødvendig, ta ut det som evt. er råttent og fell inn med lignende bord….” Ragnar Holte og Eivind Børresen er de som først og fremst er bærere av denne kunnskapen etter fire års arbeid på Brekke. Maskinhuset skal for øvrig etter hvert ryddes og legges til rette som en liten museumsavdeling over teamet Stenindustrien på Hvaler

Denne uken er det redusert aktivitet knyttet til losskøyta “Arnt Otto”, men ikke uten innslag likevel. Dette innebar at det ble donert en tykkelseshøvel (dimensjonshøvel) fra Maritime Center til Båtbyggeriet. I tillegg ble ferdigskjærte bord til skøyta ble tilkjørt også det fra MC. Allerede fra mandag av, er det igjen full aktivitet med tre mann på jobb på skøyta – Gunnar Eldjarn, Thor-Ivar Olsen og Andreas Pagander.

Godt er det også å registrere at det nå har kommet fremdrift i arbeidet med en trapp fra det nye boligfeltet på Dypedal. Denne trappa vil gjøre det mulig å få en fin turvei over ørretbekken, gjennom siv området til Brottet Kystkultursenter. Dette er kun en kort distanse, men like fullt en trygg og hyggelig vei å gå både for barn og turfolket. Det er utbyggerne av tre boenheter som står for dette arbeidet, i tillegg til at undertegnede har tilrettelagt stien over jordene og bekken fram til Brottet.

Det er firmaet “Ole & Ole AS” som står for byggingen av trappa som del av kyststitraséen

Paul Henriksen

¨