13.09.2021 en merkedag – Arbeidet på losskøyta Arnt Otto i gang for alvor

Selv om vi i lengre tid har jobbet med “prosjekt Hvalerskøyta”, markerer dagen 13.09. at vi nå for alvor er i gang med prosjektets hoveddel, å bygge en replika av en losskøyte anno 1860 med navn “Arnt Otto”. I dag møttes nemlig gruppa med fagpersoner til første arbeidsøkt, en arbeidsgruppe bestående av båtbygger Gunnar Eldjarn ved Norges Arktiske Universitet (UiT) i Tromsø, båtbygger Andreas Pagander (Maritime Center i Fredrikstad), Morten Skadsem( tidligere leder av Kystmuseet Hvaler), Thor -Ivar Olsen (Hkvf) og Knut Sørensen (Maritime Center/Borg Havn). Det er imidlertid Gunnar Eldjarn, Andreas Pagander og Thor-Ivar Olsen ( i knestående) som først og fremst vil stå for det praktiske arbeidet i månedene som kommer.

Hvalerskøyta “Skarven” pakkes foreløpig ned. På bildet Ragnar Holte, Kent B. Johannessen, Kennet Baarstad og Knut Sørensen

I tillegg til å bygge losskøyta “Arnt Otto består “prosjekt Hvalerskøyta” av ytterligere to delprosjekter; bygging av et 120 kvm stort båtbyggeri (ferdigstilt) og restaurering av Hvalerskøyta “Skarven”. Som tidligere fortalt er arbeidet med å restaurere denne skøyta fra 1906 godt i gang, men vil først bli ferdigstilt til våren. I dag ble det bygget “hus” over skøyta i påvente av neste akt.

Dagens dugnad ga imidlertid også rom for annet arbeid, bl.a. å fjerne busker, trær og kratt fra fjellsiden og det vi kaller “Museumsbrottet”. Dette er områder som skal ligge slik stenhoggerne forlot det på 70-tallet, mao et viktig og synlig vitnesbyrd om stedets historiske arv. Gjengroing er imidlertid et stort problem, men i dag gikk vi til og fikk i alle fall tatt bort en betydelig mengde vekster.

Det pågår også et omfattende restaurerings og oppgraderingsarbeid i området i og rundt Brottet. Tre lystårn skal heves og utstyres med motoriserte dører, mens smia og maskinhuset foreløpig skal få nye tak. Arbeidet med lystårnet er det Asbjørn Svendsby, Kåre Næss og Trond Oskar Valen Engblad som står for, mens Steinar Pettersen, Tom Buskoven og Jan Appelgren dag fikk på plass takpapp, sløyfer og lekter på deler av taket over den gamle smia.

Paul Henriksen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *