Å ro en eke, en viktig del av kulturarven i kystsamfunnet Hvaler

Fra Ingerholmen til “fastlandet” på Spjærøy i 1932. Kua skal til oksen. To eker festes til hverandre for å sikre kua og medfølgende folk en trygg overfart. Eka var et viktig kommunikasjonsmiddel  både for  frakt av dyr, for fiske, for frakt av barn til skolen og for sosial kontakt over sundet.

Å formidle kulturarven, er en av kulturvernforeningens viktigste mål. Formidlingsarbeidet finner derfor også sted på ulikt vis; gjennom oppsettinger av historiske spill i Brottet, foredrag, informasjon via kyststisystemet, gjennom samarbeid med andre lag og foreninger og md informasjon via nettet – for å nevne noe.

I arbeidet med å formidle kunnskap om kystsamfunnets historiske arv,  ble det tidlig klart at våre tre kystledhytter var en viktig arena. I den forbindelse sikret vi oss  derfor to gamle eker som ble satt i stand av Thor-Ivar Olsen, tidligere båtbygger. Dette skulle vise seg å bli en gladhistorie all den stund de mange gjestene på våre tre kystledhytter ror og ror. Det går ikke en uke uten at foreldre eller besteforeldre har med barn og barnebarn på rotur der barna tar sine første ro tak.

I sommersesongen kan vi “daglig” se foreldre og besteforeldre ro med våre eker i Skjelsbusundet

Kr 20.000,- til istandsetting av våre tre eker

Thor-Ivar Olsen skal ha mye av æren for at vi har kunnet opprettholde et tilbud om to tradisjonsbåter til kystledfolket

Tidligere i år sa kulturvernforeningen ja til Oslofjordens Friluftsråd om å overta en Holmsbu-pram (eke) for å knytte denne til kystledhyttene.  Denne eka var delvis satt i stand , men har også en rekke svake punkter som må utbedres. For å kunne gjøre noe med dette, og samtidig  sikre fremtiden for de to ekene som allerede er i drift, søkte vi “den nasjonale kystledgruppa” om midler (forvaltes gjennom Forbundet Kysten). I går kom gladmeldingen om at søknaden  var innvilget og at vi med det er sikret et godt økonomisk grunnlag for nettopp det vi ønsker ; la barn og voksene ro, slik kystsamfunnet en gang var helt avhengig av. Med kr 20.000,- på plass, har vi sikret mange flotte ro-turer for barn og voksene i Skjelsbusundet.

Paul Henriksen

 

Paul Henriksen

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *