Prosjekt festningsholmen – vi er i gang!

Som vi har fortalt tidligere så bevilget Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne, ved budsjettbehandlingen for 2017 , kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. I denne saken er spesielt ett forhold vektlagt, nemlig å ta ansvar for Akerøy fort. Det betyr at kulturvernforeningen i første omgang skal utarbeide en forvaltningsplan, herunder en skjøtselsplan for festningsholmen. På vegne av foreningen er Arnt Otto Arntsen allerede i gang med dette skrivearbeidet.

I dag var det imidlertid en slags start på prosjektet da “referansegruppa” bestående av  botaniker Jan Ingar Båtvik , nasjonalparkforvalter Monika Olsen, Laila Rød og Thomas Holmen Olsen fra Hvaler kommune samt Arnt Otto Arntsen og undertegnede fra kulturvernforeningen besøkte festningsholmen for befaring. Selv om mai-været var av den svært sure typen, var dette både en svært interessant og nyttig runde med fagfolk og spørsmålene ble etter hvert mange: Hvilke rødlistearter er det vi må ta hensyn til her ute, hvordan skal skjøtselen utøves, hva med nytt toalettanlegg, hvordan skal vi for rehabilitert kanonene og lavettene (det kanonene står på), hvordan kan festningen ryddes og gjøres attraktiv for besøkende og historieinteresserte og hva med informasjon til publikum om stedets unike flora og festningens historiske betydning i 1600-tallets forsvar.

Målsettingen er å ha en forvaltningsplan klar tidlig til høsten. Vi er i gang, godt i gang sammen med dyktige fagfolk på flere områder både knyttet til kultur- og naturhistorien.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *