Brekke skole i dag – på terskelen til historien og avishistorien

 

Jeg har flere ganger tidligere sammenlignet restaureringsarbeid i et gammelt bygg som Brekke skole med arkeologien, i alle fall så langt som vi på begge “arenaer” fjerner “lag for lag” for å avdekke historien. På gamle Brekke skole dreier dette seg bl.a. om å  fjerne lag med tapet, murpuss, panel og gulvbord. Gjennom dette arbeidet er det avdekket både gjenstander, gamle bygningsformer, inskripsjoner i treverket og i dag nærmere 120 år gamle aviser, Norsk Kundgjørelsestidende (forløperen til Norsk lysningsblad) og Landsbladet fra 1898. Flere eksemplarer av disse avisene dukket frem da vi fjernet råtne gulvbord og en terskel på kjøkkenet. Legg merke til annonsen med overskriften “Flagget befriet” – om muligheten for å få fjernet unionsmerket i flagget!

Når det gjelder Landsbladets historie er det ikke mye å finne på nettet, men følgende forteller i alle fall noe (Wikipedia)

Fædrelandet, konservativt-religiøst blad, grunnlagt 1868 i Oslo, utkom ukentlig, senere to og tre ganger i uken. Redaktør fra 1876 var Vilhelm Aubert. Bladet begynte 1882 en sterk agitasjon for dannelsen av konservative foreninger.

I 1893 ble bladet slått sammen med avisen Almuevennen til dagsavisen Landsbladet, som utkom til 1911 med Aubert som redaktør.

Dagens dugnad besto som nevnt i å fjerne råteskader på kjøkkenet under den gamle utslagsvasken. På bildene under er Eivind Børresen og Knut Hjortland godt i gang.

Kjøkkenet var også Jan Berntzens arbeidsplass i dag der arbeidet bl.a. besto i å pusse jernramma som bærer murhetta over grua. Om kort tid rykker tidligere murer Asger Bentzen inn for å sette grua og bakerovnen i stand, det som fylkeskonservatoren kalte “husets sjel”.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *