Brekke skole i spennende samhandling med Friluftshuset på Storesand?

Kan den gamle skolen på Brekke og det nye Friluftshuset på Storesand utvikle samarbeid som løfter turisme og friluftsliv på Hvaler? Avstanden mellom disse spennende bygningene er kun drøye 2 km.

I arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole (1849), har fremtidig bruk  av huset vært et stadig tilbakevendende tema. Nå nærmer vi oss en konklusjon som, om styret gir sin tilslutning, vil ende opp med at bygget i deler av året vil fungere som “kystledhytte”. Utenfor denne sesongen vil huset kunne disponeres for kulturell og sosial virksomhet.  Huset skal m.a.o. ikke “privatiseres”, men i et bredt perspektiv brukes av allmennheten. Målsettingen er å sluttføre arbeidet på den gamle skolen i løpet av 2020.

På Storesand, kun drøye 2 km unna gamle Brekke skole, arbeider Oslofjordens friluftsråd med å erstatte de gamle bygningene med et splitter nytt Friluftshus som etter planen skal stå ferdig i 2019. Her skal badende og campere få et  lang bedre toalett, dusj- og kiosktilbud, samtidig som den store bredden av lag og foreninger som jobber med friluftsaktiviteter kan tilbys lokaler for informasjon og kurs.

Og det er nettopp her at “kystledhytta” på Brekke og Friluftshuset på Storesand kan utvikle samarbeid både med tanke på overnatting og når det gjelder supplerende lokaliteter for kurs og sosialt samvær. Dette er tanker og ideer som kulturvernforeningen vil spille inn både overfor Hvaler kommune og Oslofjordens friluftsråd.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *