Brottet i sentrum på dagens dugnad

Thor-Ivar Olsen, tidligere båtbygger og reparatør, har laget en flott og trygg “styrekabin” ombord i Takaka, en båt som vil bli en sentral del av kystlekeplassen ved Brottet

Selv om vi også på dagens dugnad jobbet videre med å utvikle kystlekeplassen og “skuta” spesielt, så var ni av ti dugnadsarbeidere på ulikt vis engasjert med arbeid på Brottet. Vi jobber videre med å legge panel på ytterveggene og ser nå slutten på dette arbeidet for så å gå løs på taket som pr i dag er dekket med stenskåler.  Vi skal nå i dialog med Hvaler kommune om evt. å endre “fasaden”, les taket, fra et stendekke til tredekke med innslag av stenblokker. Her må vi m.a.o. ta ett skritt tilbake, for så å komme inn på det vi nå mener er et riktig arkitektonisk spor.

.

Asbjørn Svendsby, Ole-Christan Bernholth og Jan Arntzen i samtale om utforming av”muren” i den såkalte Arntzen-svingen. På taket bak Erling Olsen, Leif Hansen og Kennet Baarstad. På bildet til høyre Steinar Pettersen og Tom Buskoven som legger panel på vestveggen

Dagens dugnad hadde også fokus på fremtidig utforming og tilrettelegging. Det har seg nemlig slik at fylkeskommunen stiller midler til rådighet for lokale kulturhus og sceneanlegg, og Brottet er i høyeste grad kvalifisert for slike midler der søknadsfristen er 1. oktober. Det er her vi håper å få tilskudd til endring av taket , til ytterligere stensetting av Arntzen-svingen samt bygge forstøtningsmurer og nytt teknisk tårn. Mye av dette vil vi kunne gjøre på dugnad, men maskinkraft kommer vi ikke utenom. Dagens prat med entreprenør Morten Nordheim, her sammen med Thor-Ivar og Jan, ga oss viktige avklaringer på flere forhold.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *