Den immaterielle kulturarven i fokus i 2018 – også på Hvaler?

I nyhetsbrev fra Norsk kulturvernforbund, som årlig setter fokus på kulturminnevernet i norske kommuner gjennom “kulturminnedagene i september”, blir det nå kunngjort at EU har besluttet å sette vår felles kulturarv i fokus i 2018. Dette vedtaket vil nå nedfelles i et nasjonalt program der også norske kommuner og organisasjoner, som Hvaler kulturvernforening,  kan delta.

På Hvaler blir de materielle kulturminnene godt ivaretatt gjennom kulturminneplanen som snart legges frem til politisk behandling.

Det som nå leges frem som grunnlag for  Kulturarvåret 2018, innebærer  at temaet  immateriell kulturarv settes i fokus, noe som tilsier at språklige tradisjoner, klesdrakter, tradisjonelt håndverk, mattradisjoner, myter, sagn og eventyr nå skal løftes fram. Dette er den delen av kulturarven som hver og en av oss i større eller mindre grad er påvirket av, og opptatt av, men som for eksempel kommunale kulturminneplaner i mindre grad fanger opp.

Håndverkstradisjoner og klesdrakter med elementer fra områdets natur, kultur og karakter, her Hvalerdrakta, er eksempler på den immaterielle kulturarven.

Les mer om den immaterielle kulturarven her: http://www.kulturradet.no/immateriell-kulturarv

Styret i Hvaler kulturvernforening  har allerede besluttet å følge opp årets deltagelse i Kulturminnedagene, med et ny deltagelse neste år, forhåpentligvis også da i samarbeid med Hvaler kommune. Det kulturvernforeningen  også har besluttet, er  å fortsette arbeidet med  historiske kart for de øyene der det har vært fast bosetting.  I så måte passer de beslutninger foreningen har gjort som hånd i hanske med Kulturarvårets føringer.

Pr i dag er det laget kart med historiske navn for følgende øyer på Hvaler: Vesterøy, Spjærøy (bildet over), Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy. I disse dager jobbes det med å samle lokale historiske navn på Herføl og Nordre Sandøy for tilsvarende kart. Det skulle igjen tilsi at også disse kartene vil bli å få kjøpt kommende år.

Men vi ønsker å gå linjen helt ut. Målsettingen er å følge opp med kart over Lauer, Akerøy, Tisler, Singløya og Kjerringholmen. Klarer vi å komme ordentlig i gang med dette arbeidet i 2018, har Hvaler gitt et vesentlig bidrag til Kulturarvåret 2018.

Jeg minner om at pr i dag har Hvaler kulturvernforening kart over Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy til salgs for kr 250,-  pr kart ( kr 150,- i tillegg om dette må sendes). Bestille kan du gjøre enten på mail til: paulh@online.no eller til Paul H:  414 63 771 eller Arnt Otto: 404 07 367.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *