Dette er “menyen” dugnadsgjengen har å se fram til kommende måneder.

Oppstarten på dugnadene i Brottet er forsinket i år noe som selvsagt skyldes en svært kald og snørik vinter. Dette i motsetning til i fjor da januar var snøfattig og mild i lange perioder noe som gjorde det mulig å jobbe med den nye scenen i Brottet (bildet under) som sto ferdig til oppsettingen på forestillingen “Elleve for elleve”.

Vinteren 2023 ga gode forhold for dugnadsgjengen som startet arbeidet med den nye scenen i Brottet allerede i januar

Får vi fortsatt beholde en gradestokk som gir oss temperaturer +- 0 er vi i gang fra midten av februar, og da med en jobbmeny som er ganske så omfattende

La oss ta en titt på noe av det som våren gir av arbeidsoppgaver:

1. Avslutning på prosjektet “Stenhoggerminner”.

Med hjelp fra Morten Nordheim kom “Kran 3” på plass 27. november. De midlertidige stroppene skal nå erstattes med stag i fjellet i tillegg til at kranarmen skal festes.

2. Innvendig maling av kystledhyttene og arbeid på kystlekeplassen

Inntektene fra kystledhyttene er en viktig del av inntektsgrunnlaget for kulturvernforeningen. Uten denne inntekten hadde virksomheten vært på et helt annet nivå. Derfor er det viktig for oss å holde de tre hyttene i Brottet og Brekke skole på et godt nivå. Før sesongen starter opp rundt påske, er det derfor viktig å få malt hyttene innvendig samt å få montert ny mast på Takaka som vi måtte demontere i høst på grunn av råte. Sikkerheten rundt kystlekeplassen har høy prioritet.

3. Oppstart arbeidet med nytt sanitærbygg i området ved brygga.

Like ved båtbyggeriet skal dugnadgjengen i år bygge et nytt sanitærbygg med toaletter og dusjer som skal bedre tilbudet både for gjester på kystledhyttene og for dem som for øvrig besøker Brottet kystkultursenter. Innsats fra fagfolk hører også med. Her betyr det fra Rørleggermester Rune Svennes og Al-elektriske som skal gjøre sin del av jobben . I tillegg til en betydelig egenandel fra kulturvernforeningen, blir bygget finansiert med midler fra Oslofjordens Friluftsråd samtidig som vi har håp om midler fra spillemidler (Norsk Tipping), en søknad formidlet gjennom Hvaler kommune. Vi håper å ha bygget klart for bruk tidlig på høsten i år. Uansett blir dette det mest omfattende dugnadsprosjektet dette året.

4. Innstallering av overvåkningskameraer og oppstart på “Arnt Otto”.

I fjor hadde vi noen svært beklagelige opplevelser med tagging og en rekke andre former for hærverk bl.a. på kystlekeplassen. For å hindre lignende hendelser investerer vi i år i flere overvåkingskameraer i området. En del av dette arbeidet med kabelstrekk skal dugnadsgjengen stå for samtidig som det legges røropplegg for sanitærbygget.

Når vi kommer til andre uka i mars starter også båtbyggerne Andrea Pagander og Gunnar Eldjarn opp igjen, et arbeid som også bringer med seg fra oppgaver for dugnadsgjengen.

I fjor opplevde vi stor interesse for arbeidet med hvalerskøyta “Arnt Otto”, bl.a. var nestoren i norsk presse Harald Stanghelle en av mange som lot seg imponere. Kommende vår er det allerede flere historielag som har meldt sin ankomst

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *