En dugnadsuke til ti-tusener!

At den frivillige innsatsen i regi av kulturvernforeningen er stor og mangesidig er vel kjent. Dette er en “kapital” som i neste tur både har skaffet oss et godt omdømme, og gitt betydelig økonomisk støtte gjennom reduserte priser fra næringsdrivende og direkte pengestøtte. Når jeg igjen velger å fokusere på dette, er det fordi ukens (uke 41) tre første dager gir et svært godt bilde av bredden og omfanget av denne innsatsen. Jeg lar  bildene fortelle historien om dager som har fremvist en arbeidsinnsats som, om dette skulle vært betalt arbeid, ville betydd en kostnad på et sted mellom kr 60.000,- og kr 70.000,- Dette ut fra en timepris på kr 250 (satsen staten bruker i beregningen av frivillig innsats). Dugnadsinnsatsen er knyttet til:

  • Fjerning av busker og kratt i fjellsidene rundt Brottet
  • Arbeidet med forstøtningsmur ved Brottet
  • Rydding og annet hagearbeid på Kystmuseet (Nordgården)
  • Maling av Emilstua på Nordgården
  • Arbeidet med å bygge garasje for traktoren “Gråtass” på kystmuseet
  • Flersidig arbeid på gamle Brekke skole

MANDAG og TIRSDAG

Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen, Leif Hansen og Paul H gjør ferdig taket på garasjen til “Gråtass” traktoren fra 1948

MANDAG og TIRSDAG

Frode Jørgensen jobber fulle dager med å fjerne busker og kratt for å “gjenskape” kulturlandskapet rundt Brottet og Museumshavna

ONSDAG I BROTTET

Steinar Pettersen, Jan Arntzen, Jan Appelgren og Leif Hansen sluttfører arbeidet med forskalings- og armeringsverket som nå skal fylles med betong for å hindre utglidning i Brottet, et komplisert og tidkrevende arbeid.

ONSDAG PÅ KYSTMUSEET

Emilstua, i sin tid flyttet fra Ødegårdskilen til kystmuseet, pusses i disse dager opp av  Carl Erik Madsen, Arnt Otto Arntsen, Harald Hansen og Rolf Hagen, mens Anne-Lise Eriksen bedriver hagearbeid med flotte Nordgården som bakgrunn

ONSDAG PÅ GAMLE BREKKE SKOLE

En glad gjeng på trappa inn til stolpehuset (stabburet på Brekke) flott fuget av Eivind Børresen her sammen med Knut Hjortland, Ragnhild Nordengen, Ragnar Holte, Petter Wistner og Kjell Ole Brobakken. Til høre, en stilstudie av en konsentrert dørmaler, Ragnar Holte

Maling høyt og lavt er det som preger dugnadsdagene på Brekke skole. Her bilder fra 2. etasje der Paul H og Knut Hjortland gir taket et første strøk, mens Ragnhild Nordengen og Kjell Ole Brobakken skraper og maler det som  blir  kjøkken og et hyggelig oppholdsrom (“det blå rommet”) for mangesidige kultur-aktiviteter.

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *