Er du en av dem som har glemt oss?

Det overskriften sikter til, er at vi  tidlig i april sendte ut årets faktura på mail for innbetaling av kontingent  for 2019 (noen også pr post). Mange er det som har betalt, noe vi er svært takknemlig for. Det som imidlertid er noe skuffende å erfare, er at det i år er en større gruppe ( rundt 80 av 280 registrerte medlemmer) som, selv etter purring, står som ubetalt. Hva dette skyldes lurer vi på. På bakgrunn av de mange hyggelige tilbakemeldingene vi får, kan vi vanskelig tro at det er fordi aktiviteten er lav og resultatene dårlig at medlemmer ikke betaler kontingenten. Men hva er årsaken da?

Hvaler Kulturvernforening har mange gode støttespillere både i form av enkeltpersoner, offentlige myndigheter og “private” stiftelser som Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og UNI-stiftelsen.

Midlene vi får fra offentlige myndigheter som Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen og fra stiftelser nevnt over, har det til felles at dette er ØREMERKEDE MIDLER knyttet til bestemte innvesterings og aktivitetstiltak som Brekke skole, Brottet, Arekilen, Akerøya osv. Bevilgningene vi får fra disse gode støttespillerne kan vi IKKE bruke til driften av det som etter hvert har blitt en stor og omfattende virksomhet. Midler som skal dekke kommunale avgifter, strøm, regnskapshonorar,  forsikringer, alarmer….. (Brottet og Brekke skole) samt renter og avdrag på lån (parkeringsplassen der vi har investert kr 500.000,-), må vi skaffe selv. I tillegg må all administrasjon (søknader, rapporteringer, planlegging, gjennomføring av div. møter……) utføres på frivillig grunnlag. Dette er selvsagt et spennende og lærerikt arbeid, men krevende å stå i over år.

Vi har i dag en fin inntekt fra utleie av kystledhyttene (ved Brottet og på Brekke skole), utleie av Brottet/Amfigrotta og fra salg i kiosken under forestillingene i Brottet. Selv om vi har en slik mulighet for å skaffe egne inntekter, så er vi helt avhengig av at det fortsatt selges lodd, holdes loppemarkeder, at det gis grasrotandeler, private gaver og ikke minst at vi har en solid gruppe medlemmer som støtter oss. Håpet er derfor at når vi nå sender ut 2. gangs purring på medlemskontingenten, så er du fortsatt med oss.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                  Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *