Et historisk hus trenger også en historisk hage

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening eier av den gamle skolen på Brekke, mens Hvaler kommune er grunneier i området. Kun 2,5 meter fra grunnmuren er det som følger med av grunn rundt huset m.a.o. et alt for lite rom for utvikling av et hageanlegg.

I forbindelse med at den gamle lærerboligen fra 1922 (det hvite huset under) nå skal selges, og tomt fradeles, er Hvaler kulturvernforening i samtaler med Hvaler kommune om et større areal rundt skolebygget som både kan gi rom for aktiviteter og muligheter for en historisk hage. Det  er ikke minst vår allsidige dugadsarbeider Frode Lund (også “grøntmann” i kommunen), som har ivret for et slik kulturhistorisk arbeid.

Selv om tomteavgrensningen ennå ikke er avgjort, har vi allerede “tatt oss til rette” gjennom å rydde og brenne i det som kan utvikles som en “historisk hage” på sørsiden av skolen. I dette området var det etter all sannsynlighet både  nyttevekster og vekster til ren pryd da dette var en sentral del av kirkens  og senere kommunens eiendom på Brekke. En egen urtehage står høyt på lista over det som er ønsket inn her. Kanskje dette arbeidet også kan utvikles i samarbeid med Hvaler hagelag, en organisasjon med mye kompetanse også på historiske busker, trær og planter?

På det eldste bildet vi har av skolen, antatt fra rundt 1890,  ser vi et tre som fortsatt står der den dag i dag og som vitner om sameksistensen mellom vekster, bygg og folk på Brekke. Eka som har vokst seg ganske mye større, vernes nå som en viktig del av kultur- og naturmiljøet på den historiske gården

Opprydding i området og skjøtsel av tuntreet og hage går hånd i hånd

Restaureringsarbeidet på gamle Brekke skole er et kulturhistorisk arbeid av stor verdi. Som det fremgår av ovenstående er det viktig at dette arbeidet bokstavelig forstand også settes inn i en større sammenheng i form av istandsetting av hagen og området rundt. Vi håper og tror at både Hvaler kommune og de mange støttespillere også følger oss i dette kapitlet om gjenskaping av miljøet på Brekke.

NB! VEDÅ KLIKKE PÅ BILDENE KAN DU FORSTØRRE DISSE. Det kan ta noen sekunder før de lastes opp

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *