Får i kål til tusen – dugnadsfolket satte seg vel fortjent til bords i kveld.

Dugnadsgruppene på gamle Brekke skole og i Brottet har fått mye og hyggelig oppmerksomhet for sin årelange innsats for å ta vare på det historiske skolebygget, og for utviklingen av Brottet og Museumshavna.  Vi som sitter i styret for Hvaler kulturvernforening er bevisste på at uten denne dugnadsinnsatsen hadde det ikke vært mulig verken å restaurere det gamle skolebygget ei heller bygge Brottet og området rundt. Hva er da mer naturlig enn å vise sin respekt og stolthet over dette arbeidet gjennom å innby til fest med mat skapt, ja nettopp på dugnad.

Rundt 30 personer i dugnadsgruppene i Brottet og på Brekke skole var i kveld samlet til sin tradisjonelle fest med hjemmelaget får i kål på menyen. Festen ble selvsagt holdt på “hjemmebanen” – Amfigrotta.
Derfor og vel fortjent har vi i kveld hatt vår tradisjonelle middag for dugnadskorpset som totalt teller rundt 40 personer og der nærmere 30 hadde mulighet for å være tilstede i kveld. Totalt har disse dugnadsarbeiderne stått for rundt regnet 6000 dugnadstimer i 2017. Med en timesats på kr 250,-, som er den satsen det offentlige bruker for å verdisette frivillig arbeid, snakker vi om en verdi på arbeidet på rundt 1,5 mill kroner.

Med de oppgavene som ligger foran oss, kan vi trygt slå fast at vi også i årene som kommer kan se fram til mer får i kål og godt i glassene når vi nærmer oss jul. Allerede for 2018 ser vi at bl.a. følgende står på dagsorden :

  • Ferdigstille taket på Amfigrotta
  • Videre arbeid med istandsetting av Gamle Brekke skole
  • Ferdigstille Kystlekeplassen
  • Fornye lavettene på Festningsholmen på Akerøy samt følge opp annet kulturhistorisk arbeid i samarbeid med Hvaler kommune
  • Drive informasjonsarbeid om Hvaler kultur og historie

Vi har m.a.o. mye på programmet og tar gjerne imot nye dugnadsarbeidere. I kveld var det imidlertid tid for god mat, godt drikke og den gode praten med gamle kjent og nye “fjes” som har kommet til siden i fjor.

Ønsker du, eller kjenner du noen som gjerne kunne tenkt seg å være med på dette flotte, interessante og humørfylte arbeidet enten på Brekke eller i Brottet? Ta kontakt med oss. Her er det arbeid og plass for alle.

Og sist til dem som hevder at den “gamle” og gode dugnadsholdningen er død, så vil jeg bare si: Det gjelder IKKE i Hvaler kulturvernforening.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                          Stolt leder av Hvaler kulturvernforening

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *