Flott politisk initiativ for videreføring av samarbeidsavtalen med kulturvernforeningen.

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett for 2017 la varaordfører Kim-Erik Ballovarre, på vegne av Hvaler H og Hvaler Frp, fram et forslag som ble fulgt opp med en avtale mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. Avtalen, som innebar avsetning av kr 500.00o,- ga som resultat nye kanonlavetter på Festningsholmen, en forvaltningsplan og tre nye informasjonstavler på samme holme, gjennomføring av kulturminnedagene, sikring av taket på stolpehuset ( Brekke) og oppstart av et flersidig prosjekt i Arekilen. Det som imidlertid også var en effekt av dette omfattende arbeidet, var et mangesidig og voksende dugnadsarbeid. Dette har politikerne på Hvaler merket seg som et viktig “tiltak” for å fremme god folkehelse. Det vi nemlig helt klart har sett er framveksten av flere dugnadsmiljøer og et løft i det kulturhistoriske arbeidet. 

Politikerne har merket seg det omfattende dugnadsarbeidet og ønsker nå å videreføre samarbeidet med kulturvernforeningen

 

Folkehelse er et sentralt stikkord når politikerne nå ønsker å bygge videre på samarbeidet i 2017 og 2018.

I forbindelse med formannskapets behandling av budsjettet for 2019 (29.11.)  la Kim -Erik Ballovarre og kollega Bjarte Bjønnes (tidligere Hvaler H nå “Uavhengig”)   fram et nytt og spennende forslag som  ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Forslaget, som har en ramme på kr 550.000,- legger opp til en videreføring av samarbeidet knyttet til allerede igangsatte tiltak og som åpner for å sette i gang nye prosjekter. I bunnen ligger målsettingen om at dette er et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten som skaper aktivitet, nettverksbygging og identitet. Her snakker vi m.a.o. om vinn-vinn der kommunen får igangsatt prosjekter som forsterker kultur- og kulturminnearbeidet og der det skapes engasjement og trivsel. For Hvaler kulturvernforening innebærer et slikt forslag en stor tillitserklæring til foreningens evne til å planlegge, tilrettelegge og med det skape resultater for fellesskapet.

Den endelige avgjørelsen om å bevilge midler for videreføring av samarbeidet får vi først når kommunestyret behandler budsjettet torsdag 13.12., men så lagt ser dette svært lovende ut etter formannskapets behandling og de signaler som også har kommet fra andre partier i kommunestyret. Vi krysser fingrene for det endelige vedtaket. På link under kan du se hvile tiltak som er tenkt inn et samarbeid de neste årene.

Oversikt over mulige tiltak i et videre samarbeid mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforen

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *