Fylkeskonservatoren med flott støtte til arbeidet med sikring av viktige kulturminner i Brottet.

I januar i år besøkte fylkeskonservatoren, ved antikvar Stefan Ädel, den gamle smia og maskinhuset ved Brottet. Ädel, som også var en meget god støttespiller og faglig veileder under arbeidet med Brekke skole, kom i dag med en flott skriftlig anerkjennelse til kulturvernforeningens arbeid.

Det er i forbindelse med kulturvernforeningens planlagte arbeid med å restaurere den gamle smia og maskinhuset at fylkeskonservatoren nå kommer med en meget viktig skriftlig dokumentasjon på viktigheten av dette arbeidet, et arbeid som skal sikre viktige bygg og redskaper fra stenhoggerperioden. Dette er Hvalers eneste industrihistoriske periode fra rundt 1875 til den siste stenhoggerne la ned hammer og meisel rundt 1980.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *