Kulturvernforeningen kan bli Hvaler kommunes fagressurs i et omfattende kultur- og næringslivsprosjekt.

Sist torsdag behandlet kommunestyret i Hvaler en sak som kan få betydelige positive konsekvenser for Hvaler kulturvernforening både økonomisk, faglig og i form av at det utvikles nye samarbeidsrelasjoner lokalt, regionalt og med partnere i Sverige. Dette igjen som bidrag til å profesjonalisere dagens næringsaktører på Hvaler og ikke minst bidra til å skape nye arbeidsplasser.

Stikkord for Interreg-prosjektet er utvikling av vannveiene og spesifikke besøksmål knyttet til disse. På bildene over er dette illustrert med Håpets katedral, drift av DS Hvaler,  Glomma fra Roald Amundsens Minne, Kråkerøyskjærgården  Hvalers sund og holmer og utvikling av Brottet amfi. Alt som et grunnlag for en ny strategi for næringsutvikling i regionen.

Fra saken, som ble enstemmig vedtatt i Hvaler kommunestyret 13. september, har jeg sakset følgende:

Hvaler kommune er invitert av Fredrikstad kommune ved kulturetaten (prosjektansvarlig på Norsk side) til å delta i Interregprosjektet «Plask» (Plassutvikling Samarbeid Kulturarv) – et samarbeid på Svensk side med Innovatum i Trollhättan. Prosjektet har følgende arbeidsmål :
«Prosjektet skal på et antall komplekse besøksmål med kobling til vann teste nye former for samarbeid og utvikling, med mål om å forbedre forutsetningene for eksisterende besøksnæring, nye entreprenører og ideelle og offentlige aktører. Prosjektet skal øke kapasitet og attraksjonskraft på de enkelte besøksmål samt utvikle kommunikasjon rundt besøksmålene».
Med bakgrunn i ovennevnte arbeidsmål og møte med prosjektansvarlig er prosjektet vurdert som meget interessant sett opp imot kommunens næringsstrategi ift. besøksnæringen og attraksjonskraft, men også kulturminneplan. Dette fordi begrepet «komplekse besøksmål» særlig handler om kulturarvmiljøer,  der kommunens ferske Kommunedelplan for kulturminner nettopp tar opp kulturarven som ressurs for den lokale samfunnsutviklingen, jfr. kap. 6 i planen, «Kulturarv, verdiskaping og kulturbasert næring». Med andre ord er det en sterk kobling mellom prosjektets arbeidsmål og kommunens målsettinger innenfor næring og kulturminner.
Prosjektet har en varighet på 3 år og kommunens andel utgjør kr. 400.000 fordelt med kr. 200.000 i kontanter og kr. 200.000 i arbeidsinnsats/timer. Kommunen ønsker å benyttet Hvaler kulturvernforening som kommunens representant og finansiert fagressurs inn i prosjektet (uthevn. er gjort av undertegnede)

Det at en frivillig organisasjon som Hvaler kulturvernforening trekkes med som fagressurs i dette omfattende arbeidet ser vi på som en stor tillitserklæring, samtidig som det er en enestående anledning til å heve organisasjonens arbeid knyttet til nærings- og kulturutvikling. Hvaler kulturvernforening har tidligere jobbet i nær samhandling med Hvaler kommune for å få på plass kulturminneplanen og er for tiden i gang med andre samarbeidsprosjekter på området kulturminnevern og turisme ( i Brottet, i Arekilen og på Akerøya). Blir denne omfattende søknaden som Fredrikstad og Hvaler nå fremmer sammen med svenske partnere godkjent, løftes samarbeidet til et nytt nivå, forhåpentligvis med det som resultat at Hvaler som destinasjon utvikles med flere arbeidsplasser. Om så blir tilfelle, vet vi imidlertid først 1. november da søknaden skal behandles i en egen styringsgruppe. Her og nå er det bare å krysse fingrene.

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *