Hvalerskøyta det neste store “B-prosjektet”

I 2021 kan Hvaler Kulturvernforening, eller det som tidligere både har hatt navnet Hvaler bygdesamling og Kystmuseet, feire 50 år. På disse snart 50 årene har det vært nedlagt et stort og mangesidig arbeid både for å sikre gjenstander, ivareta bygningsmasse og drive informasjons- og formidlingsarbeid. Med tanke på store løft så kan vi så langt samle disse under bokstaven B:

                BYGDESAMLINGEN                                                                    BROTTET AMFI

              BRYGGA                                                                                           BREKKE SKOLE
BÅT eller nærmere bestemt en Hvalerskøyte som har vært brukt som losbåt, vil være det neste store prosjektet vi går i gang med. I dag var forprosjektgruppa på befaring til Marinemuseet i Horten for å se på tegninger og en aktuell utgave (modell) av en eldre type Hvalerskøyte, og vi likte det vi så i form av en losbåt fra 1845. Da det følger svært lite bakgrunnsinformasjon med denne båten, skal vi nå lete videre med håp om å finne både navn på den aktuelle båten og virkeområde. Før vi skriver 1. mai  kan vi forhåpentligvis med utgangspunkt i to – tre varianter, konkludere med hvilken Hvaler-skøyte vi skal satse på, og forhåpentligvis ha seilingsklar i løpet av en femårs-periode.

Prosjektgruppa for arbeidet med å bygge en fullskala losskøyte (Hvalerskøyte) består av: Thor-Ivar Olsen, Paul H, Arnt Otto Arntsen, Carsten Henriksen (Hvaler Kulturvernforening) og Erlend Arntzen Dahle (Maritimt Center) og Knut Sørensen (tidligere MC, nå Borg Havn). Carsten Henriksen kunne ikke delta på dagens besøk til Marinemuseet.

Arbeidet med å få bygget en replika (fullskala-modell) av en Hvalerskøyte, handler ikke bare om å få båten bygget og seilingsklar, men ikke minst om å løfte den ofte så dramatiske historien om losens, og losguttens liv og virke i storm og stille. For å understreke dette perspektivet, presenterer vi under fire tegninger gjort av samfunns- og kulturforskeren Eilert Sundt. Det Sundts tegninger illustrerer er nettopp Hvaler-losens kunnskaper om seilføring og de dramatiske minuttene da losen, for å komme om bord i det aktuelle fartøyet han skulle lede til land, måtte hive seg i sjøen med en line for så å bli trukket om bord. Vi kan bare fantasere over de utfordringer den unge losgutten hadde da han alene måtte føre losbåten tilbake til en trygg havn.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *