“Hvalerskøyta”, prosjektet som også kan gi grunnlag for utvidet kunnskap og bokutgivelse.

Som beskrevet tidligere så vekker kulturvernforeningens arbeid med å bygge en replika av en losskøyte av typen Hvalerskøyte anno 1880 stor interesse både i fagmiljøet lokalt og nasjonalt. Dette ersvært hyggelig og ikke minst stimulerende da prosjektet tiltrekker seg sterk fagkompetanse både på bygging av selve båten og på arbeidet med seil og rigg.

Med båthuset under tak senere i høst, vil arbeidet med selve skøyta ta til.

Informasjon til publikum, barn og unge og til de som støtter oss, er et prioritert område. Arbeidet hviler ikke minst på bevisstheten om å dokumentere arbeidets mange sider både skriftlig, i form av bilder/video og gjennom digitale løsninger. Dette med tanke på å samle kunnskap om en skøytetype som inspirerte mange, bl.a. Colin Archer, og for å sikre kunnskapen for kommende generasjoner. Selv om vi er tidlig i prosessen, så er det allerede nå luftet tanker om at dette dokumentasjonsarbeidet kan resultere i en bok det være seg i pair som i digital utgave. Målsettingen må uansett være å skape en “bok” som både er viktig for fagmiljøene og som vil være til nytte og glede også for de av oss med en mer generell interesse for kystens liv, kultur og historie.

Seilmaker Marius Borg-Heggedal i Norsk Håndverksinstitutt

Når vi snakker om det å bygge en replika av en gammel Hvalerskøyte så tenker de fleste av oss først og fremst på selve båten. To viktige forhold er imidlertid også viktig her, nemlig rigg og seil. Derfor var det gledelig at det også var to seilmakere med på seminaret nevnt over, Mette Bråthe (Isegran) og Marius Borg-Heggedal fra Norsk Håndverksinstitutt. Sist nevnte skriver i sin blogg under bla. følgende om prosjektet i regi av Hvaler Kulturvernforening: Prosessen her er meget interessant, der båtbygger, smed, rigger og seilmaker jobber tett fra prosjekt start til slutt. Målet er å bruke datidens teknikker og materialer i alle prosesser.

Les mer fra Marius Borg-Heggedals blogg på følgende link: https://handverksinstituttet.no/stipendiater/naavaerende-stipendiater/marius-borg-heggedal-seilmaker

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *