“I fyr og flamme” over flott tildeling til musikkspillet “Fyret”

I 2004 fikk Hvaler kulturvernforening den første pengegaven fra Sparebanksstiftelsen DNB, da byggingen av Brottet amfi ble påbegynt. Senere har vi blitt tildelt betydelige beløp til Amfigrotta, kystlekeplassen og, så sent som i fjor, til arbeidet med Brekke skole. Totalt snakker vi om rundt 1,6 mill. Det sparebankstiftelsen gjennomgående har lagt vekt på er  den store dugnadsinnsatsen som preger arbeidet. I tillegg er arbeidet der barn- og unge involveres tillagt stor vekt.

Neste år kan vi feire 15års-jubileum for  en arena som på disse årene har kunnet ønske rundt 70.000 personer velkommen til musikkspill, hvorav de aller fleste av disse har satt Hvalers kultur og historie på “kartet. Til kommende års familieforestilling “Fyret”, som i likhet med i fjor er en samproduksjon av Hvaler kulturvernforening, Hvaler barne – og ungdomsteater Brottungær og Kulturværste AS, kommer igjen Sparebankstiftelsen DNB oss i møte. I år med hele kr 475.000. Dette gir oss en flying start, og arbeidet med produksjonen kan komme i gang med manus og musikk tidligere enn hva som har vært vanlig.

I dag var mottakerne av støtten invitert til markering og overrekkelse av gavebrev i DNBs lokaler i Fredrikstad. I tillegg til undertegnede, møtte også Hans Petter Thøgersen og Camilla Gillerstedt Mogen fra henholdsvis Kulturværste AS og “Brottungær”.

Det er med stolthet og glede undertegnede, på vegne av et stort fellesskap, kunne takke representanter fr DNB for gaven til produksjonen av musikkspillet “Fyret”.

Blant de som fikk støtte av Sparebankstiftelsen i dag , var også speidergruppa på Hvaler v/ Christian Pahle og Daniel Anstem Høstmark som ble tildelt kr 100.000,- til en sikkerhetsbåt. Denne skal brukes ved opplæring i bruk av de tre 16 fots seile-jollene som speidergruppa eier.

Christian Pahle takker bankens ledelse for den flotte gaven. Også i fjor ble den driftige gruppa tildelt støtte fra DNB

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *