Kulturvernforeningen har “arbeid til alle” i året vi er godt i gang med!

I disse dager legger styret siste hånd på årsmeldingen for 2017 som skal godkjennes av årsmøtet 6. mars i Amfigrotta. Det årsmeldingen klart forteller er at 2017 var et år med et omfattende arbeid på flere områder. Årsmeldingen gir dessuten bud om er at grunnlaget er lagt for et enda høyere gir i 2018. La meg ta noen eksempler som understreker dette:

Videre arbeid med å restaurere Gamle Brekke skole. 

Gamle Brekke skole er tilnærmet ferdig restaurert utvendig. Det som gjenstår er en del tilrettelegging i hagen. Foto: Odd Løkkevik, januar 2017.

De utvendige arbeidene på Gamle Brekke skole er tilnærmet ferdig. Istandsetting av hagen og plassering av flaggstang er det som gjenstår i området rundt skolen. Inne vil arbeidet pågå for fullt, i alle fall i halvannet til to år til. Med tanke på åpning av skolen som kystled, så ser vi for oss dette i siste del av 2019 eller til påske 2020.

Videre arbeid med Brottet amfi, Museumshavna og Kystlekeplassen

Her er det istandsetting av gangveier, tribuner og lystårn i Brottet som står på programmet, i tillegg til at hele Amfigrotta skal beises og settes i stand. På brygga skal sjøbua gjøres ferdig samt at strøm og lys kommer på plass. På kystlekeplassen, mellom kystledhyttene og den nye Nordgårdsbrygga, skal flere installasjoner opp for å sluttføre dette prosjektet. Her handler det om skuta “Takaka, en grillplass, sitteplasser og en fyrlykt som skal inngå i lekeplassen

Samarbeid med Østfoldmuseene (Kystmuseet Hvaler) om bygging av nye båtmagasiner

Tanken om å bygge magasiner for bevaring av verneverdige båter (som ikke på vannet) har lenge vært levende i miljøet på Dypedal. Med Østfoldmuseenes vedtak om å samle alle verneverdige båter som pt ligger på ulike museer i felles magasiner, der publikum også gis tilgang, har disse tankene igjen kommet opp og vil forhåpentligvis bli realisert, ikke i 2018, men forhåpentligvis i 2019. Det som imidlertid skal starte opp i år, er planlegging og prosjektering, herunder utarbeiding av tegninger for slike bygg. Det som kan komme til å bli kulturvernforeningens bidrag her, er at vi utvikler en mer funksjonell serveringsdel som erstatning for den nåværende kiosken, og deltar med dugnadsinnsats.

Samarbeid med produksjonsselskapet Kulturværste AS og barne- og ungdomsteateret Brottungær om oppsetting av stykket “Brottsjø”.

Selv om Hvaler kulturvernforening også i tidligere sesonger har vært “tett på” forestillingene i Brottet, vil vi ved årets oppsetting være enda mer involvert også på den økonomiske og praktiske siden når publikumssuksessen fra 2009 og 2010, musikkspillet Brottsjø, igjen skal på plakaten.

Samarbeidsprosjektet med Hvaler kommune.

Stikkord for dette samarbeidsprosjektet som startet i 2017 er :

  • En  rekke tiltak knyttet til Festningsholmen på Akerøy; Utarbeidelse av forvaltningsplan, herunder skjøtselsplan (Arnt Otto Arntsen), lage 6 nye lavetter for kanonene (Petter Wistner – bildet under). Videre innebærer dette etablering av to informasjonstavler og vurdering av do samt bedre fortøyningsmuligheter på brygga.
  • Arbeid med å restaurere alternativt bygge ny Arkimedesskrue i Arekilen. Opprustning av stisystemer.
  • Flytting og restaurering av stolpebua på Brekke.
  • Følge opp Det europeiske kulturarvåret gjennom et lokalt program : https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/kulturarvaret-2018/kulturarvaret-2018

Arbeidet med et program for det Europeiske kulturarvåret og sikring av stolpebua på Brekke, er to av flere tiltak vi ønsker å realisere i samarbeid med Hvaler kommune.

Når det gjelder den gamle stolpebua på Brekke, som eies av Hvaler kommune, så ønsker vi å flytte denne nærmere skolen for å utnytte bua som del av skolebygget og dermed som et tiltak for å berge bua fra totalt forfall. Stolpebua  har allerede i dag store råteskader i taket og i deler av tømmerveggen fra 1700-tallet.

Selv om vi  håper at også inneværende år skal gi oss muligheter for å komme i gang med arbeidet med å ryddet sti og etablere informasjonstavle nær Stolen på Vesterøy, der Lossen gikk ned i 1717, vil realiseringen av dette neppe kunne finne sted før tidligst i 2019.

Bydedag og julemarked – vi holder tradisjonene høyt!

Selv om vi i 2018 fortsatt kommer til å jobbe med store og til dels “nye” prosjekter, så vil et stort fokus fortsatt være på tilrettelegging for de tradisjonelle og populære arrangementene, Bygdedagen (pinseaften) og Julemarkedet (2. lørdag i desember). Godt over 1000 personer besøkte disse arrangementene i 2017, det bør ikke bli færre i 2018.

Velkommen som deltager i et aktivt kultur- og kulturminne-år der Hvaler kulturvernforening har regien og der vi kan garantere “arbeid til alle”. Det er bare å melde seg til tjeneste.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *