Kulturvernforeningen og Hvaler kommune viderefører samarbeidet i 2018

Det er Petter Wistner som frem til sommeren skal lage nye kanonlavetter på festningsholmen, mens Arnt Otto Arntsen utarbeider en forvaltningsplan.

I budsjettet for inneværende år vedtok flertallet i kommunestyret på Hvaler, Høyre og Fremskrittspartiet, å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hvaler kulturvernforening der hoveddelen av beløpet skulle brukes til å sette i stand kanonlavettene på Akerøy fort, samt utarbeide en forvaltningsplan, herunder en skjøtselsplan for festningsholmen. Dette er et omfattende arbeid, og det ble tidlig klart at det var nødvendig å forlenge prosjektet  inn i 2018. I går  ble det så signert  en utvidet avtale knyttet til det gjenstående beløpet på kr 350.000. Avtalen som ble undertegnet fredag har fokus på følgende oppgaver:

  • Sluttføring av arbeidet med forvaltningsplan; handlingsplan og skjøtselsplan.
  • Ferdigstille arbeidet med å restaurere/fornye kanonlavettene. Inkludert materialer og transport fra/til Festningsholmen.
  • Informasjonstavler. Innkjøp, produksjon og oppsett i samarbeid, med HK og nasjonalparkforvaltningen.
  • Handlingsplan for festningen – utrede fremtidige mulig tiltak, herunder tekniske løsninger i samråd med HK og nasjonalparkforvaltningen
  • Annet kulturhistorisk arbeid knyttet til kulturminneplanens handlingsdel skal avtales spesielt etter godkjenning av planen.
  • Arbeid og tilrettelegging for kulturhistoriske stier som for eksempel Middelalderleden* og stien ut til Stolen på Vesterøy.

*Middelalderleden er navnet på kystsstien som er planlagt fra Skjærhalden, over Gilbergodden og Skårsnes med hustuftene, til  Helleskilen, via gamle Brekke skole, Arekilen med Arkimedesskruen, via Hvaler kirke, gjennom Prestegårdsskogen, Storesand, Sjursholmen og tilbake til Skjærhalden.

Går det slik vi håper, vil vi i løpet av de neste to årene ha et sammenhengende kyststisysten, Middelalderleden, der hustuftene, på Sjursholmen og Gilbergodden/Sårsnes knyttes opp mot gamle Brekke skole, Arekilen med Arkimedesskruen og Hvaler kirke

Dette er et relativt omfattende stisystem som skal planlegges, grunneieravtales og merkes. Målsettingen er å ha dette ferdigstilt innen utløpet av 2019. Det Hvaler kulturvernforening kan få gjort i 2018 er å inngå avtaler med grunneiere der det skal merkes og plasseres ut informasjonstavler. Håpet er å få deler av dette arbeidet finansiert via fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, slik tilfellet var da vi merket stiene både på Vesterøy via Skjelsbuveten og på Spjærøy.

Vi skal selvsagt ha et realistisk forhold til hva vi klarer å merke i løpet av de kommende to årene, men nevner like vel at ambisjonen også  er å komme i gang med en  kyststitrase over til Stolen på Vesterøy der Lossen gikk ned i 1717.

Fregatten Lossens forlis ved Stolen på Vesterøy, julaften i 1717 interesserer mange. Å få en merket turløype hit ut med en  informasjonstavle på stedet er et prioritert mål for Hvaler kulturvernforening

Paul Henriksen

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *