Kulturvernmyndighetene med gledelig støtte til bevaring av stenhoggerhistorien

Det er gledelig på 1. mai å kunne presentere en gladmelding om at bygninger som sto sentralt i den eneste industrihistoriske perioden på Hvaler, nå får støtte. Det betyr at den gamle smia og maskinhuset ved Brottet til sammen får kr 90.000,- til restaurering av spesielt tak og vegger, men også til nødvendig drenering av området rundt. I tillegg får vi noe midler til informasjon. Det er avdeling Kulturarv i Viken fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond, som har bevilget henholdsvis kr 25.000,- og kr 65.000,- til et arbeid vi håper kan starte kommende høst. I tillegg venter vi på svar fra organisasjonen “Norsk Kulturarv” om mulig støtte spesielt fra prosjektet “Ta et tak”. At vi også med noe egne har til disposisjon i overkant av kr 100.000,- betyr at vi har et meget godt grunnlag for å gå i gang. Det er dugnadsfolk både fra kystmuseet og kulturvernforeningens som vil stå for arbeidet. At tildelingen av midler gis med spesiell referanse til det meget vellykkede arbeidet med gamle Brekke skole, tar vi med oss som en inspirasjon.

I området ved Dypedal, har vi allerede to viktige bygg som forteller om stenindustriperioden, Folkets Hus, Norges eldste (1898) og Spjærøy kirke (1891). Det vi ikke har fullverdige eksempler på, er bygninger som var en viktig del av den daglige driften. Gjennom istandsetting av smia, spiserommet, kullageret og maskinhuset som rommet maskiner vil vi nettopp kunne gjenskape også denne delen av historien.

Det er hyggelig på arbeiderbevegelsens kampdag 1. mai og kunne fortelle at nå skal industriarbeiderhistorien på Hvaler ytterligere settes i fokus. Dette ikke minst fordi denne industriperioden brakte med seg en sterk bevegelse for organisering av stenhoggerne, i tillegg til at kvinnene ble en viktig del av denne bevegelsen. Dette er også aspekter vi tar med oss når vi skal restaurere de gamle byggene , men også gis muligheter til å formidle denne historien byggene bærer med seg.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *