Med blikk på aktiviteten i 2023

2022 var et år med stor aktivitet i Hvaler kulturvernforening der prosjekter ble avsluttet i Brottet amfi med installering av nye motoriserte dører i fem lystårn, i Arekilen der Arkimedesskruen og tårnet kom på plass og restaureringsarbeidet på smia og maskinhuset i Brottet kystkultursenter ble sluttført. I tillegg ble det gjennomført to forestillingsrekker på “Lysglimt i mørke” og “Drømmen om Amerika”, samt at arbeidet med losskøyta “Arnt Otto” ble videreført. Nevnes skal også at arbeidet med å reise et nytt fyrtårn på kystlekeplassen og sjøbuer på Nordgårdsbrygga ble startet opp. Mao dugnadsgjengen hadde mer enn nok av arbeidsoppgaver å gå løs på.

Når vi nå har åpnet “døra” for 2023, hva er det som vil prege foreningens aktivitet og engasjement i det nye året? La meg gi dere et lite innblikk i det som ligger foran oss:

I den mer administrative og organisatoriske delen av virksomheten vil vi se en endring der undertegnede går av som leder av styret etter 12 år for så å gå over i en rolle som daglig leder. Innstillingen fra valgkomiteen til årsmøtet 14. februar er at Arnt Martin Brynhildsen, bosatt på Papper og til daglig musikklærer ved Greåker videregående skole, går inn som ny leder av styret.

Hva vil publikum for øvrig se av endringer. Tar vi det som kommer på scenen, er det som tidligere annonsert en ny forestilling der okkupasjonsårene på Hvaler er bakteppet for forestillingen kalt “ELLEVE for ELLEVE”. Til denne forestillingen er det gledelig nok allerede solgt 200 billetter. I forbindelse med denne forestillingen vil det også komme en miniutstilling av bilder som i dag henger på Roseslottet på Tryvann. Allerede 20. februar kommer prosjektleder og designer ved Roseslottet på befaring i Brottet. Går det som vi håper, blir utstillingen stående hele juni på plassen mellom Byssa og Båtbyggeriet.

Til dem som ikke fikk med seg forestillingen “Drømmen om Amerika” i fjor, kan vi opplyse at det også blir dager der denne forestillingen er på plakaten.

Jeg nevnte innledningsvis arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”. Dette spennende, men også utfordrende prosjektet håndverksmessig og økonomisk vil også i 2023 sette sitt store preg på aktiviteten. Går alt som vi håper og tror, vil vi ved utgangen av året ha på plass alle elleve bordgangene, dekket og muligens også det som hører under overskriften “rigg”

9 av i alt 11 omfar (bordganger) er ved årsskiftet på plass. I mars er båtbyggerne igjen på tilbake i Båtbyggeriet.
Gjennom denne sivveggen mellom området med Båtbyggeriet / Byssa strandkafé og Løkholmen utenfor, skal det lages en gangsti liggende på furustokker dekket med impregnerte materialer. Dette for å tilgjengeliggjøre for allmennheten dette friluftsområdet. Her ser vi senere for oss mindre bryggeanlegg og baderamper.

Da ønsker jeg velkommen til året 2023 der jeg har gitt dere noen smakebiter på virksomheten som ytterligere skal utvikles i året som nå stiger fram. Dette er imidlertid ikke på noe vis en utfyllende beskrivelse, men forhåpentligvis så vidt bred og interessant at du følger oss også inn i det nye året. Da får du bl.a. vite mer om hvordan vi kommer til å bruke kr 175.000,- som er bevilget oss fra Viken fylkeskommune for å bruke “kulturarven” for utvikling av lokalsamfunnet. Dette både for å bevisstgjøre om viktigheten av kulturarven som “limet” i samfunnet samt for å se hvordan kulturarven som båtbyggeriet i Brottet og DS Hvaler kan bidra til utvikling av arbeidsplasser.

Er du fortsatt ikke medlem, håper jeg at du, og evt også øvrige familie, melder dere på. For enkeltpersoner koster dette kr 300,- for familier kr 400,- Melding om medlemskap sender du til : paulh@online.no.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *