Lykkes vi med å etablere et kystkulturelt senter på Dypedal?

Rundt vår langstrakte kyst finner vi i følge Forbundet Kysten 16 såkalte kystkulturelle sentra. Dette er organisert virksomhet drevet av kystlag, kommuner  eller sammenslutning av ulike organisasjoner og miljøer  som har fokus på kystkulturen. Aktivitetene i slike kystkulturelle sentra er arbeidet med tradisjonsbåter, stedets spesielle forutsetninger for kystrelatert næring, her tilbys kurs i stedlig og tradisjonelt håndverk og det lages utstillinger om kystens kultur og historie. Dette for å nevne noe.

På Dypedal disponerer Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening to områder  som totalt dekker  nærmere 30 mål i et sjønært og vakkert område. På reguleringskartet over viser dette at i området med Brottet og Museumshavna er det Hvaler kommune (HK) som er grunneier, mens området til høyre er det Hvaler Kulturvernforening (Hkvf) som eier. Kommunens område forvaltes av kulturvernforeningen, mens det er Østfoldmuseene som forvalter området med bygdesamlingen på Nordgården. Allerede er aktiviteten stor innenfor disse områdene, men potensialet for et sterkere samarbeid er så avgjort tilstede. Dette krever imidlertid en mer bevist planlegging, markedsføring og felles utnyttelse av de ressursene vi forvalter.

Spennende vil det også være å se dette området som et viktig element i utviklingen av Hvaler som destinasjon og som en av flere satellitter knyttet til det nye friluftshuset på Storesand

Det som i dag utgjør Kystmuseet Hvaler og området med Brottet og Museumhavna bærer i seg et stort potensial både med tanke på kulturell, kulturhistorisk og næringsmessig  utvikling, uttrykt som et “Kystkulturelt senter”.

La meg kort oppsummere de elementer som allerede er tilstede i området, og som vil ha sin naturlige plass i en helhetlig utviklingsplan for et Kystkulturelt senter:

Kystmuseet Hvaler

 1. Bygdesamlingen med gjenstander og tidsavgrensede utstillinger
 2.  Kulturhistoriske bygg – hovedbygget “Nordgården”, Emilstua og låven med bygdesamlingen
 3.  En historisk hage med frukttrær som nå utvides med en urtehage
 4.  En samling av historiske båter
 5.  En avdeling av Kystlekeplassen. Her går lek, læring og rekreasjon hånd i hånd
 6.  Arena for lokale arrangementer som bygdedagen og julemarkedet.

Brottet med Museumshavna

 1.  Brottet amfi
 2.   Amfigrotta
 3.  Smia, spisebrakka og maskinhuset fra den rundt 80 år lange stenhoggerperioden
 4.  Tre kystledhytter
 5.  Kystlekeplassen
 6.  Nordgårdsbrygga regulert som Museumshavn
 7.  Et 120 kvm stort “båtskur” der kulturvernforeningen skal bygge en seilbar Hvalerskøyte og der vi i tillegg til å reise dette som et kulturhistorisk prosjekt også setter fokus på loshistorie

Spørsmålet er så hvordan vi i større grad, og helst i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, kan videreutvikle dette store potensialet i en mer målrettet virksomhet der overskriften bl.a. er kulturbasert næringsutvikling. I tillegg til et utvidet samarbeid mellom Kystmuseet Hvaler og Hvaler Kulturvernforening, er det også viktig å styrke samhandlingen med organisasjoner som Kulturværste AS ( med ansvar for oppsettingene i Brottet),  Stiftelsen DS Hvaler og Maritimt Center. Her hører selvsagt også Hvaler kommune med både som grunneier og som en viktig samarbeidspartner og støttespiller.

En missing link

Selv om de to omtalte områdene på Nordgården og ved Brottet kun ligger et par hundre meter fra hverandre, så skjemmes den fysiske kommunikasjonen i dag av at det ikke er tilrettelagt en god ferdselsåre mellom disse områdene. Derfor bør dette være noe av det første det bør tas tak i om styret på sitt møte 25.11. velger å gå videre med planene om et slikt senter, gjerne under navnet “Hvaler kystkulturelle senter”.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *